cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová studie vysvetluje, jak nízká dávka aspirinu muze zabránit vzniku rakoviny

Rakovina je hlavní prícinou morbidity a smrti po celém svete a její výskyt se v prístích nekolika letech predpokládá, ze se zvýsí. Strategie prevence rakoviny zahrnují výber zdravého zivotního stylu a získání testu, pokud jsou ohrozeny. Nový výzkum naznacuje, ze malá dávka aspirinu muze pomoci zabránit tvorbe rakovinných bunek a vysvetluje, jak.
Nový výzkum vysvetluje, jak "díte" aspirin muze pomoci pri prevenci rakoviny.

Podle Svetové zdravotnické organizace (WHO) je rakovina jednou z hlavních prícin úmrtí na celém svete, coz predstavuje v roce 2012 8,2 milionu úmrtí.

Co se týce prevence, doporucují strediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), aby se rozhodli pro zdravý zivotní styl a dietní volby, jako napr. Vyhýbání se tabáku a alkoholu, stejne jako zustat fyzicky aktivní a jíst hodne ovoce a zeleniny.

Nový výzkum posiluje myslenku, ze nízké dávky aspirinu mohou také pomoci predcházet rakovine a inhibovat proliferaci rakovinných bunek.

Návrh, ze malá dávka aspirinu muze pomoci predejít rakovine, není nová. V zárí 2015 doporucila pracovní skupina pro preventivní sluzby Spojených státu denní pouzití malé dávky aspirinu, aby pomohla predcházet kardiovaskulárním chorobám a kolorektálnímu onemocnení.

Nový výzkum vsak také vysvetluje proces, pri kterém muze nízká dávka aspirinu skutecne inhibovat proliferaci rakovinových bunek a metastázy.

Aspirin neprímo inhibuje onkoprotein zodpovedný za maligní bunky

Výzkum provedli vedci z Oregonské univerzity pro zdraví a vedu (OHSU) ve spolupráci s Oregonskou státní univerzitou (OSU) a výsledky byly publikovány v casopise Fyziologie bunek AJP.

"Prínos aspirinu muze být kvuli jeho úcinku na krevní bunky nazýván trombocyty spíse nez pusobit prímo na nádorové bunky," ríká hlavní autor Owen McCarty, profesor na katedre biomedicínského inzenýrství na OHSU.

Trombocyty jsou malé krevní bunky, které pomáhají zdravému telu tvorit srazeniny, aby se v prípade potreby zastavilo krvácení.

Zdá se, ze nase krevní desticky také zvysují hladinu urcitého proteinu, který muze podporovat rakovinové bunky a pomáhá jim sírit. Tento "onkoprotein" se nazývá c-MYC.

Biologická funkce c-MYC je regulovat expresi více nez 15 procent vsech genu lidského tela. Regulátor c-MYC rídí cyklus zivota a smrt bunek, syntézu bílkovin a metabolismus bunek.

Nicméne, výzkum ukázal, ze v rakovine cloveka je tato onkogene nadmerne exprimována.

Vedci z této nejnovejsí studie vysvetlují, ze aspirin snizuje schopnost krevních desticek zvysovat hladiny c-MYC onkoproteinu.

"Nase práce naznacuje, ze protirakovinový úcinek aspirinu muze být cástecný následovne: behem jeho transitu v krvi cirkulující nádorové bunky interagují s krevními destickami, které stimulují prezívání nádorových bunek aktivací onkoproteinu, jako je c-MYC. krevní desticky s lécbou aspirinem snizují tuto signalizaci mezi destickami a nádorovými bunkami, coz neprímo snizuje rust nádorových bunek. "

Owen McCarty

Craig Williams, profesor na Farmaceutické fakulte OSU / OHSU a spoluautor studie, dále vysvetluje tento proces.

"Ranní rakovinové bunky zijí v prostredí, které je ve skutecnosti velmi neprátelské, kde imunitní systém pravidelne napadá a snazí se je eliminovat," ríká. "Krevní desticky mohou hrát pro tyto casné rakovinné bunky ochrannou funkci a podporovat metastázu. Inhibice aspirinem se zdá, ze interferuje s tímto procesem a c-MYC muze vysvetlit cást tohoto mechanismu."

Nízké dávky aspirinu mohou být "bezpecné a úcinné" pri prevenci rakoviny

Toto je poprvé, kdy studie ukázala schopnost krevních desticek regulovat expresi c-MYC v rakovinových bunkách.

Výzkumníci poznamenávají, ze témer tretina pacientu s rakovinou tlustého streva a 42% pacientu s rakovinou pankreatu vykazuje nadmernou expresi c-MYC onkoproteinu.

Rovnez poukazují na to, ze dopad aspirinu na krevní desticky je stejne úcinný ve vysokých dávkách, jako u nízkých. Výsledkem je, ze lékari mohou zvázit rizika a prínosy uzívání aspirinu, stejne jako snízit riziko krvácení - coz je castý nezádoucí úcinek pozití prílis velkého mnozství aspirinu.

Autori zduraznují zásadní roli lékaru a zdravotnických pracovníku pri zvazování i nízké dávky aspirinu.

"Vzhledem k tomu, ze interakce mezi destickami a rakovinnými bunkami se predpokládá, ze se vyskytnou casne [...], pouzití antiplatevních dávek aspirinu muze slouzit jako bezpecné a úcinné preventivní opatrení u pacientu s rizikem rakoviny," uzavírají autori.

Zjistete, jak denne aspirin muze zachránit zivot starsích Americanu, kterí jsou vystaveni riziku onemocnení srdce.

Symptomy a príznaky MS u zen

Symptomy a príznaky MS u zen

Obsah MS a zeny Obecné príznaky Diagnostika Lécba Roztrousená skleróza je autoimunitní neurologický stav, který postihuje centrální nervový systém a který je potenciálne postizený. Imunitní systém napadá myelinový potah, který chrání nervová vlákna. To rusí komunikaci mezi mozkem a zbytkem tela a to nakonec poskozuje nervy.

(Health)

Rizikové screeningové sazby jsou nízké mezi etnickými skupinami, USA

Rizikové screeningové sazby jsou nízké mezi etnickými skupinami, USA

Nejsou jen relativne málo Americanu vysetrovaných na rakovinu, existují vsak znacné rozdíly mezi etnickými a rasovými skupinami v zemi, uvádí nová zpráva, kterou vydal NCI a CDCF (Centra pro kontrolu a prevenci onemocnení). Autori dodali, ze míry screeningu jsou zvláste nízké u hispánských a asijských Americanu.

(Health)