cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový sledovac zlepsuje sledování bunek behem MRI

Vedci vyvinuli novou vysoce citlivou chemickou sondu, která oznacuje bunky pro detekci magnetickou rezonancí. Objev, který by mohl prispet k výzkumu i vývoji budoucích terapií, je popsán v Prírodní materiály.
Nová technologie, která by mohla prispet k výzkumu a vývoji budoucích terapií, bude schopna sledovat kmenové bunky.

Kontrastní materiály nebo kontrastní látky se bezne pouzívají k získání jasnejsích výsledku pri zobrazování pomocí magnetické rezonance (MRI).

Pokrocilé techniky nyní umoznují pozorovatelum nejen odlisit normální od abnormálních stavu, ale také vizualizovat bunecné populace v tele, vcetne obchodování in vivo a chování imunitních nebo kmenových bunek.

Nyní vedci z Lékarské fakulty Kalifornské univerzity v San Diegu vytvorili novou, neinvazivní techniku, která "uvidí" a sleduje clánky v zivých osobách, které jsou silnejsí nez dríve.

Ocekává se, ze práce zvýsí pokrok lécby zahrnující kmenové bunky a imunitní bunky, protoze poskytne vedcum jasný obraz o tom, jak se bunky chovají po zavedení do tela.

Výzkumný tým byl veden profesorem radiologie Ericem T. Ahrensem a profesorem farmakologie, chemie a biochemie Rogerem Tsienem, který byl soucástí týmu, který v roce 2008 získal Nobelovu cenu v oboru chemie za práci s fluorescencních proteinu.

V predchozí práci Tsien a kolegové uvedli, ze efektivní fluorescencní proteiny by mely mít jas a fotostabilitu, ale zduraznily, ze musí být také netoxické a nepravdepodobné, ze by narusily rovnováhu pH.

Fluor-19 a zelezo zvysují obrazy MRI

Tým syntetizoval novou sondu pro znacení bunek za pouzití fluoru-19 (19F), stabilního izotopu prvku fluoru. Sonda pouzívá látky, které jsou formulovány jako "nanoemulze". Tato cinidla obsahují mikroskopické kapicky inertního cinidla na bázi fluoru.

Cinidlo je prevzato bunkami, které jsou predmetem zájmu, a muze být detekováno MRI. Pomocí této technologie mohou vedci sledovat, jak se bunky pohybují.

Ahrens vysvetluje, ze 19F stopovací cinidla produkují pozitivní signál na horkých místech. Jsou snadno viditelné, protoze tkáne neobsahují prakticky zádný fluor, coz znamená, ze se neprodukuje signál na pozadí.

Ted Ahrensuv tým ucinil "významný skok v citlivosti" tím, ze objevil, jak se rozpoustejí a zapouzdrují kovy uvnitr kapicek na bázi fluoru. Kombinovaly vysoce fluorované nanoemulze s magnetickými vlastnostmi kovu, aby vytvorily nové zobrazovací médium s mnohem silnejsím magnetickým rezonancním signálem, nez bylo dríve mozné.

V tom, co verí, je první pokus o pouzití zeleza pro zvýsení 19F signálu MRI, vedci zjistili, ze je úcinnejsí nez jakýkoli jiný kovový ion pro zvýsení signálu.

Zelezo je také levnejsí a biologicky príjemnejsí nez Gadolinium, které je také pouzíváno ke zlepsení cirosti vysetrení MRI.

Ahrens ríká:

"Zelezná ruka chemiku posunula oblast biomedicínského zobrazování dopredu."

Autori se domnívají, ze 19F MRI pomocí zeleza bude významným pokrokem v sledování bunek, coz bude mít prospech z rady vznikajících terapeutických oblastí, vcetne imunoterapie, kmenových bunek a lécby zánetu.

Zdravotní novinky dnes nedávno publikoval clánek o dalsí inovací v oblasti zobrazování, endoskop-i.

Strediska s velkým objemovým zdvihem poskytují rychlejsí lécbu a mají vynikající výsledky

Strediska s velkým objemovým zdvihem poskytují rychlejsí lécbu a mají vynikající výsledky

Podle studie publikované online v casopise Journal of NeuroInterventional Surgery jsou pacienti, kterí navstevují cévní centrum s vysokým poctem pacientu, léceni rychleji a mají lepsí výsledky. Závery ze studie jsou zalozeny na 442 pacientech s prumerným vekem 66 let, lécených endovaskulární terapií v 9 specializovaných (terciálních) cévních centrech v období od zárí 2009 do cervence 2011.

(Health)

Prísada proti vráskám: "preventivní potenciál" pri Parkinsonove nemoci

Prísada proti vráskám: "preventivní potenciál" pri Parkinsonove nemoci

Vedci ríkají, ze zjistili, ze chemikálie pouzívané v krému proti vráskám mají potenciál zabránit casné nástupu Parkinsonovy nemoci. Zjistení by mohla být pouzita k vývoji léku, které by zabránily bunecné smrti v mozku lidí s Parkinsonovou chorobou, ríkají výzkumníci z Kalifornské univerzity v San Francisku (UCSF).

(Health)