cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový test na screening rakoviny plic byl plánován

Kazdý rok v USA rakovina plic zabíjí více jedincu nez rakovina prostaty, tlustého streva a prsu kombinovaná. Casto se choroba nezachycuje, dokud nedosáhne pokrocilého a obtízneji lécitelného stavu.
V soucasné dobe je jediným zpusobem detekce rakoviny plic biopsie, které jsou pro pacienty vysoce zapojené a invazivní. Roswell Park Cancer Institute (RPCI) vedec, Sai Yendamuri, MD, FCCP, si klade za cíl vytvorit krevní test, který muze pomoci diagnostikovat rakovinu u jedincu pred provedením biopsie. Studie je podporena cenou $ 100,000 OneBreath Clinical Research Award v oblasti rakoviny plic od Nadace CHEST.
Podle Yendamuriho, jako kolonoskopie pro rakovinu tlustého streva a mamografii pro rakovinu prsu - která dokáze detekovat prekancerózní stavy a velmi casné rakoviny - lze zjistit plicní uzliny, z nichz nekteré mohou být rakovinné, pomocí CT skenu.
Doktor Yendamuri rekl:

"Jenomze jeden z 10 uzlu zjistených na CT vysetreních se nakonec ukáze být rakovinou plic. A zatímco biopsie jsou jistým zpusobem, jak zjistit rakovinu, postupy jsou mnohem více zapojeny, pokud jde o hmoty plic, nez je to u prsu a tlustého streva . "

Dr. Yendamuri, osetrující chirurg v oddelení hrudní chirurgie RPCI, vysvetluje, ze jeho studie bude poprvé identifikovat krevní biomarkery pro rakovinu plic. "Konkrétne se podíváme na mikroRNA, malé molekuly, které regulují jiné molekuly, címz ovlivnují normální fyziologii i patologii."
Pro zdraví krome chorobných stavu se mikroRNA objevují jako slibné biomarkery. Podle predbezného výzkumu provedeného Dr. Yendamurim muze profilování plné krve mikroRNA identifikovat "s vysokou presností" jedinci s onemocnením od tech, kterí nemají rakovinu plic. Cílem soucasného výzkumu je rozsírit predbeznou práci s cílem zjistit, které mikroRNA nebo podpisy mikroRNA mohou predpovedet spatný stav nejlepsí.
Yendamuri vysvetluje:

"V tomto okamziku vytvoríme analýzu mikroRNA plné krve pro rakovinu plic. Následne overíme nase nálezy kontrolou techto biomarkeru v krevních vzorcích pacientu s rakovinou plic pred operací resekce a po ní, abychom pochopili, zda tyto podpisy predstavují prítomnost rakoviny oproti rakovine citlivost."

Pokud je studie úspesná, takový test pravdepodobne pomuze diagnostikovat rakovinu plic vcas a zlepsí sazba lécby této nemoci.
Napsal Grace Rattue

Vývoj dendritis studie dává stopy na porozumení rustu nervu

Vývoj dendritis studie dává stopy na porozumení rustu nervu

Podle zprávy zverejnené v posledním císle casopisu PloS Biology nové vysetrování cervu o délce kratsí nez jeden milimetr poskytlo stopy, které by mohly být dulezité pro pochopení toho, jak nervy rostou. Skupina vysetrovatelu z Brainského institutu Queensland (QBI) zkoumala molekulární mechanismy, které stimulují vývoj dendritu v nematode Caenorhabditis elegans.

(Health)

Kognitivní behaviorální terapie mení mozky Tourettova syndromu

Kognitivní behaviorální terapie mení mozky Tourettova syndromu

Nová studie zjistila, ze kognitivní behaviorální terapie pouzívaná ke snízení chronických tiku u lidí s Touretteovým syndromem muze také zmenit fungování jejich mozku. Výzkumníci zjistili, ze kognitivní behaviorální terapie normalizovala aktivitu v doplnkové motorické oblasti mozku úcastníku studie s Tourettovým syndromem.

(Health)