cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová studie ukazuje interakci online nutnou pro mnoho uzivatelu uzivatelu

Pokud to práve ctete, jste online. Odhaduje se, ze v celosvetovém merítku bylo 2,1 miliardy uzivatelu internetu, ale co by se stalo, kdybychom najednou byli vsichni odpojeni od síte a offline, zpet na základy, pokud ano?
V novém pruzkumu o 1000 osobách 53% respondentu uvedlo, ze se cítili rozruseni, kdyz jim byl odepren prístup k internetu, a 40% respondentu se domnívá, ze se cítili osamelí, kdyz se nemohli prihlásit na World Wide Web. Úcastníci byli zpochybnováni ohledne jejich postoju k internetu a byli pozádáni, aby sli bez technologie po dobu 24 hodin. To neznamenalo zádné Facebook, Twitter, e-maily a textové zprávy.
Po uplynutí 24 hodin nekterí dobrovolníci porovnali zkusenost s odvykání kourení nebo pití a nekdo dokonce popsal, ze má "ruku odríznutou".
Paul Hudson, výkonný reditel spolecnosti Intersperience, spolecnost, která usporádala výzkum, uvedla:

"Online a digitální technologie jsou stále více rozsírené, ovlivnují nase prátelství, zpusob komunikace, strukturu naseho rodinného zivota, pracovní zivot, nákupní návyky a jednání s organizacemi."

Internet je stále rozsírenejsí. Tento kanál nejen poskytuje prístup k informacím a okamzitou komunikaci na dlouhé vzdálenosti; mení se také spolecnost. Nové sociální prostory se vyvinuly a vznikly virtuální komunity. Nadsenci povazují virtuální komunitu za osvobození od tradicních omezení a hranic, jako je cas a místo.

Lidé z celého sveta mohou najít dalsí se stejnými zájmy. Prátelé jiz nemusí být vybráni z jedné malé zemepisné oblasti. Podobnost v zájmech a postojích jsou základem virtuálních vztahu. Virtuální svety vytvárejí nové prílezitosti pro rozvoj prátelství, ale málo informací o procesech ve virtuálních svetech je známo.
Existuje nekolik zpusobu, jak muzete snízit svou závislost na webu. Muzete psát krátké e-maily obsahující pouze nekolik vet, obvykle mezi jedním a peti. Zkontrolujte komentáre blogu, e-mail, Facebook atd. Pouze jednou denne. S velmi prísnou rutinou se vsemi kontrolami, které muzete provést on-line, snizuje nejen to, kolikrát denne kontrolujete stejné stránky. To také snizuje bezcílné on-line prohlízení hodne obecne.

Nechcete-li zcela propoustet vsechny RSS kanály, zvazte jejich orezávání. Snad se omezíte pouze na 10 kanálu, které nejvíce ctete.
Pokud jste dostupní v programu MSN Messenger, Skype nebo chatu pro Facebook, pak lidé pravdepodobne chtejí s vámi mluvit. To muze zpusobit spoustu prerusení a trávíte spoustu casu dobývání nebo náhodných diskusí. Není samozrejme nic spatného pri chatování samozrejme, ale ujistete se, ze se nezajímají fokus a cas od nejdulezitejsích vecí. Zamerte se na svou práci, kdyz pracujete, a zamerte se na okamzité zasílání zpráv, kdyz máte cas na to.

Muzete také jednoduse nastavit casové limity pro sebe. Pravdepodobne stací zkontrolovat Twitter nekolikrát denne za pouhých 5 minut pokazdé. To se samozrejme rozsiruje na více casu prílezitostne, ale obecne muze pomoci zustat v techto mezích. Na zacátku muze být tezké, ale po chvíli se disciplína stává silnejsí.
Zdroje: Intersperience a Journal of Online Behavior
Napsal Sy Kraft

Studie naznacuje, ze 1 z 8 amerických detí se týkalo pred vekem 18 let

Studie naznacuje, ze 1 z 8 amerických detí se týkalo pred vekem 18 let

Podle nové studie v JAMA Pediatrics se odhaduje, ze 1 z 8 amerických detí prozívá potvrzený prípad týrání pred tím, nez obdrzí osmnáct. Kumulativní prevalence byla zjistena jako nejvyssí u cerných a domorodých detí v Americe. Zneuzívání detí muze zahrnovat fyzické, sexuální a emocionální zneuzívání.

(Health)

Nové návrhy smernic o transplantacích orgánu

Nové návrhy smernic o transplantacích orgánu

Centra pro kontrolu a ochranu nemocí (CDC) vyvinula nový návrh pokynu týkajících se transplantací orgánu, které vyzývají k dukladnejsímu screeningu dárcu a pokrocilejsím orgánovým testum, které pomáhají chránit pacienty pred infekcemi prenásenými transplantací. Návrh se týká infekcí, jako je virus HIV, virus hepatitidy B (HBV) a virus hepatitidy C (HCV) a doporucuje pridání HBV a HCV do seznamu organismu, které mají být vysetreny.

(Health)