cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový cíl nalezený pro lécbu alergie na arasídové potraviny

Prirozený cíl byl objeven pro lécbu potravinových alergií, podle nové studie v Casopis alergie a klinické imunologie.
Vedci z National Jewish Health nalezli hladiny enzymu Pim 1 kinázy v tenkých strevách mysí s alergiemi na arasídy.
Blokovací aktivita prípravku Pim 1 výrazne snízila alergickou reakci na arasídy.
Predchozí výzkum nám rekl, ze priblizne ctyri procenta Americanu mají potravinovou alergii. Alergické reakce na potraviny obecne zpusobují príznaky, jako je koprivka, zvracení, dýchací potíze nebo nejnárocnejsí anafylaxe.
Pokud clovek s alergií na arasídy spotrebuje arasídy, proteiny vstupují do krevního reciste strevami a zpusobují imunitní odpoved celého tela. Reakce se muze objevit behem nekolika minut nebo hodin po jídle arasídu. Mezi první stopy reakce mohou patrit: kýchání, pocit brnení na rtech, jazyku a krku, následovaný vzhledu bledosti, pocitu nevolnosti, tepla nebo svetle hlava. Lidé s astmatem, kterí mají rovnez alergii na arasídy, mají vetsí pravdepodobnost vývoje zivot ohrozujících reakcí. Príciny alergií na arasídy nejsou dosud známy.

Dr. Gelfand, prední autorka a predsedkyne pediatrie na National Jewish Health, ríká, ze "Pim 1 a jeho asociovaný transkripcní faktor Runx3 hrají zásadní roli pri alergických reakcích na arasídy a nabízejí slibné nové cíle pro lécbu alergické reakce na arasídy a prípadne jiné potraviny. "
Pim 1 kináza prispívá k nekolika signalizacním cestám a je exprimována v T-bunkách a eozinofilích, v typech bunek spojených s alergickými onemocneními. Runx3 je transkripcní vliv spojený s regulací T bunek.
Vedci pouzili mysí model potravinové alergie a zjistili, ze hladiny Pim 1 kinázy se zvýsily ve strevech alergických mysí, které konzumovaly arasídy, stejne jako jiné zánetlivé bunky a hladiny cytokinových molekul, které jsou spojené s alergiemi.
Nicméne hladiny Runx3 mRNA se snízily u alergických mysí. Kdyz vedci vydali malou molekulu, která blokuje aktivitu kinázy Pim 1, mysi neprozily prujem a jiné príznaky charakterizované alergií na arasídy.
Silná prícina alergických príznaku, plazmatické hladiny histaminu, klesla priblizne na pocátecní úroven po podání AR460770 od firmy Array Biopharma. Eosinofily, zánetlivé zírné bunky a T-bunky CD4 a CD8 vzrostly jen mírne v reakci na arasídy.
Ruzné hladiny signalizující molekuly cytokinu spojené s alergiemi, IL-13, IL-6 a IL-4 také klesly po lécbe blokátorem Pim1. Runx3 mRNA se zvýsila témer zpet na základní úroven.
Dr. Gelfand uzavírá:

"Nase údaje identifikovaly poprvé, ze Pim1 kináza významným zpusobem prispívá k rozvoji alergických reakcí vyvolaných arasídovými krmivy. Cílení na tuto novou regulacní os, zahrnující Pim 1 kinasu a Runx3, nabízí nové terapeutické prílezitosti pro kontrolu potravinových alergických reakcí. "

Napsal Kelly Fitzgerald

Zenské srdecní onemocnení mají vyssí úmrtnost v nemocnici nez muzi

Zenské srdecní onemocnení mají vyssí úmrtnost v nemocnici nez muzi

Studie v únorovém císle JAMA uvádí, ze pacienti s infarktem u zen mají vetsí pravdepodobnost, ze pujdou do nemocnice bez bolesti na hrudi a mají mnohem vyssí úmrtnost v nemocnici po infarktu ve srovnání s muzi stejné vekové skupiny. Studie John G. Canto, M.D., M.S.P.H., Watson Clinic a Lakeland Regional Medical Center, Lakeland, Fla.

(Health)

Cervené maso muze zvýsit riziko Alzheimerovy choroby

Cervené maso muze zvýsit riziko Alzheimerovy choroby

Jíst prílis mnoho cerveného masa, které zvysuje hladinu zeleza v mozku, muze zvýsit riziko vývoje Alzheimerovy choroby, uvedli výzkumníci z Semel Institute for Neuroscience a lidské chování v UCLA ve Journal of Alzheimer's Disease. Jako základní informace autori vysvetlili, ze zelezo muze urychlit skodlivé reakce volných radikálu.

(Health)