cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová studie zjistuje "pandemii nadmerného tuku" ve Spojených státech

Vedci vyzývají k opatrením v oblasti verejného zdraví, nebot poukazují na nebezpecí tzv. Nadmerné pandemie nadmerného tuku, která v soucasné dobe prebírá Spojené státy.
Nový výzkum zjistil, ze 90 procent muzu ve Spojených státech je "prehnané" a upozornuje, ze brisní tuk predstavuje nejvýznamnejsí riziko pro zdraví cloveka.

Obezita a nadmerná váha jsou obavy verejného zdraví; více nez 70 procent dospelých v USA je bud obézních nebo nadváhou. Ale nadváha nebo obezita není jediná vec, o kterou bychom se meli obávat, varuje nový výzkum.

"Pandemie nadmerné tvorby tuku" je krize verejného zdraví v USA a na celém svete, napsali výzkumníci Philip Maffetone, Ivan Rivera-Dominguez a Paul B. Laursen ve studii nedávno publikované v casopise Hranice ve verejném zdraví.

Paul B. Laursen je autorem studie a profesorem na Aucklandské univerzite v Novém Zélandu.

Jak vysvetlují výzkumníci, termín nadmerný tuk popisuje nadmerný telesný tuk, který se vytvárí v urcitých cástech tela, a muze ovlivnit i osoby s normální hmotností. Takové nahromadení tuku muze jeste vázne ohrozit zdraví cloveka.

Fitness placebo: Muzete si opravdu myslet, ze jste v porádku?Být fyzicky aktivní je dulezité, tvrdí studie, ale myslí si, ze jste aktivní.Prectete si ted

Být nadmerným tukem muze zvýsit riziko kardiometabolických poruch, které mohou následne vést k rade chronických onemocnení a mozná i predcasné smrti.

Stejní výzkumní pracovníci jiz dríve vypracovali tento termín ve studii, ve které uvedli, ze mezi 62 ??az 76 procenty celosvetové populace pravdepodobne budou mít tento zdravotní problém.

Jejich nová studie, která se skládá z prehledu stávajícího výzkumu, se priblízí na 30 nejvyspelejsích svetových zemích, které jsou klasifikovány indexem lidského rozvoje.

BMI zavádející, brisní tuk nejnebezpecnejsí

Jak autori uvedli ve svém predchozím výzkumu, nadmerná hladina tuku je prímo spojena s podmínkami, jako je inzulínová rezistence, vysoký krevní tlak, koronární onemocnení srdce, mrtvice a dokonce i rakovina.

Ve své nové studii varují, ze výskyt nadmerných tuku dospelých a detí ve vyspelých zemích je "extrémne vysoký".

Konkrétne, v zemích, jako je Recko, Island, Nový Zéland a USA, bylo zjisteno, ze více nez 90% dospelých muzu a az polovina detí má nadmernou hladinu tuku.

Jak vedci uvedomují, spoléhat se na tradicní merení telesné hmotnosti (BMI), aby zjistili, zda je nekdo nadváhou nebo obézní, muze ignorovat mnoho lidí, kterí mají nadmerný telesný tuk, který je vystavuje riziku ruzných zdravotních stavu.

Takzvaní metabolicky obézní lidé s normální hmotností mohou mít stále zhorsené zdraví a az 50 procent techto osob muze být ignorováno soucasnými mereními BMI.

Brisní tuk je nejhorsí formou nadmerné tvorby tuku, varují autori. Ve skutecnosti poukazují na to, ze vetsina rustu poctu lidí s nadmerným mnozstvím tuku na celém svete je zpusobena nárustem zjisteným v obvodu pasu.

Vysoký obvod pasu obvykle svedcí o nadmerném tuku kolem bricha a nedávné zvýsení tohoto brisního nadmerného tuku bylo zaznamenáno jak u dospelých, tak u detí.

Vzhledem k tomu, ze klasické zpusoby merení váhy nelze pouzít k urcení, zda je nekdo nadbytecný, výzkumníci radí obyvatelum, aby namísto toho merili jejich pas a srovnávali je s jejich výskou.

Autori doporucují, ze v prípade, ze pasu osoby je více nez polovina jejich výsky, mohou být prebytecné.

Vzhledem k tradicním merením BMI se muze klamne ukázat, ze obezita a nadváha se v posledních letech lisí, alespon v zemích, jako je Spojené království nebo USA. Avsak míra obezity v brise se zvysuje.

"Bez ohledu na hodnoty BMI má nadmerný obsah tuku nadmerný telesný tuk, vysoký stupen kardiometabolické dysregulace, která muze podporovat rizikové faktory choroby a chronické onemocnení, zvýsit morbiditu a úmrtnost, snízit kvalitu zivota a predstavovat rostoucí ekonomickou zátez," uzavírají autori .

"Jako nesplnená akce v oblasti verejného zdraví je klícové klinicky identifikovat osoby, které mají nadmernou hladinu tuku, aby mohly zavést úspesné strategie lécby a prevence."

Marihuana sloucenina odstranuje Alzheimerovy príbuzné proteiny z nervových bunek

Marihuana sloucenina odstranuje Alzheimerovy príbuzné proteiny z nervových bunek

Vzhledem k tomu, ze prevalence Alzheimerovy choroby se ocekává témer ve Spojených státech do roku 2050 témer trojnásobná, je naléhave nutné identifikovat úcinné lécení tohoto onemocnení. Nyní nová studie naznacuje, ze marihuana muze mít klíc k takové lécbe. Bylo zjisteno, ze THC - úcinná látka v marihuany - snizuje hladiny beta-amyloidu v nervových bunkách, coz je protein, který je povazován za charakteristickou znacku Alzheimerovy choroby.

(Health)

Receptor mozku rídící chut k jídlu muze být cílem léku proti obezite

Receptor mozku rídící chut k jídlu muze být cílem léku proti obezite

Receptory mozku, které se podílejí na regulaci chuti k jídlu, zjistili vedci na Columbia University Medical Center. Vedci v casopise Cell oznámili, ze tento velmi nebezpecný cíl by mohl znamenat, ze nový lék na obezitu nemusí být tak tezké najít. Vedci se zamerili na hypotalamus, malou oblast mozku, která rídí teplotu tela, zízen, spánek, únavu, cirkadiánní cykly a hlad.

(Health)