cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová studie zkoumá terapii dialektického chování pro snízení pokusu o sebevrazdu

Nová studie zverejnená v roce 2006 JAMA Psychiatrie, zkoumá úcinnost terapie dialektického chování pro snízení pokusu o sebevrazdu.
DBT se skládá z individuální terapie, skolení skupinových dovedností, telefonického koucování mezi jednotlivými sezeními a konzultacního týmu terapeuta.

Víceslozková terapie, terapie dialektického chování (DBT) je zamerena na osoby, které jsou povazovány za osoby s vysokým rizikem sebevrazdy nebo pro osoby s obtízemi regulující emoce, které mají nekolik závazných dusevních poruch.

DBT se skládá z individuální terapie, skolení skupinových dovedností, telefonického koucování mezi jednotlivými sezeními a konzultacního týmu terapeuta.

Skupina komponentu pro výcvik dovedností probíhá jako trída a zahrnuje domácí úkoly. Úkolem domácnosti je, aby pacienti procvicovali chování v chování, které jsou v jejich kazdodenním zivote vyucovány ve tríde. Ctyri hlavní dovednosti v oblasti chování jsou:

  • Vedomí - plne vnímání a prítomnost v tomto okamziku
  • Tolerová tolerance - jak tolerovat bolest a obtízné situace
  • Interpersonální efektivita - asertivní pri zachování sebeduvery a vztahu s ostatními
  • Regulace emocí - jak zmenit problematické emoce.

Níze je video vysvetlující DBT od Dr. Marsha Linehan z Lineman Institute v Seattle, WA, vývojári kognitivní behaviorální lécby.

Jak efektivní je tréninková soucást DBT?

Výzkumníci této nové studie se obzvláste zajímali o to, jak efektivní je tréninková soucást DBT. K tomu doslo ve srovnání se tremi lécebnými skupinami:

  • Skolení dovedností plus správa prípadu nahradit individuální terapii (DBT-S)
  • DBT individuální terapie plus skupina aktivit nahradí výcvik dovedností, takze se terapeuti namísto toho zamerili na dovednosti, které pacienti jiz meli (DBT-I)
  • Standard DBT, který zahrnoval výcvik dovedností a individuální terapii.

99 úcastníku studie melo hranicní poruchu osobnosti a behem posledních 5 let provedlo alespon dve pokusy o sebevrazdu nebo neúspesné sebeposkozování (NSSI), akt NSSI nebo pokus o sebevrazdu behem 8 týdnu pred screeningem a pokus o sebevrazdu v uplynulém roce. Úcastníci meli prumerný vek 30 let.

Subjekty byly rovnomerne rozdeleny do skupin, které dostávaly bud DBT, DBT-S nebo DBT-I.

Vedci predpovídali, ze standardní DBT by byla výrazne lepsí nez DBT-S a DBT-I pri snizování pokusu o sebevrazdu, epizod NSSI, deprese, úzkosti a ústavních a nouzových oddelení. Vedci si nebyli jisti, jaký by byl rozdíl mezi DBT-S a DBT-I.

Nicméne studie zjistila, ze vsechny tri typy lécby snizují pokusy o sebevrazdu, sebevrazedné myslenky, závaznost sebeposkozování a vyuzívání krizových sluzeb a soucasne zlepsují duvody pro zivot.

"V rozporu s nasimi ocekáváními," konstatují autori, "standardní DBT nebyl lepsí nez srovnávací podmínka pro jakýkoli výsledek související se sebevrazdou a nebyly zjisteny zádné významné rozdíly mezi DBT-S a DBT-I. Tedy vsechny tri verze DBT byly srovnatelne úcinné pri snizování suicidality u jedincu s vysokým rizikem sebevrazdy. [...] Je zapotrebí více výzkumu, nez lze vyvodit silné závery o tom, jaká je nejlepsí intervence DBT u vysoce sebevrazedných jedincu. "

Skupina B meningokoková onemocnení - nová vakcína slibuje

Skupina B meningokoková onemocnení - nová vakcína slibuje

Ve studii, která byla publikována Online First in The Lancet, vedci zkoumali úcinnost nové vakcíny proti séroskupinám Neisseria meningitides, které na rozdíl od ctyr ze sesti existujících bezpecných a úcinných vakcín také zahrnují ochranu proti sérotypu B. Séroskupiny Neisseria meningitides zpusobují meningokokové nemoci, vcetne meningitidy.

(Health)

Sklo Google "muze zmenit zpusob, jakým se operace provádí"

Sklo Google "muze zmenit zpusob, jakým se operace provádí"

Google Glass - nositelný pocítac, který pripomíná dvojici sklenic - muze být nastaven tak, aby transformoval lékarský svet poté, co byl prístroj znovu pouzit behem dvou chirurgických zákroku. Ortopedický chirurg Dr. Selene Parekh nedávno vyuzil tuto technologii, kdyz v prubehu indické konference v Jaipuru v Indii provedl operaci nohou a kotníku.

(Health)