cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová strategie prevence infekcí ucha od opakovaných

Opakování infekce stredního ucha muze být zabráneno zvýsením mnozství antimikrobiálních proteinu, které jiz existují, stejne jako odstranení DNA bakterií
Nález prisel od týmu Výzkumného ústavu Nationwide Children's Hospital, který se zajímal o to, jak imunitní obranný protein bezne nalezený ve stredním uchu komunikuje se strukturou, která zajistuje komunitu bakterií.
Bakterie se nazývají typický Haemophilus influenza (NTHI) a je zodpovedný za radu onemocnení dolních a horních dýchacích cest, jako je infekce stredního ucha.
Stejne jako u jiných mikroorganismu muze NTHI vytvorit silnou kolonii bakterií, známou jako biofilm. To umoznuje bakteriím vyhnout se imunitnímu systému cloveka, pricemz je stále chránen pred antibiotiky a dalsími lécbami, které se je snazí znicit.

Gram-pozitivní a Gram-negativní bakterie mohou být zabity antimikrobiální obranné bílkoviny, volal lidský beta-defenzin-3, která je vyjádrena ve stredním uchu lidí a jiných savcu. Podle predchozích studií se zmení schopnost hostitele ovládat bakterie v horních dýchacích cestách, pokud je narusena exprese beta-defenzie a infekce se jeste zhorsí.
Lidský beta-defenzin-3 by mohl ztratit svou sílu k tomu, aby znicil NTHI, pokud se dostane do extracelulární DNA, která tvorí vnejsí vrstvu biofilmu, címz zastaví jeho propojení s bakteriemi uvnitr biofilmu.
Lauren O. Bakaletz, Ph.D., reditelka Centra pro mikrobiální patogenezi, vysvetluje:

"Bylo prokázáno, ze antimikrobiální hostitelské obranné proteiny, jako je lidský beta-defenzin-3, se vází na ne-hostitelskou DNA. Tato interakce má vliv na schopnost obranných proteinu fungovat."

Pri analýze zvírecího modelu infekce stredního ucha doktor Bakaletz a jeho kolegové zjistili, ze v biofilmech, které byly vytvoreny behem infekce, byly nalezeny obranné peptidy zvírete a bakteriální DNA. Tým také si uvedomil, ze obranný peptid byl prevázne lokalizován s extracelulární DNA biofilmu.
Kdyz se na bakterie, která zpusobují usní infekce, uvolní koncentrace lidského beta-defenzinu-3, který se bezne vyskytuje v prostredním uchu dítete s aktivní infekcí, peptid znicil 100% NTHI. Nicméne, destrukce skoncila, kdyz extracelulární DNA byla prezentována k odpovedi.
"Tato data podporují záver, ze aktivita zabíjení antimikrobiální obranné bílkoviny byla snízena u NTHI-indukovaného biofilmu kvuli jeho interakci s eDNA," uvedl Dr. Bakaletz, prední autor a profesor pediatrie a otolaryngologie na Ohio State University College lékarství.
Po odebrání extracelulární DNA z biofilmu, tým zjistil, ze obnovil aktivitu zabíjení peptidu obrany.
"Schopnost obnovit aktivitu antimikrobiální obranné bílkoviny je povzbudivá, protoze biofilmy jsou odolné vuci vetsine léciv, vcetne tradicních antibiotik," rekl Dr. Bakaletz.

Tento výzkum by mel povzbudit vedce k vytvorení nového lécebného rezimu, který by se mohl zamerit na biofilmy vytvorené NTHI behem infekce stredního ucha.
Jednou ze strategií muze být narusení bacerové DNA podáním terapeutického cinidla spolecne s lidským beta-defenzinem 3 do stredního ucha dítete s chronickou recidivující infekcí. Stejná cesta by se mohla pouzít, aby lékari pouzívali k cílení prostredního ucha behem operace usní trubice (terapie u chronických infekcí ucha).
Doktor Bakaletz dospel k záveru:
"Tento prístup by pravdepodobne posílil schopnost vrozeného imunitního systému rídit NFO-indukované biofilmy, vyhýbat se potrebe antibiotik nebo posílit uzívání antibiotik, které jiz máme v arzéne. Mohlo by to pomoci snízit rekurentní povahu infekce stredního ucha . "

Napsal Sarah Glynn

Autismus casteji u lidí, jejichz mozky jsou anatomicky více muzské

Autismus casteji u lidí, jejichz mozky jsou anatomicky více muzské

Nová studie zjistila, ze krome autismu, který je castejsí u muzu nez u zen, mohou být odlisné struktury mozku také bez ohledu na biologický pohlaví. To naznacuje, ze mít mozku s rysy, které jsou casteji objeveny u muzských mozku, je spojeno s vyssí pravdepodobností, ze se jedná o poruchu autistického spektra.

(Health)

Lécba odolného rakoviny prostaty tím, ze napadá bunky podobné bunkám bunky

Lécba odolného rakoviny prostaty tím, ze napadá bunky podobné bunkám bunky

Vedci ze Svédska pracují na lécbe, která napadá bunky podobné bunkám bunky v rakovine prostaty. Tato technologie by mohla být uzitecná u pacientu s rakovinou prostaty, kterí nereagují na chemoterapii nebo radiacní terapii, informovali vedci v casopise PLoS ONE. Výzkumníci z Lundské univerzity a fakultní nemocnice Skåne v Malmö ve Svédsku vyvíjejí terapii, která se zameruje na proteiny v kmenových bunkách karcinomu prostaty.

(Health)