cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový test muze predpovedet sexuální orientaci cloveka

Výzkumníci vyvinuli test, který ríkají, ze mohou predpovedet, zda je muz homosexuální nebo heterosexuální. Závery byly nedávno predstaveny na výrocní schuzi Americké spolecnosti pro genetiku cloveka 2015 v MD Baltimore.
Algoritmus muze predpovedet, zda je muz homosexuální nebo heterosexuální s presností az 70%, podle výzkumníku.

Test zahrnuje pouzití algoritmu, který dokáze identifikovat vzorce methylace DNA v devíti oblastech lidského genomu, které mohou souviset se sexuální orientací.

Methylace DNA je molekulární modifikací DNA, která kontroluje genovou expresi. Takové modifikace jsou vyvolávány environmentálními faktory, jako je expozice chemickým látkám, stres, strava a cvicení.

"Podle nasich znalostí je to první príklad prediktivního modelu sexuální orientace zalozeného na molekulárních ukazatelích," ríká první autor Dr. Tuck C. Ngun z University of California-Los Angeles.

Predchozí výzkum naznacil, ze sexualita cloveka muze být urcena aktivitou nekterých genu a tato nejnovejsí studie, která se týká stejných dvojcat, vychází z techto zjistení.

Navzdory identickým dvojcatum, které mají stejnou genetickou sekvenci, je jen asi 20% homosexuálu, coz mnozí vedci povazují za zmenu DNA jako mozného vlivu na sexuální orientaci.

"Vzdy bylo tajemstvím, proc se identické dvojcata, kterí sdílejí vsechny své geny, mohou lisit v homosexualite," rekl profesor Tim Spector z King's College London ve Velké Británii. Telegraph. "Epigenetické rozdíly jsou zrejmým duvodem a tato studie je dukazem toho."

Algoritmus predpokládal sexuální orientaci s presností az 70%

Tým zahrnoval 37 páru identických muzských dvojcat, v nichz jeden byl homosexuál a jeden byl heterosexuální, spolu s dalsími 10 páry identických muzských dvojcat, ve kterých byli oba homosexuálové.

Studium identických dvojcat umoznilo výzkumníkum kontrolovat genetické rozdíly. Jako takoví byli lépe schopni urcit, které typy methylace DNA mohou být spojeny se sexuální orientací, i kdyz se to jeste ukázalo být obtízné.

"Výzvou bylo to, ze protoze jsme studovali dvojcata, jejich DNA methylacní vzory byly velmi korelované," poznamenává doktorka Ngunová. "Vysoká korelace a velká datová sada zpusobila, ze bylo obtízné identifikovat rozdíly mezi dvojcaty, urcit, které z nich jsou pro sexuální orientaci relevantní a urcit, které z nich by mohly být pouzity predvídatelne."

Aby bylo mozné urcit, které vzory mohou být spojeny se sexuální orientací, vytvoril tým algoritmus nazvaný FuzzyForest, který jim pomuze projít více nez 400 000 datových bodu.

Z tohoto duvodu výzkumníci identifikovali zpusoby methylace DNA v devíti malých oblastech lidského genomu, které by mohly predpovedet, zda je kazdý dvojcat heterosexuální nebo homosexuální s presností az 70%.

"Predchozí studie identifikovaly sirsí oblasti chromozomu, které se podílely na sexuální orientaci, ale díky tomuto prístupu jsme mohli definovat tyto oblasti az na úroven základních páru", poznamenává Dr. Ngun a dodává:

"Sexuální pritazlivost je tak zásadní soucástí zivota, ale není to neco, o cem víme hodne na genetické a molekulární úrovni. Doufám, ze tento výzkum nám pomuze lépe pochopit sebe sama a proc jsme tak, jak jsme."

Zatímco vedci tvrdí, ze nejsou schopni vysvetlit, jak metylace DNA v identifikovaných oblastech ovlivnuje sexuální orientaci cloveka, je to neco, ceho se chtejí vyporádat s budoucím výzkumem. V soucasné dobe testují presnost svého algoritmu v obecnejsí populaci muzu.

Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii publikované v PLOS ONE ze homosexuální muzi mají vetsí pravdepodobnost, ze budou mít kamarádky nez heterosexuální muze.

Predcasné dodávky - Rodinné predvolby jsou klícem pri rozhodování

Predcasné dodávky - Rodinné predvolby jsou klícem pri rozhodování

Podle studie publikované v breznovém vydání American Journal of Obstetrics and Gynecology jsou preference pacientu hlavním faktorem pri rízení porodnického rozhodování a poradenství pro provizorní dodávky (casné predcasné porodnení mezi 22-26 týdny tehotenství). Péce o oblicej vnímá, ze by rodice meli spíse vse, co je mozné, aby prodlouzili tehotenství nebo "zachranovali díte" prostrednictvím zákroku, jako je napríklad císarský rez.

(Health)

Doplnek muze zabránit srdecním onemocnením u osob s nízkou porodní hmotností

Doplnek muze zabránit srdecním onemocnením u osob s nízkou porodní hmotností

Studie provádená na potkanech a jejíz nálezy jeste nebyly potvrzeny u lidí, naznacuje, ze jednoduchý doplnek enzymu by mohl být nákladove efektivní zpusob, jak snízit riziko onemocnení srdce u lidí s nízkou porodní hmotností, kterí zaznamenali rychlý rust po narození. Studie potkanu ??naznacují, ze nedostatek koenzýmu Q vysvetluje vazbu mezi nízkou porodní hmotností a srdecním onemocnením.

(Health)