cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová kourová vakcína s vyuzitím génové terapie

Pouzitím genové terapie k vytvorení nové protilátky, která hromadí nikotin dríve, nez se dostane do mozku u mysí, vedci tvrdí, ze mohou najít potenciální fajcí vakcínu proti závislosti na cigaretách. Existuje vsak jeste dlouhá cesta, nez muze být nová lécba testována u lidí.
Ve studii uvedenou v casopise Vedecká translacní medicína tento týden ukázali výzkumníci na Weill Cornell Medical College v New Yorku jediné dávky mysí chránených proti ockování po celou dobu jejich zivota proti závislostem na nikotinu.
Návykové vlastnosti nikotinu v tabákovém kouri jsou obrovskou bariérou úspechu pri soucasném prístupu k odvykání kourení, ríkají autori ve svém clánku.
Predchozí práce s pouzitím ockování genovou terapií u mysí k lécbe nekterých ocních onemocnení a nádoru jim dala predstavu, ze by podobný prístup mohl pusobit proti nikotinu.
Nová anti-nikotinová vakcína je zalozena na adeno-asociovaném viru (AAV) navrzeném tak, aby byl neskodný. Virus nese dve cásti genetické informace: jednu, která zpusobuje tvorbu anti-nikotinových monoklonálních protilátek a druhá, která se zameruje na její vlození do jádra specifických bunek v játrech, hepatocytech.
Výsledkem je, ze játra zvírete se stávají továrnou, která nepretrzite vyrábí protilátky, které hltají nikotin, jakmile vstoupí do krevního obehu, a popírají mu moznost vstoupit do mozku.
Vedci napsali:
"U mysí osetrených tímto vektorem byly koncentrace anti-nikotinové protilátky v krvi závislé na dávce a protilátka vykazovala vysokou specificitu a afinitu k nikotinu."
Pravidelná merení krve ukázala, ze vakcína byla vyrábena ve vysokých hladinách nepretrzite po dobu nejméne 18 týdnu.
Výzkumníci zjistili, ze protilátky chrání mozek pred nikotinem, které systematicky dávají mysím, coz snizuje hladinu nikotinu v mozku na 15% tech, které nebyly ockovány.

V USA priblizne 500 000 úmrtí za rok pripadá na nemoci spojené s kourením.Pomocí infracervených paprsku ve zvírecích klecích výzkumníci zmerili fyzickou aktivitu mysí osetrených nikotinem a vakcínou a dalsí skupinou, která dostávala nikotin, ale zádná vakcína.
Skupina vakcín nikotinu plus neprokázala zádnou zmenu ve fyzické aktivite, pred lécbou az po. Nicotinová skupina vykazovala výraznou zmenu: uvolnili se a snízily krevní tlak a srdecní frekvenci, coz svedcí o tom, ze nikotin dosáhl mozku a kardiovaskulárního systému, aby vyvolal "chlazený" úcinek známý kurákum.
Autori písí, ze lécba vakcínou "blokuje nikotinem zprostredkované zmeny arteriálního krevního tlaku, srdecní frekvence a lokomotorické aktivity".

Vedoucí vysetrující Dr. Ronald G Crystal, predseda a profesor genetické medicíny na Weill Cornell Medical College, rekl pro tisk:
"Pokud muzeme videt, nejlepsí zpusob, jak zacházet s chronickou závislostí na kourení nikotinu, je mít tyto Pacmanovy protilátky na hlídce a vycistit krev podle potreby, nez muze nikotin mít jakýkoli biologický úcinek."
"Nase ockovací látky umoznují telu vyrábet vlastní monoklonální protilátky proti nikotinu, a tak vyvinout funkcní imunitu," dodal.
Jiné skupiny vyvinuly nikotinové vakcíny, ale v klinických studiích selhaly, protoze prímo dodávají nikotinové protilátky. Ty trvají jen nekolik týdnu a injekce, které jsou drahé, musí být podány znovu a znovu, rekl Crystal.
Druhou nevýhodou techto predchozích prístupu, které pouzívají pasivní vakcínu, je to, ze výsledky nejsou konzistentní a ruzní lidé mohou potrebovat ruzné dávky, zvláste pokud zacnou znovu kourit, dodal.
Crystal uvedl, i kdyz zatím testovali svou novou vakcínu u mysí, doufají, ze pomuze milionum kuráku, kterí se pokouseli zastavit, ale zjistí, ze jejich závislost na nikotinu je tak silná, ze zádná ze soucasne dostupných metod odvykání muze prekonat to.
Výzkum ukazuje, ze 70 az 80% opozdených zacne kourit znovu behem 6 mesícu, rekl Crystal.
Tým se chystá otestovat novou vakcínu u potkanu ??a primátu. Pokud jsou tyto zkousky úspesné, mohou zacít pracovat na lidských zkouskách.
Pokud vakcína úspesne dokoncí tuto dlouhou cestu, myslí si Crystal bude to fungovat nejlépe pro kuráky, kterí skutecne chtejí prestat.
"Budou vedet, jestli zacnou znovu kourit, nebudou mít kvuli nikotinové vakcíne zádné potesení, a to jim pomuze vykopnout zvyk," rekl.
Rekl, ze by se také zajímali o to, zda by vakcína mohla být pouzita k zabránení závislosti na nikotinu, ale to je jen teorie v tomto bode, poznamenal.
1 z 5 dospelých Americanu kourí. Cigarety obsahují 4 000 zdraví skodlivých látek, coz vede k nemocem, které jsou v USA odpovedné za 20% úmrtí. Ale je to jen jeden z nich, nikotin, který udrzuje kuráky závislý.
Prostredky od Národních ústavu zdravotnictví, Národní nadace pro výzkum rakoviny a Nadace Malcolm Hewitt Wiener pomohly za výzkum.
Napsal Catharine Paddock

Prulom v oblasti HIV: Vedci odstranují virus u zvírat pomocí úpravy genu

Prulom v oblasti HIV: Vedci odstranují virus u zvírat pomocí úpravy genu

Celosvetove zijí desítky milionu lidí s HIV. Zatímco vedci a lékari stále nemají trvalý lék proti viru, vedci práve ucinili prulom: podarilo se jim eliminovat infekci HIV-1 u mysí. Vedci se podarilo úspesne "upravit" virus u HIV-pozitivních mysí.

(Health)

Kolik detí spí? - Je to dost?

Kolik detí spí? - Je to dost?

V nedávné studii, publikované online v pediatrii, australstí vedci tvrdí, ze ackoli mnoho lidí verí, ze deti dnes nedostávají dostatecné mnozství spánku, není to nový vývoj. Po desetiletí nedospelé deti nedosáhly doporuceného mnozství zavreného oka, nebo tak nekterí lidé myslí.

(Health)