cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová lécba s jedním tabletami HIV získává schválení FDA

Americký úrad pro kontrolu potravin a lécivých prípravku schválil novou jednotnou tabletu jako kompletní lécbu infekce HIV-1 u lidí starsích 12 let.
Nový lécivý prípravek s jednou tabletou HIV obsahuje novou formu silného inhibitoru HIV tenofoviru.

Nová lécba, nazvaná Genvoya, od spolecnosti Gilead Sciences, je kombinace pevných dávek s elvitegravirem, cobicistátem, emtricitabinem a tenofovirem alafenamidem.

Je urcen pacientum starsím 12 let, kterí vází nejméne 35 kg (77 liber) a kterí nebyli nikdy dríve léceni na infekci HIV, nebo u dospelých infikovaných, jejichz HIV je v soucasné dobe potlacován.

Lécba byla testována na jiné lécby HIV schválené Úradem pro kontrolu potravin a léciv (FDA) ve ctyrech klinických studiích zahrnujících celkem 3 171 úcastníku. Výsledky ukázaly, ze snízily virové zatízení a byly srovnatelné s jinými lécbami.

Genvoya obsahuje novou verzi tenofovir - silného inhibitoru HIV -, který nebyl dríve schválen. Gilead ríká, ze protoze nová verze (nazvaná TAF) vstupuje do bunek - vcetne bunek infikovaných HIV - úcinneji nez predchozí verze (TDF), muze být podána s nizsí dávkou, která vede k 91% méne tenofoviru v krevním recisti.

Nový lék byl vyvinut pro snízení nezádoucích úcinku a výsledky studie ukazují, ze se zdá, ze souvisí s nizsí toxicitou ledvin a snízením kostní denzity nez dríve schválené lécivé prípravky obsahující tenofovir.

Vhodné pro pacienty se stredne tezkou poruchou funkce ledvin

FDA poznamenává, ze zatímco Genvoya se nedoporucuje u pacientu s tezkým poskozením ledvin, pacienti se stredne tezkým poskozením mohou uzívat prípravek Genvoya.

Nicméne americký regulátor také pripomíná, ze "pacienti uzívající prípravek Genvoya zaznamenali vetsí nárust sérových lipidu (celkového cholesterolu a lipoproteinu s nízkou hustotou) nez pacienti, kterí byli ve studiích léceni jinými lécebnými rezimy."

Lahvicka s varováním z boxu ríká, ze muze zpusobit tvorbu krve v mlécném krev a vést k závazným jaterním problémum, které mohou být smrtelné.

Nejcastejsím nezádoucím úcinkem je nevolnost a závazné nezádoucí úcinky zahrnují nové nebo zhorsující se problémy s ledvinami, snízenou kostní mineralizaci, redistribuci tuku a zmeny v imunitním systému.

Varování rovnez uvádí, ze prípravek Genvoya by nemel být podáván s jinými antiretrovirovými léky a muze interagovat s radou bezne uzívaných léku.

Dr. Edward Cox, reditel antimikrobiálních prípravku v Centra pro hodnocení a výzkum drog ve FDA, rekl ve ctvrtek:

"Dnesní schválení kombinace pevných dávek obsahující novou formu tenofoviru poskytuje dalsí úcinný, jednou denne kompletní rezim pro pacienty s infekcí HIV-1."

Odhady naznacují, ze priblizne 1,2 milionu Americanu starsích 13 let vedí, ze mají HIV, a více nez 150 000 dalsích je infikováno, ale nevím. Za posledních 10 let zustává rocne pocet nových infekcí HIV relativne stabilní.

HIV-1 je prevládajícím kmenem HIV, který zpusobuje preváznou vetsinu infekce HIV po celém svete. Kdyz lidé odkazují na HIV, obvykle znamenají HIV-1.

Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii, která naznacuje, ze léky, které jiz byly testovány na lécbu rakoviny, by mohly obnovit dormancní HIV v bunkách pacientu lécených antiretrovirovými léky, které by umoznily úplnou eradikaci viru.

Studie probing spojení mezi kremicitým a rakovinou plic nabízí nový klíc

Studie probing spojení mezi kremicitým a rakovinou plic nabízí nový klíc

Nová studie odhaluje zásadní predstavu o vztahu mezi expozicí krystalického kremene - který, pokud je prodlouzený, zpusobuje silikózu progresivního onemocnení plic - a formu rakoviny plic. Silikóza je progresivní, oslabující a nevylécitelné onemocnení plic, které vzniklo po mnoha letech vdechování velkého mnozství krystalického kremene.

(Health)

Zánetlivý protein spojený s obezitou u zen

Zánetlivý protein spojený s obezitou u zen

Vedci zjistili, ze bílkovina obvykle spojená se zánetem muze být zapojena do vývoje obezity u zen. To je podle nové studie zverejnené v casopise BMC Endocrine Disorders. Tým výzkumníku vedený Silvie Lorente-Cebrißn a Ingrid Dahlman ze spolecnosti Karolinska Institutet ve Svédsku uvádí, ze lepsí pochopení funkce tohoto proteinu, nazývaného zánetlivý faktor 1 (AIF-1), by mohlo poskytnout vedcum prehled o tom, jak obezita postupuje.

(Health)