cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový test pouzívá cukr a zlato k detekci kmenu chripky

Výzkumníci vytvorili nový test, který pouzívá nanocástice cukru a zlata k detekci viru chripky behem 30 minut a muze dokonce rozlisovat mezi lidskými a ptacími kmeny. To je podle studie publikované v casopise Organická a biomolekulová chemie.

Výzkumný tým, vedený prof. Robertem Fieldem v centru John Innes a profesorem Davidem Russelem z University of East Anglia ve Velké Británii, ríká, ze nový test proti chripce je zalozen na predchozí práci, která vyuzívá "opticky zalozené systémy molekulárního rozpoznávání. "

Prof. Pole vysvetluje, ze 90% infekcí pouzívá rozpoznávání sacharidu k ??vazbe na cíle v lidském tele. Z tohoto procesu jiz výzkumný tým vytvoril snímac na bázi sacharidu, který má schopnost detekovat choleru v kontaminované vode.

"Snímac je suspenzí cukru oznacených levnými nanocásticemi zlata," ríká Prof. Field.

"Je-li prítomna cholera, pripojí se k cukru a táhne cástice blíze. To zpusobí zmenu ve fotofyziologii suspenze, coz vede ke zmene barvy viditelné pouhým okem."

Test muze detekovat a rozlisovat chripku

Vysetrovatelé pouzili stejné zásady k vytvorení nového testu pro detekci chripky. Kdyz je detekován virus chripky, zmení se cervená barva roztoku zlata.

Výsledky studie ukázaly, ze test je schopen detekovat virus lidské chripky X31 (H3N2) behem 30 minut a byl schopen rozlisit mezi kmeny chripky cloveka a ptací chripky.

Prof. Pole vysvetluje:

"Zjistili jsme, ze ruzné typy viru chripky mají ruzné schopnosti vazby na cukr, takze je tedy mozné pouzít zmenu barvy nejen k identifikaci prítomnosti a neprítomnosti viru, ale také k rozlisování mezi nimi."

Podrobne, jak test dokáze rozlisovat mezi kmeny lidské a ptací chripky, výzkumníci vysvetlují, ze na povrchu lidských bunek je prítomno cukrové retezce obsahující molekulu nazývanou kyselina sialová.

Jak lidská, tak ptací chripka mají receptory pro kyselinu sialovou, ale vází se na ruzné cukrové retezce. Z tohoto duvodu je test schopen rozpoznat rozdíl mezi temito dvema.

"Rychlejsí a jednodussí test"

Vedci tvrdí, ze test je mnohem rychlejsí nez soucasné detekcní metody a je to prístup s nízkou technologií, který lze pouzít s minimálním tréninkem.

"Predcházení nové pandemii chripky vyzaduje ockování a antivirové léky podávané do 48 hodin od infekce," ríká profesor Russell.

"Soucasné metody detekce vyzadují izolaci a kultivaci viru a muze trvat nekolik hodin nebo dokonce dní, nez se dostanou k výsledkum, coz muze být pro pacienta prílis dlouhé. Je zrejmé, ze rychlý diagnostický test, který dokáze rozlisovat mezi ruzné kmeny viru jsou nezbytné. "

Vedci tvrdí, ze patentovali metodu testování a jsou nyní v procesu hledání diagnostické spolecnosti, která pomuze prinést test na trh.

Poznamenávají, ze existuje také moznost uplatnit tento prístup pri detekci dalsích viru. Profesor Russell rekl Zdravotní novinky dnes:

"Výzkumné rozpoznávání sacharidu je spojeno s mnoha infekcními chorobami. Existuje prostor pro prijetí podobného prístupu k glykano-cásticím pro detekci mnoha dalsích viru, bakterií a toxických látek v biomedicínském a forenzním prostredí."

Pokracoval: "Klícovou výzvou, kterou nyní celíme, je premenit tyto základní vední studie na funkcní zarízení pro zavádení do uzivatelské komunity."

Zdravotní novinky dnes nedávno informoval o studii, která naznacuje, ze okamzitá lécba antivirovými léky muze zlepsit sance na prezití u detí, které jsou kriticky nemocné chripkou.

Docházejí tezsí císníci, kolik objednáváme?

Docházejí tezsí císníci, kolik objednáváme?

"Muzu ti neco dostat?" Odpoved na tuto otázku muze záviset na indexu telesné hmotnosti vaseho císníka, protoze nová studie naznacuje, ze stravníci mají tendenci objednávat více v restauracích, kdyz jejich císník je na tezsí strane. Nový výzkum naznacuje, ze si veceri objednají více jídla a pití, kdyz jejich císník stojí na tezsí strane ve srovnání s stíhlejsími císníky.

(Health)

Vzácná genetická mutace byla potvrzena jako prícina Tourettova syndromu

Vzácná genetická mutace byla potvrzena jako prícina Tourettova syndromu

Výzkumníci mozku ríkají, ze poprvé potvrdili, ze vzácná genetická mutace muze zpusobit nekteré prípady Touretteho syndromu, pricemz porucha narusuje produkci histaminu v mozku. New Haven, CT, výzkumníci na Yale School of Medicine ríkají, ze histaminový efekt "je prícinou tiku a dalsích abnormalit Touretteho syndromu.

(Health)