cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová studie ukazuje interakci online nutnou pro mnoho uzivatelu uzivatelu

Pokud to práve ctete, jste online. Odhaduje se, ze v celosvetovém merítku bylo 2,1 miliardy uzivatelu internetu, ale co by se stalo, kdybychom najednou byli vsichni odpojeni od síte a offline, zpet na základy, pokud ano?
V novém pruzkumu o 1000 osobách 53% respondentu uvedlo, ze se cítili rozruseni, kdyz jim byl odepren prístup k internetu, a 40% respondentu se domnívá, ze se cítili osamelí, kdyz se nemohli prihlásit na World Wide Web. Úcastníci byli zpochybnováni ohledne jejich postoju k internetu a byli pozádáni, aby sli bez technologie po dobu 24 hodin. To neznamenalo zádné Facebook, Twitter, e-maily a textové zprávy.
Po uplynutí 24 hodin nekterí dobrovolníci porovnali zkusenost s odvykání kourení nebo pití a nekdo dokonce popsal, ze má "ruku odríznutou".
Paul Hudson, výkonný reditel spolecnosti Intersperience, spolecnost, která usporádala výzkum, uvedla:

"Online a digitální technologie jsou stále více rozsírené, ovlivnují nase prátelství, zpusob komunikace, strukturu naseho rodinného zivota, pracovní zivot, nákupní návyky a jednání s organizacemi."

Internet je stále rozsírenejsí. Tento kanál nejen poskytuje prístup k informacím a okamzitou komunikaci na dlouhé vzdálenosti; mení se také spolecnost. Nové sociální prostory se vyvinuly a vznikly virtuální komunity. Nadsenci povazují virtuální komunitu za osvobození od tradicních omezení a hranic, jako je cas a místo.

Lidé z celého sveta mohou najít dalsí se stejnými zájmy. Prátelé jiz nemusí být vybráni z jedné malé zemepisné oblasti. Podobnost v zájmech a postojích jsou základem virtuálních vztahu. Virtuální svety vytvárejí nové prílezitosti pro rozvoj prátelství, ale málo informací o procesech ve virtuálních svetech je známo.
Existuje nekolik zpusobu, jak muzete snízit svou závislost na webu. Muzete psát krátké e-maily obsahující pouze nekolik vet, obvykle mezi jedním a peti. Zkontrolujte komentáre blogu, e-mail, Facebook atd. Pouze jednou denne. S velmi prísnou rutinou se vsemi kontrolami, které muzete provést on-line, snizuje nejen to, kolikrát denne kontrolujete stejné stránky. To také snizuje bezcílné on-line prohlízení hodne obecne.

Nechcete-li zcela propoustet vsechny RSS kanály, zvazte jejich orezávání. Snad se omezíte pouze na 10 kanálu, které nejvíce ctete.
Pokud jste dostupní v programu MSN Messenger, Skype nebo chatu pro Facebook, pak lidé pravdepodobne chtejí s vámi mluvit. To muze zpusobit spoustu prerusení a trávíte spoustu casu dobývání nebo náhodných diskusí. Není samozrejme nic spatného pri chatování samozrejme, ale ujistete se, ze se nezajímají fokus a cas od nejdulezitejsích vecí. Zamerte se na svou práci, kdyz pracujete, a zamerte se na okamzité zasílání zpráv, kdyz máte cas na to.

Muzete také jednoduse nastavit casové limity pro sebe. Pravdepodobne stací zkontrolovat Twitter nekolikrát denne za pouhých 5 minut pokazdé. To se samozrejme rozsiruje na více casu prílezitostne, ale obecne muze pomoci zustat v techto mezích. Na zacátku muze být tezké, ale po chvíli se disciplína stává silnejsí.
Zdroje: Intersperience a Journal of Online Behavior
Napsal Sy Kraft

Vsechno, co potrebujete vedet o chrestu

Vsechno, co potrebujete vedet o chrestu

Obsah výzivových výhod Rizika výzivy Chrest je bezne konzumovaná zelenina v mnoha cástech sveta. Je dobre známý svou jedinecnou, slanou chutí. Muze se jíst syrové nebo varené. Je dobrým zdrojem kyseliny listové, vitamínu K, zeleza a vlákniny. To je cenené behem tehotenství a znamená, ze muze prispet ke zdraví srdce a prevenci osteoporózy.

(Health)

Cílená strategie pro prevenci obezity by mohla odvrátit stovky tisíc prípadu diabetu

Cílená strategie pro prevenci obezity by mohla odvrátit stovky tisíc prípadu diabetu

Studie, kterou predstavili australstí vedci 19. evropského kongresu o obezite v Lyonu ve Francii, dokazuje, ze v Austrálii by mohlo do roku 2025 zabránit 220 000 prípadum diabetu 2. typu s pouzitím cílené strategie prevence rizik. Profesor Jonathan Shaw, docentka Anna Peetersová, Dr. Kathryn Backholerová a docentka Dianna Magliano z Baker IDI Heart a Diabetes Institute v Melbourne v Austrálii zkoumali tri ruzné strategické modely, které mají zabránit budoucím prípadum diabetu, které by mohly být odvráceny. byla zkoumána dan z "nezdravých potravin" jako celoplosná preventivní intervence.

(Health)