cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové studie zkoumají malarickou rezistenci a citlivost u detí

Podle Svetové zdravotnické organizace zpusobila malárie v roce 2012 zhruba 627 000 úmrtí, z nichz vetsina byla mezi detmi. Vetsina úmrtí souvisejících s malárií u detí je dusledkem komplikací z této nemoci, ale nebylo jasné, proc jsou nekteré deti více náchylné k temto komplikacím nez jiné. Nyní by nám dve nové studie mohly priblízit.

Obe studie publikované v casopise PLOS patogeny, vysetrila malárii zpusobenou Plasmodium falciparum - jeden z nejcastejsích parazitu, které zpusobují malárii u lidí.

Pokud není léceno do 24 hodin, P. falciparum malárie muze rychle dojít k tezkým onemocnením a dokonce ke smrti. U detí muze tato forma malárie casto vést k dalsím komplikacím, jako je tezká anamie malárie, respiracní potíze a mozková anémie - stav, kdy parazitární krvinky blokují malé krevní cesty do mozku a zpusobují otoky a dokonce i poskození mozku.

V první studii se tým mezinárodních vedcu snazil identifikovat lidské proteiny v plazme, které by mohly souviset s komplikací detské malárie.

Tým analyzoval 1 015 proteinu z plazmy u 719 detí infikovaných malárií z Ibadanu v Nigérii.

Byly zjisteny proteiny specifické pro cerebrální malárii a tezkou malárii

Z tohoto duvodu výzkumníci identifikovali nekolik proteinu, které byly prítomné na vyssích úrovních v krvi detí s tezkou malárií, ve srovnání s detmi s méne závaznou formou onemocnení.

Nekteré z techto proteinu u detí s tezkou malárií byly specifické pro cerebrální malárii a závaznou malarickou anemii. Vedci tvrdí, ze takové proteiny mohou být pouzívány jako "podpisy" k predpovedi obou podmínek s vysokou presností.

Navíc vysetrovatelé objevili skupinu svalove specifických proteinu v krvi detí s cerebrální malárií, coz svedcí o poskození svalových bunek. Tým ríká, ze nekteré z techto poskození mohou být spojeny s komatem - coz je podmínka, která se muze vyskytnout i v mozku mozku mezi jinými onemocneními, jako je meningitida.

V komentári k jejich výzkumu rekli vysetrovatelé:

"Tyto nálezy doufají, ze povedou k vetsímu porozumení nemoci a mohou prispet k rozvoji klinických algoritmu, které by mohly predvídat, která deti jsou více ohrozena tezkou malárií."

Jak imunní systém bojuje proti malárii?

Ve druhé studii výzkumný tým pod vedením Petera Cromptona z Národního institutu pro alergii a infekcní nemoci USA vydal pochopit, jak imunitní systém ve vetsine prípadu zabranuje malárii.

Ve svých podkladových informacích poznamenávají, ze u malých lidí, P. falciparum infekce zpusobují vysokou hladinu cervených krvinek infikovaných parazitem, známých jako iRBC. To vyvolává systémový zánet a horecku.


Malárie zpusobila v roce 2012 zhruba 627 000 úmrtí, z nichz vetsina byla mezi detmi. Mohly by tyto nejnovejsí studie lépe porozumet této nemoci?

Zduraznují vsak, ze lidé, kterí zijí v oblastech s vysokou nákazou malárie - dokonce i malé deti - jsou casto opakovane infikováni, ale nevykazují zádné príznaky a mají nízké hladiny iRBC.

Za úcelem vysetrení, proc nekterí lidé dokázou odstranit príznaky malárie, odebrali imunitní bunky z krve 34 zdravých detí pred malarickou sezonou v Mali v západní Africe a 7 dní po prvním detském záchvatu malarické horecky behem této sezóny.

Vedci objevili obe sady imunitních bunek parazitum malárie ve zkumavce, aby simulovali infekci malárie.

Tým zjistil, ze imunitní bunky získané od detí pred sezónou malárie produkují radu molekul, které vyvolávají zánet a horecku.

Nicméne, kdyz tým znovu vystavil imunitní bunky parazitem malárie po horecce malárie, molekuly, které zpusobily horecku, se snízily výrazem. Dále se zvýsila exprese molekul, které zabíjejí parazity. Proto imunitní bunky brání vzniku zánetu a horecky vyvolané malárií.

Ale kdyz výzkumníci vzali krev od stejných 34 detí mimo sezónu malárie a vystavili své imunitní bunky parazitum malárie, zvýsily se molekuly zpusobující horecky, zatímco výraz molekuly zabíjející parazity se snízil. To znamená, ze deti byly opet náchylné k zánetu a horecce z malárie.

V komentárích k výzkumu uvedli autori studie:

"Tato zjistení naznacují, ze tvárí v tvár P. falciparum reexpozici, deti získají závislost na expozici P. falciparumspecifické imunoregulacní odpovedi, které tlumí patogenní zánet pri soucasném zesílení protiparazitických efektorových mechanismu.

Tato data poskytují mechanistický pohled na pozorování P. falciparum-infikované deti v endemických oblastech jsou casto afebrilní a mají tendenci kontrolovat parazitní replikaci. "

Tým dodává, ze pro lepsí porozumení základním mechanismum infekce malárie jsou dalsí studie opodstatnené u symptomatických a asymptomatických jedincu, kterí jsou opakovane vystaveni P. falciparum infekce.

Ríkají, ze takový výzkum "muze pomoci definovat potenciál intervencí, které bezpecne zabranují nebo zmírnují Plasmodiumindukovanou imunopatologii bez narusení kontroly parazitové replikace. "

Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes o objevu nového proteinu, který muze vést k novým lécbám toxoplazmózy a malárie.

Schizofrenie "slozená z osmi specifických genetických poruch"

Schizofrenie "slozená z osmi specifických genetických poruch"

Drívejsí studie naznacily, ze spíse nez být jedinou chorobou, schizofrenie je sbírka ruzných poruch. Nová studie provedená výzkumnými pracovníky Washingtonské univerzity v St. Louis v MO tvrdí, ze tento stav se skládá z osmi odlisných genetických poruch, z nichz vsechny vykazují své vlastní specifické príznaky.

(Health)

Nejprve na svete: bionický prst umoznuje amputaci cítit texturu

Nejprve na svete: bionický prst umoznuje amputaci cítit texturu

Muz z Dánska se stal prvním amputatem na svete, který cítil textury v reálném case pomocí bionického prstu spojeného s nervy v horní cásti paze. Bionický prst umoznil amputovi rozlisovat mezi ruznými texturami v reálném case s 96% presností. Image credit: Hillary Sanctuary / EPFL Dennis Aabo Sørensen, který ztratil ruku pri nehode s ohnostrojem pred více nez deseti lety, ríká, ze pocity, které cítil s novým zarízením, byly témer stejné jako u jeho skutecné ruky.

(Health)