cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová technika pro snízení pooperacní bolesti u detí

Deti, u nichz doslo k závazným urologickým postupum, pooperacne tezit z lokálne podávaných anestetik, které byly podávány pomocí systému resuscitace bolesti ON-Q, ríkají vedci z detské nemocnice Orange County.

Výsledky, publikované v Journal of Pediatric Urology, také ukázala, ze deti zazívaly méne pooperacní bolest, potrebovaly méne intervencí z omamných látek a uzívaly si zkrácené doby zotavení.

Celkem bylo pro studium zvoleno 40 detí, z nichz vsichni absolvovali významné urologické operace.

Deti byly rozdeleny do dvou skupin, z nichz jedna dostávala standardní pooperacní lécbu intravenózních a perorálních analgetik. Zbývajících 20 detí bylo léceno systémem ON-Q.

Systém dodává kontinuální infuzi lokálního anestetika prímo do chirurgické rány pomocí katétru. Katetr je navrzen tak, aby byl "netecný", takze tok anestetik muze pokrývat velkou plochu. A protoze se jedná o automatickou a nepretrzitou dodávku, není treba, aby pecovatelé upravovali dávkování.

Zdravotní sestry posuzovaly detskou zkusenost s bolestí pomocí vizuální analogové stupnice (VAS) nebo stupnice tváre, nohou, aktivity, place, stupne slucitelnosti (FLACC) v závislosti na veku dítete.

Analgetická spotreba byla zaznamenána spolu s parametry obnovy, jako je teplota, zacátek perorální výzivy a délka pobytu v nemocnici.

Méne pooperacní bolest se systémem ON-Q


Deti podstupující velké urologické postupy potrebují méne lécby narkotiky a pri lécbe systémem ON-Q se vyskytly méne bolesti.Výzkumníci zjistili, ze pacienti léceni systémem ON-Q zaznamenali v první den po operaci méne bolesti (3 vs. 5,2) a v následující den (1,8 vs. 3,5) smerovali k nizsímu skóre bolesti.

Vedci nedodrzovali zádný rozdíl ve frekvenci horecek, pocátku perorální výzivy nebo délce pobytu v nemocnici mezi obema skupinami.

Systém ON-Q je dostatecne malý na to, aby se mohl nosit v kapse, coz umoznuje detem volne se pohybovat, jak se zotavují.

Dr. Antoine E. Khoury, výzkumný pracovník a vedoucí pediatrické urologie v detské nemocnici v Orange County, vysvetluje:

"Zatímco lécba bolesti je základní soucástí pediatrického chirurgického zotavení a péce o pediatrické pacienty, stávající moznosti zahrnují silné léky proti bolesti na predpis, které mohou pacientum vystavit riziko nezádoucích vedlejsích úcinku a mozných komplikací. Tato studie ukazuje zásadní pokrok v lécbe bolesti u pediatrické urologie pacientu, coz významne snizuje pooperacní bolest a potrebu lécby bolesti. "

Výzkumníci poznamenávají, ze zatímco systém ON-Q má prokázanou zkusenost s úcinnou lécbou bolesti u dospelých, jedná se o první studii, která testuje její úcinky na deti.

Studie uzavírá:

"Kontinuální inciziální infúze lokálního anestetika se systémem ON-Q je zivotaschopnou mozností pro pooperacní lécbu bolesti u detí podstupujících významné urologické operace. Tato technologie významne snizuje potrebu systémové spotreby analgetik."

Výzkumníci vsak vyzývají k dalsím klinickým studiím, aby dále overili své nálezy a zavedli techniku ??jako "nejlepsí variantu pro pooperacní lécbu bolesti u detí podstupujících operaci".

Guilty Plea v prípade krádeze orgánu A Legal First

Guilty Plea v prípade krádeze orgánu A Legal First

V tom, co je povazován za první legálne prokázaný prípad obchodování s orgány, Levy Izhak Rosenbaum, 60 pripustil, ze pomáhá zabezpecovat orgány pro zákazníky z USA a prosil o vinou obzaloby proti nemu. Rekl, ze pomáhá zabezpecovat orgány od lidí v Izraeli výmenou za platby vyssí nez 120 000 USD.

(Health)

Stres muze výrazne ovlivnit vase srdce

Stres muze výrazne ovlivnit vase srdce

Predpokládání, ze jste nezdraví kvuli stresu, muze mít negativní vliv na vase zdraví srdce, tvrdí nová studie zverejnená v European Heart Journal. Vysetrovatelé zkoumali údaje z studie Whitehall II, která je cástecne financována Britskou nadací pro nadání (BHF). Studie Whitehall II, zalozená v roce 1985, shromázdila údaje o zdraví od nekolika tisíc úredníku.

(Health)