cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová opalovací krém nabízí produkci vitaminu D s ochranou proti UV zárení

Solar D, opalovací krém, který poprvé umoznuje telu produkovat vitamín D bez ztráty slunecního faktoru, bude v USA tento léto v prodeji. Studie publikovaná v roce 2006 PLOS ONE popisuje zjistení.
Nové opalovací krémy mohou chránit pred UV zárením, aniz by se zabránilo tvorbe vitamínu D.

Bez vitaminu D je pro telo obtízné absorbovat vápník a fosfát, které jsou potrebné k zajistení zdravých kostí a zubu.

Zatímco vitamín D je dostupný v nekolika potravinách, vcetne oleju z rybích jater, tucných ryb, hub, vajecných zloutku a jater, velmi málo se prijímá dieta a hlavním zdrojem pro lidi po celém svete je slunce.

Celkem 80% príjmu vitaminu D v lidském organismu je syntetizováno v kuzi jako výsledek slunecního nebo umelého ultrafialového zárení (UV-B).

Nicméne nedostatek a nedostatecnost vitaminu D predstavují hlavní svetový zdravotní problém. Nedostatek vitaminu D postihuje priblizne 40% detí a 60% dospelých na celém svete, zejména v USA, Kanade, Evrope, Asii, Indii, Jizní Americe a Austrálii.

Nízká hladina vitaminu D má tendenci prevazovat u lidí, kterí zijí v severních sírkách, tech, kterí se obávají ze strachu z opalování nebo z lékarských nebo nábozenských duvodu, a lidí, kterí pracují uvnitr.

Proc potrebujeme vitamín D?

Nedostatek vitaminu D muze zpusobit muskuloskeletální problémy, jako je rachita, osteomalacie, zlomeniny a svalová slabost, coz vede k poklesu u starsích dospelých.

Výzkumníci ji také spojili s nekterými onemocneními, autoimunitními onemocneními, jako je diabetes typu 1, roztrousená skleróza a revmatoidní artritida, infekcní choroby, diabetes typu 2, kardiovaskulární problémy a neurocognitivní poruchy, vcetne Alzheimerovy choroby.

Rychlá fakta o vitamínu D
  • V letech 2001-2006 melo 67% populace USA odpovídající mnozství vitaminu D
  • 24% bylo vystaveno riziku nedostatecných hladin a 8% bylo ohrozeno nedostatkem
  • 1% melo nadmerné, potenciálne skodlivé mnozství vitaminu D

Dalsí informace o vitamínu D

Národní nadace pro osteoporózu doporucuje, aby lidé meli denne 400-800 IU vitaminu D a ze ti starsí 50 let potrebují 800-1 000 IU, ale jednotlivci se budou lisit. Tehotné zeny a lidé s obezitou napríklad budou potrebovat více.

Kolik vitaminu D muze telo získat od expozice slunce závisí na nekolika faktorech.

Kdy a kde clovek vystavuje svou plet slunci, ovlivnuje, kolik vitaminu D bude telo produkovat. Chytání paprsku uprostred dne, obecne od 11:00 do 15:00, zvýsí hladinu vitaminu D, stejne jako bude zít v blízkosti rovníku.

V léte, v poledne, nekdo se slusnou pletou, která se postupne tání, bude potrebovat 6 minut slunecního zárení k dosazení 1 000 IU vitaminu D v Miami; v Bostonu by stejná osoba potrebovala 1 hodinu.

Bledá kuze delá vitamín D rychleji nez tmavsí kuze, a pokud je vystavena vetsí oblast kuze, bude produkován více vitaminu D.

Znecistení ovzdusí, nadmorská výska, mraky a za sklem se snizují mnozství vitaminu D, které muze telo produkovat.

Avsak tyto stejné faktory také neprímo ovlivnují riziko spálenin a melanomu.

Muzes mít prílis mnoho vitaminu D?

Je také mozné mít prílis mnoho vitaminu D, ale to by normálne nebylo zpusobeno dietou nebo vystavením slunci. Podle rady Vitamin D muze dojít k toxicite po podání 40 000 IU denne po dobu 2 mesícu nebo více nebo v dusledku velmi velké jednorázové dávky.

Prebytek vitaminu D muze zpusobit, ze játra produkují prílis mnoho chemické látky nazvané 25 (OH) D. To muze vést k vysokým hladinám vápníku v krvi nebo hyperkalcémii.

Symptomy zahrnují nevolnost nebo zvracení, pocit zízen nebo castejsí mocení, svalová slabost nebo bolest, bolest kostí, únava a zmatenost. Nicméne jak hyperkalcémie, tak i tyto príznaky mohou vyplynout z jiných podmínek.

Nicméne, nedostatek vitaminu D je pravdepodobnejsí a to bylo podníceno obavami z vývoje rakoviny kuze, coz vedlo k tomu, ze se lidé bud vyhýbají slunci nebo zakrývají opalovací krémy.

Aplikujete opalovací krém s ochranným faktorem proti slunecnímu zárení (SPF) 30 chrání pred melanomem, ale také snizuje schopnost kuze produkovat vitamin D témer o 98%.

Ochrana pred sluncem a potreba vitaminu D

Stejne jako hrozba nemelanomové rakoviny kuze je známo, ze ultrafialové (UV) zárení ze slunce zpusobuje erytém, coz je porucha kuze vyvolaná hypersenzitivitou. Ochrana proti skodlivým paprskum se hledá v opalovacích krémách.

Evropská komise (ES) uvádí, ze opalovací krém s SPF 6 nabízí "nízkou ochranu", SPF 15 poskytuje "strední ochranu" a SPF 30 poskytuje "vysokou ochranu".

Výzkumníci z Bostonské univerzity v Massachusetts navrhli ctyri testy pro merení úrovne ochrany a optimalizace vitamínu D pro opalovací krémy obsahující ruzné kombinace sloucenin, o kterých je známo, ze absorbují UV zárení.

Zjistili, ze jeden produkt, Solar D, nabízí stejnou ochranu jako ostatní opalovací krémy SPF 30, pricemz umoznuje produkci vitaminu D az o 50% více in vitro.

Vedci rekli Zdravotní novinky dnes ze úcinky na cloveka jeste nebyly testovány.

Dr. Michael F. Holick, Ph.D., profesor medicíny, fyziologie a biofyziky na Bostonské univerzitní lékarské fakulte a endokrinologa v Boston Medical Center, vysvetluje, ze Solar D byl "navrzen se slouceninami s ruznými filtracními slozkami pro maximalizaci produkce vitaminu D pri zachování jeho ochranu pred sluncem pro snízení erytému nebo pálení pokozky. "

Rekl Dr. Holick MNT:

"Prísady do opalovacího krému jsou v podstate shodné s vetsinou hlavních znacek, s mensím nastavením formulace pro zvýsení prenosu ultrafialového svetla, které specificky ciní vitamín D3 v kuzi."

Kdyz jsme se zeptali, zda by opalovací krém nabídl stejnou ochranu proti melanomu, Dr. Holick nám rekl: "Není duvod, proc by nemela být tak úcinná jako ostatní opalovací krémy."

Solar D je jiz v prodeji v Austrálii. Dr. Holick nás informoval, ze opalovací krém bude k dispozici v ruzných úrovních SPF a cím je SPF nizsí, tím více vitamínu D bude produkováno.

Výzkum Solar D byl financován spolecností Exposure Scientific, LLC / Nexidus, Ltd, Pty.

MNT které byly v lonském roce hláseny o vývoji opalovacích krému, u nichz je mnozství toxinu, které procházejí do krevního obehu, omezeno pouzitím bioadhezivních nanocástic (BNPs).

WHO London Summit vyzývá k dalsímu plánování rodiny

WHO London Summit vyzývá k dalsímu plánování rodiny

Svetová zdravotnická organizace (WHO) oznámila na svém summitu v Londýne nová opatrení, aby zajistila, ze zeny s nízkým a stredním príjmem budou mít lepsí prístup k kvalitní kontrole porodnosti. Navrhovaly strategie pro posílení a zlepsení sluzeb plánování rodiny a reprodukcního zdraví v rozvojových zemích. Generální reditelka WHO Dr. Margaret Chanová, která predsedá panelu na summitu o zvýsení prístupu a rozsirování volby, objasnila postoj WHO k plánování rodiny.

(Health)

Rizika diabetu 2. typu spojená s krátkým spánkem u dospívajících

Rizika diabetu 2. typu spojená s krátkým spánkem u dospívajících

Studie dospívajících v USA zjistila, ze cím méne spánku dostanou, tím vyssí je jejich pravdepodobnost, ze mají inzulínovou rezistenci, coz je metabolický stav, který zvysuje riziko vzniku diabetu 2. typu. Vedci, kterí psali v ríjnovém císle zurnálu Sleep, naznacují, ze se zvysuje mnozství spánku, které dospívají teenagery, které by v budoucnu mohly ochránit pred cukrovkou zlepsením inzulínové rezistence.

(Health)