cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová studie zkoumá stimulaci imunitního systému v boji proti pozitivnímu karcinomu prsu HER-2 / neu

Klinika Mayo je nadsená, ze ve ctvrtém ctvrtletí roku 2011 oznámí fázi I studie nové terapeutické vakcíny u pacientu s pozitivním karcinomem prsu HER-2 / neu. Abychom pochopili význam tohoto vývoje, HER-2 / neu a význam HER-2 / neu pozitivního karcinomu prsu.
Kvuli genetické zmene produkují rakovinné bunky prebytek HER2 priblizne u 1 z 5 prípadu rakoviny prsu, stejne jako u jiných forem rakoviny. Z neznámých duvodu jsou HER2-pozitivní karcinomy prsu méne citlivé na hormonální lécbu a mají tendenci být agresivnejsí nez jiné typy rakoviny prsu.
HER-2 / neu je protein homologní s receptorem epidermálního rustového faktoru, který poskytuje bunkám rust, delení a opravy signálu. Zatímco zdravé prsní bunky obsahují 2 kopie genu HER2, nekteré formy rakoviny prsu vyvinout pri prsu bunka obsahuje 2 nebo více kopií genu, který vede k nadmerné produkci proteinu HER2 (nadmerná exprese), coz vede ke zvýsení rustu a delení postizených bunek.
HER-2 / neu je nadmerne exprimován na povrchu bunek mnoha typu rakoviny, vcetne rakoviny prsu, tlustého streva, vajecníku a slinivky, podporující zhoubnost nekolika nádoru se spatnou prognózou u pacientu s rakovinou. Pri HER-2 / neu, která vyjadruje ~ 20% az 30% rakoviny prsu a vajecníku, byl Národní rakovinový institut oznacen za jednu z hlavních priorit vývoje rakovinových léku.
Spolecná lécba HER-2 pozitivních pacientu / neu je Herceptin (trastuzumab), monoklonální protilátka, která se zameruje na HER-2 / neu receptory na bunkách, avsak lécba vede k významnému mnozství pacientu (odhaduje na ~ 70%) nereagují nebo ztrácejí svou reakci. Autori doporucují siroce aplikovatelné terapie pro tuto populaci pacientu.
Dosavadní pokusy o vývoj vakcíny proti proteinu Her-2 / neu se ukázaly jako neúspesné pri prekonání potízí s vývojem robustní a dlouhodobe pusobící imunitní odpovedi pozitivní stimulací cytotoxických T-bunek a T-pomocných bunek v imunitním systému , coz je nezbytné pro úspesnou vakcínu, nicméne nekteré predchozí pokusy dokázaly pokrocit do klinických studií.
Jakmile jsou cytotoxické T-bunky stimulovány, identifikují rakovinné bunky, infilují nádory a zabíjejí abnormální bunky, pricemz T-pomocné nebo T-pametové bunky jsou zodpovedné za dlouhodobou pamet, coz umoznuje imunitnímu systému nepretrzite rozpoznávat abnormální bunky.
Bylo zjisteno, ze funkci TAP (transport sdruzené s Antigen Processing - reference 1 poskytuje dalsí detaily) je významne snízena u mnoha typu rakoviny v dusledku nedostatecné stimulaci cytotoxických T-bunek, coz vede ke spatné rozpoznávání nádorových bunek. Tento proces lze obnovit nahrazením TAP technologií AdhTAP1 spolecnosti TapImmune, která je podobná zapnutí zárovky umoznující temto bunkám "videt" nádorové bunky.
Dr. Keith Knutson a jeho kolegové na klinice Mayo spolecne se spolupracovníky objevili jedinecnou sadu peptidu (HER-2 / neu antigeny - referencní údaje 2 poskytují dalsí zázemí), které tyto bunky stimulovaly u ~ 80% pacientu pozitivních na HER-2 / neu behem výzkum stimulace T-pomocných bunek.
V klinickém hodnocení Clinik Mayo posuzuje schopnost dvou technologií, jedinecného peptidového antigenu a kombinace vektorové technologie TAPImmune, TAP, stimulovat imunitní odpoved u pacientu s karcinomem prsu HER-2 / neu a zlepsit prognózu pacienta a prezití.
V záverecném vyjádrení autori uvedli:

„Domníváme se, ze tento prístup, který stimuluje dve klícové komponenty bunecného imunitního systému, HER-2 / neu u pacientu s rakovinou prsu, by mohl mít významnou výhodu s ohledem na pevnost a trvání imunitní odpovedi. Predpokládáme, ze postup bude mít za následek který bude jednoduse vyrobitelný, "

... pokracovat,
„Pocátecní klinické dráha vakcíny proti rakovine je obvykle zádat o schválení pro výrobky, které mohou být pouzity jako terapeutické vakcíny pro zlepsení prezívání pacientu. Nicméne, nás konecný vize o budoucím vyuzití techto vakcín pro lécbu rakoviny prsu, je mít které mohou být pouzity v nejranejsí fázi diagnostiky onemocnení, napr. duktálního karcinomu in situ. Pro ty z nás, kterí ztratili blízké osoby s rakovinou prsu, kterí puvodne predlozili tuto indikaci, nelze význam tohoto cíle nadmerne prohloubit. "

Napsal Petra Rattue

Výzkumníci vytvorí zarízení smartphone, které provádí krevní testy

Výzkumníci vytvorí zarízení smartphone, které provádí krevní testy

Výzkumníci vytvorili zarízení pro inteligentní telefony, které mohou provádet krevní testy - tvrzení, které by podle nich mohlo "zlepsit kvalitu zivota" pro osoby lécené prevencí vzniku krevních srazenin. Tvorba krevních srazenin v tepnách a zilách muze zvýsit riziko srdecního záchvatu a mrtvice.

(Health)

FDA vydává návody pro pouzívání antibiotik u hospodárských zvírat

FDA vydává návody pro pouzívání antibiotik u hospodárských zvírat

FDA dnes oznámila, ze chce prijmout opatrení na ochranu verejného zdraví, pokud jde o pouzívání antibiotik u zvírat urcených k produkci potravin. Otázka byla v médiích nedávno se zprávami o farmári, kterí osetrují hospodárská zvírata s prekázkami antimikrobiálních léku bez jakéhokoli presvedcivého duvodu. Stejne jako u vsech antibiotik je problémem, ze bakterie pomalu rozvíjejí rezistenci, coz ciní léky méne efektivní a dokonce zpusobuje epidemie superbugu.

(Health)