cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová technika urcení pacientu s vysokým rizikem mrtvice

Nový výzkum ukazuje, ze snadný, neinvazivní zpusob predvídání rizika mrtvice nebo krvácení u detí, které dostávají srdecní nebo respiracní podporu pomocí ECMO, je merením prutoku krve do mozku. Toto zjistení bylo publikováno v casopise Pediatrická kritická lékarská péce.
Cévní mozková príhoda je hlavní prícinou úmrtí u mladých pacientu s kardiogeicí, kterí dostávají podporu prostrednictvím extrakorporální membránové oxygenace (ECMO).
Pokud pacient nemuze udrzet dostatecnou hladinu kyslíku ve své krvi, kvuli stavum, jako je srdecní selhání, je nekdy vyzadováno ECMO. Pouzívá se pouze tehdy, kdyz tradicní terapie nefunguje.
ECMO pracuje tím, ze prenásí krev od pacienta pres stroj, kde prímo okyslicuje a odstranuje oxid uhlicitý z krve - je bezne pouzíván jak pro dýchací, tak pro srdecní selhání.

Vedci z Perelmanské lékarské fakulty na Pennsylvanské univerzite nalezli potenciální roli ECMO k záchrane pacientu, kterí nejsou schopni resuscitovat pomocí konvencních opatrení.
Nicméne, existuje zvýsené riziko krvácení do mozku spojené s ECMO. Pouze 36% pacientu prezije tuto komplikaci.
Nicole O'Brienová, vedoucí studie a docentka klinické medicíny na Ohiu State University College of Medicine, uvedla:

"Vetsina techto pacientu je kriticky nemocná, nez se dostanou na ECMO a casto mají nízkou hladinu kyslíku, nízký krevní tlak a spatnou srdecní funkci, coz vsechno muze urcite vést k mrtvici. Nekterí pacienti se vsak vyvíjejí problémy a jiní nemají a my nechápu proc. "

Vedci z celostátní detské nemocnice provedli studii, která merila prutok krve mozkem pomocí transcraniálního ultrazvukového prístroje, který pouzívá zvukové vlny k merení mnozství a rychlosti toku krve v mozku.
Zmeny prutoku krve v mozku se vyskytují u vsech pacientu na ECMO. Vedci vsak chteli zjistit, proc nekterí pacienti prozívají zdravotní komplikace, zatímco jiní ne.
Celkem 18 pacientu s ECMO merilo krevní prutok krve. Vedci zmerili prutok krve v prvním dni na stroji, stejne jako kazdý den, kdy byli na lécbe a po terapii.
Mezi mozkovými prutoky krve u pacientu s ECMO existovaly velké rozdíly ve srovnání se zdravými detmi stejného veku.
Trináct pacientu nevyvolalo zádné neurologické komplikace, zatímco na ECMO, jejich cerebrální prutok krve byl o 40 az 50 procent nizsí nez normální.
Nicméne, pet pacientu ECMO trpelo bud mozkovou mrtvicí nebo krvácení z mozku, pricemz jejich mozkový prutok krve byl o 100 procent vyssí nez normální.
Faktory, jako je vek nebo jakákoli základní nemoc, nezmenily.
Tým uvedl, ze zvýsení prutoku krve zacalo dny, nez zacalo krvácení do mozku. "(To) by nám mohlo dát dost casu na to, abychom zabránili krvácení nebo krvácení z mozku."
O'Brien rekl: "Stále potrebujeme pochopit, proc tyto deti krvácejí a proc mrknou." Tento malý kousek informací je samým vrcholem ledovce, pokud jde o to, proc k tomu dojde.
Napsal Joseph Nordqvist

Kostra je soucástí endokrinního systému, nová studie

Kostra je soucástí endokrinního systému, nová studie

Mezinárodní tým vedcu zjistil, ze kost hraje dulezitou roli v rízení metabolismu cukru, energetické rovnováhy a hmotnosti, coz naznacuje, ze kostra je vlastne clenem endokrinního systému. Záver dodává prekvapující a necekanou poznámku pod carou k nasemu chápání metabolismu a muze vést k novým zpusobum prevence a lécby diabetu 2. typu.

(Health)

Dan z 20% nápojového nápoje "by mohla snízit obezitu"

Dan z 20% nápojového nápoje "by mohla snízit obezitu"

Nový výzkum z univerzit Oxford a Reading ve Velké Británii naznacuje, ze zavedení 20% dane z cukru oslazených nápoju by mohlo pomoci v boji proti obezite. To je podle studie zverejnené v BMJ. Vedci odhadují, ze dan by snízila pocet dospelých obézních dospelých ve Velké Británii o 180 000 (1.

(Health)