cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový nástroj pro posuzování financního rizika pacientu s onkologickým onemocnením a pozustalých

Specialisté na onkologii z University of Chicago, IL, vyvinuli inovativní nový nástroj pro merení rizika rakoviny pacienta - a schopnosti tolerovat - financní stres. Publikují podrobnosti o nástroji COST (Kompletní skóre pro financní toxicitu) - první svého druhu - v casopise Rakovina.

V soucasné dobe se v USA zvysují náklady na zdravotní péci rychleji nez hrubý domácí produkt, náklady na lécbu rakoviny rostou rychleji nez náklady na zdravotní péci a náklady na nové léky proti rakovine rostou rychleji nez celkové náklady na rakovinu péce.

A nejen pacienti s rakovinou, kterí podstupují lécbu, jsou náchylní k financním potízím. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nedávno zjistila, ze 30% pacientu s nádorovým onemocnením se nemuze vrátit do zamestnání nebo snízit pracovní schopnost.

Muzi, kterí meli rakovinu, mohou ocekávat rocní nárust zdravotních výdaju o více nez 4 000 dolaru, s rocním nárustem ve výsi 3300 USD u zen, které prezily nádorové onemocnení.

Autor studie Dr. Jonas de Souza, odborník na rakovinu hlavy na krku na University of Chicago Medicine, ríká, ze málo lékaru diskutuje s jejich pacienty o financním riziku rakoviny.

"Lékari nejsou vyskoleni, aby to udelali," ríká. "Jsou to pacienti, kterí se cítí nepohodlní, my jsme na tom nemeli. Jsme presvedceni, ze uvazující a strucný nástroj, který by pomohl predpovedet riziko pacienta pro financní toxicitu, by mohl otevrít komunikacní linii. zpusob, jak tuto diskusi zahájit. "

Pokud pacienti vedí, co mají ocekávat, zduvodnil doktor de Souza, pak mohou chtít, aby jejich lékari zvazovali méne nákladné léky. S ohledem na tuto skutecnost se spolu se svými kolegy rozhodli, ze je nutné provést nové výsledky, aby bylo mozné posoudit, kterí pacienti mají nejvetsí financní riziko.

Pacienti a onkologové spolecne vytvorili COST

Po prezkoumání dostupné literatury dr. De Souza a jeho tým rozhovory s pacienty s onkologickými onemocneními, zdravotními sesterkami a sociálními pracovníky. Z tohoto výzkumu byl tým schopen vytvorit soubor financních výkazu, které by byly základem pro hodnocení.


Muzi, kterí meli rakovinu, mohou ocekávat rocní nárust zdravotních výdaju o více nez 4 000 dolaru, s rocním nárustem ve výsi 3300 USD u zen, které prezily nádorové onemocnení.

COST vyzaduje, aby pacienti zvolili jednu z peti potenciálních odpovedí pro kazdé tvrzení. Set odpovedi jsou: vubec ne, trochu, trochu, docela nebo hodne.

Výkazy byly navrzeny tak, aby byly krátké a snadno srozumitelné, napríklad: "Mé zdravotní výdaje z kapsy jsou víc, nez jsem si myslela, ze budou."

"Nakonec nám 155 pacientu vedlo s nejakou rozumnou úpravou k souboru 11 prohlásení," ríká de Souza. "Bylo to dostatecne krátké, aby se zabránilo nepríjemným reakcím na otázky, ale dost dukladné, aby nám získaly informace, které potrebujeme."

Výzkumníci predpokládali korelaci mezi príjmem a financními problémy, nicméne tato korelace se nezobrazila v malém vzorku 155 pacientu.

Namísto toho de Souza poznamenává, ze "lidé s méne vzdeláním se zdají mít vetsí financní potíze, ale rozdíly v príjmech nezmenily."

"Potrebujeme vetsí studie, abychom to potvrdili," dodává, "ale prinejmensím máme nyní nástroj, který muzeme vyuzít k tomu, abychom to studovali."

Následne se tým pokusí potvrdit své nálezy provedením vetsí studie, která bude korelovat novou merítku s kvalitou zivota a úzkostí u pacientu s rakovinou.

"Musíme posoudit výsledky, které jsou dulezité pro pacienty," uzavírá de Souza. "Na konci je to dalsí dulezitá informace v procesu sdíleného rozhodování."

Zamaskování drog jako krevních desticek by mohlo zvýsit jejich úcinnost proti rakovine

Zamaskování drog jako krevních desticek by mohlo zvýsit jejich úcinnost proti rakovine

Výzkumníci vyvinuli novou techniku, která doufá, ze protinádorová léciva zustanou v tele delsí dobu a budou se zamerovat na radu ruzných rakovinových bunek: potahování léku v membránách krevních desticek, bunky v krvi, které se vázou k prevenci krvácení. Povrchy rakovinných bunek mají afinitu k destickám, coz zpusobuje, ze obe bunky se casto sbíhají.

(Health)

Co je to lidský papilomavirus (HPV)?

Co je to lidský papilomavirus (HPV)?

Obsah lécby Príznaky Príciny Rizikové faktory Diagnostika Prevence Lidský papilomavirus je nejcastejsí sexuálne prenosnou infekcí. Vetsina sexuálne aktivních muzu a zen, kterí jsou vystaveni viru v urcitém okamziku svého zivota. Tento virus je ve Spojených státech bezný a priblizne 14 milionu nove diagnostikovaných prípadu lidského papilomaviru (HPV) rocne.

(Health)