cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový cíl nalezený pro lécbu alergie na arasídové potraviny

Prirozený cíl byl objeven pro lécbu potravinových alergií, podle nové studie v Casopis alergie a klinické imunologie.
Vedci z National Jewish Health nalezli hladiny enzymu Pim 1 kinázy v tenkých strevách mysí s alergiemi na arasídy.
Blokovací aktivita prípravku Pim 1 výrazne snízila alergickou reakci na arasídy.
Predchozí výzkum nám rekl, ze priblizne ctyri procenta Americanu mají potravinovou alergii. Alergické reakce na potraviny obecne zpusobují príznaky, jako je koprivka, zvracení, dýchací potíze nebo nejnárocnejsí anafylaxe.
Pokud clovek s alergií na arasídy spotrebuje arasídy, proteiny vstupují do krevního reciste strevami a zpusobují imunitní odpoved celého tela. Reakce se muze objevit behem nekolika minut nebo hodin po jídle arasídu. Mezi první stopy reakce mohou patrit: kýchání, pocit brnení na rtech, jazyku a krku, následovaný vzhledu bledosti, pocitu nevolnosti, tepla nebo svetle hlava. Lidé s astmatem, kterí mají rovnez alergii na arasídy, mají vetsí pravdepodobnost vývoje zivot ohrozujících reakcí. Príciny alergií na arasídy nejsou dosud známy.

Dr. Gelfand, prední autorka a predsedkyne pediatrie na National Jewish Health, ríká, ze "Pim 1 a jeho asociovaný transkripcní faktor Runx3 hrají zásadní roli pri alergických reakcích na arasídy a nabízejí slibné nové cíle pro lécbu alergické reakce na arasídy a prípadne jiné potraviny. "
Pim 1 kináza prispívá k nekolika signalizacním cestám a je exprimována v T-bunkách a eozinofilích, v typech bunek spojených s alergickými onemocneními. Runx3 je transkripcní vliv spojený s regulací T bunek.
Vedci pouzili mysí model potravinové alergie a zjistili, ze hladiny Pim 1 kinázy se zvýsily ve strevech alergických mysí, které konzumovaly arasídy, stejne jako jiné zánetlivé bunky a hladiny cytokinových molekul, které jsou spojené s alergiemi.
Nicméne hladiny Runx3 mRNA se snízily u alergických mysí. Kdyz vedci vydali malou molekulu, která blokuje aktivitu kinázy Pim 1, mysi neprozily prujem a jiné príznaky charakterizované alergií na arasídy.
Silná prícina alergických príznaku, plazmatické hladiny histaminu, klesla priblizne na pocátecní úroven po podání AR460770 od firmy Array Biopharma. Eosinofily, zánetlivé zírné bunky a T-bunky CD4 a CD8 vzrostly jen mírne v reakci na arasídy.
Ruzné hladiny signalizující molekuly cytokinu spojené s alergiemi, IL-13, IL-6 a IL-4 také klesly po lécbe blokátorem Pim1. Runx3 mRNA se zvýsila témer zpet na základní úroven.
Dr. Gelfand uzavírá:

"Nase údaje identifikovaly poprvé, ze Pim1 kináza významným zpusobem prispívá k rozvoji alergických reakcí vyvolaných arasídovými krmivy. Cílení na tuto novou regulacní os, zahrnující Pim 1 kinasu a Runx3, nabízí nové terapeutické prílezitosti pro kontrolu potravinových alergických reakcí. "

Napsal Kelly Fitzgerald

Nedávné pouzití nekterých perorálních kontraceptiv zvysuje riziko rakoviny prsu

Nedávné pouzití nekterých perorálních kontraceptiv zvysuje riziko rakoviny prsu

Rada studií naznacuje, ze antikoncepcní pilulky zvysují riziko rakoviny prsu. Nyní nová studie naznacuje, ze toto zvýsené riziko se muze vztahovat pouze na nedávné uzivatele a je závislé na formulaci pilulky. Výzkumníci zjistili, ze mezi nedávnými uzivateli antikoncepcních pilulku se zvýsilo riziko rakoviny prsu pouze s nekterými formulacemi tablet.

(Health)

Geny a imunitní systém postizený chudobou a stresem

Geny a imunitní systém postizený chudobou a stresem

Detská chudoba, stres dospelých a demografie, vcetne pohlaví, veku a etnického puvodu, opoustejí znacku génu jednotlivcu, coz muze prispet k jejich imunitní odpovedi. Predchozí studie z univerzity v Göteborgu ve Svédsku naznacila, ze geny spojené s imunitním systémem mohou mít vliv na osobnostní rysy zdravých osob, na nebezpecí vývoje dusevních chorob a na riziko sebevrazedného chování.

(Health)