cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový nástroj presne predpovídá riziko chronických onemocnení

Chronické onemocnení kazdý rok postihuje miliony lidí ve Spojených státech a predstavuje velkou cást celkového poctu úmrtí. Nový výzkum navrhuje klinický nástroj, který lze pouzít k presnému predpovedi rizika chronických onemocnení.
Výzkum ukazuje, ze nový klinický nástroj muze presne predpovedet, kdo je vystaven riziku chronických onemocnení - vcetne srdecního záchvatu a srdecního selhání.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) odhadují, ze priblizne polovina vsech dospelých v USA zaznamenala v roce 2012 alespon jeden chronický zdravotní stav. Mezi nejcastejsí chronické stavy patrí srdecní onemocnení, mrtvice, rakovina, obezita a cukrovka.

CDC rovnez uvádí, ze témer polovina vsech úmrtí (48 procent) je zpusobena dvema beznými a preventivními chronickými nemocemi: srdecními chorobami a rakovinou.

Výzkumníci z Heart Institute Intermountain Medical Center v Salt Lake City, UT, navrzili test, který presne merí riziko chronických onemocnení.

Rizikové skóre, nazvané Intervaly rizikového chronického onemocnení (ICHRON), jsou výsledkem rutinních krevních testu v kombinaci s vekem pacientu v primární péci. Podle vedcu muze predpovedet, kdo dostane první diagnózu chronického onemocnení do 3 let od testu.

Nekteré z chronických onemocnení, které tento test zahrnuje, zahrnují diabetes, selhání ledvin, chronickou obstrukcní plicní nemoc a demenci, stejne jako radu kardiovaskulárních onemocnení, jako je periferní cévní onemocnení, fibrilace síní, mrtvice, srdecní infarkt a srdecní selhání.

Studie vedla doktorka Heidi May, Ph.D., kardiovaskulární epidemiologka na Intermountain Medical Center Heart Institute, a nálezy byly prezentovány na Americké univerzitní kardiologii 66. výrocní vedecké zasedání ve Washingtonu, D.C.

Skóre ICHRON presne predpovídá riziko chronické nemoci

Dr. May a tým vysetrovali populacní vzorek pacientu primární péce muzu a zen, kterí nemeli chronické onemocnení. Vedci vyvinuli skóre mezi touto skupinou a testovali ji v jiné samostatné skupine primární péce.

Celkove uvádí Dr. May a kolegové, ze jejich test generuje predpovedi, které jsou 77 az 78 procent presné.

Zeny, které mírne dosáhly skóre ICHRON, mely trikrát vyssí pravdepodobnost, ze dostanou diagnózu chronické nemoci ve srovnání s jejich protejsky s nízkým skóre. Zenské pacientky s vysokým skóre ICHRON byly 11krát casteji vyvíjeny a mely by být diagnostikovány s chronickým onemocnením.

U muzu s vysokým skóre ICHRON bylo 14krát casteji diagnostikováno chronické onemocnení ve srovnání s jejich vrstevníky s nizsím skóre. Navíc ti, kterí zaznamenali mírné hodnocení, byli 5,6krát casteji diagnostikováni chronickým onemocnením.

Nový nástroj zlepsuje preventivní péci a snizuje náklady na zdravotní péci

Vedci doufají, ze jejich nový nástroj pomuze lékarum prizpusobit jejich klinická rozhodnutí podle potreb kazdého pacienta.

"Nasím cílem bylo vytvorit klinický nástroj, který by byl uzitecný, snadno dostupný a nezpomaloval pracovní tok nasich kliniku. Doufáme, ze by ICHRON mohl být pouzit pro pomoc pri identifikaci pacientu, u nichz je vyssí riziko chronického onemocnení, a proto Pokud by pacient dostal vysoké skóre ICHRON, mohl by klinicky plánovat castejsí videní pacienta nebo agresivnejsí lécbu, nebo pokud by pacient mel nízké skóre ICHRON, mohli by být potenciálne videt méne casto nebo jejich poskytovatelé péce by se mohli vzdát testu, který uvazují. "

Dr. Heidi Mayová

Tým také doufá, ze ICHRON skóre pomuze klinickým lékarum predvídat a informovat pacienty o chronických onemocneních, s nimiz se potýkají, aby pacienti mohli udelat zivotní styl, která by zabránila celkovému rozvoji techto onemocnení.

Následne Dr. May navrhne, ze tento nástroj drasticky snízí náklady na zdravotní péci pro tyto pacienty.

"Je mnohem levnejsí pomáhat pacientum zlepsit jejich zivotní styl nez lécit infarkt - a to je vedle vsech fyzických a emocionálních prínosu, které vyplývají ze zdravejsího zivotního stylu," ríká. "Nástroj ICHRON podporuje systémové úsilí spolecnosti Intermountain Healthcare vyuzívat preventivní medicínu ke zlepsení zdravotního stavu lidí a ke kontrole nákladu na zdravotní péci."

Zjistete, proc se málo lidí zajímá o zdravotní chování, které by mohlo zabránit chronickým onemocnením.

Gut microbiota má dusledky pro anorexii

Gut microbiota má dusledky pro anorexii

Anorexie nervosa je vázná porucha stravování, která postihuje více nez 3 miliony Americanu. Nový výzkum publikovaný v psychosomatické medicíne naznacuje, ze lidé s tímto oslabujícím onemocnením mohou mít velmi odlisné intestinální mikrobiální komunity, nez ty, které se vyskytují u zdravých jedincu. Gut microbiota muze mít jak fyzický, tak psychologický úcinek na osoby s anorexií nervózní.

(Health)

Hlubsí hlasy vyhrají více hlasu, studium v ??laboratori

Hlubsí hlasy vyhrají více hlasu, studium v ??laboratori

V laboratori jsou muzi a zeny s vetsí pravdepodobností hlasovat pro politické kandidáty s hlubsími hlasy, podle nové studie USA, kde se dva biologové spojili s politologem, aby zkoumali vliv hlasového hriste na volice. Jejich závery jsou zverejneny v on-line vydání ze dne 14. brezna sborníku Královské spolecnosti B.

(Health)