cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový výzkum v souvislosti mezi diabetem a onemocnením srdce

Národní srdce, plicní a krevní ústav udelil grant ve výsi 4,7 milionu dolaru vedcum na lékarské fakulte Washington University v St. Louis, aby vysetrili onemocnení srdce u diabetických pacientu.
Podle Jean E. Schaffer, MD, Virginie Minnichová, významného profesora lékarství:

"Diabetes je neuveritelne castým problémem, který postihuje obrovský pocet obyvatel. Je dulezité, aby lidé s diabetem nemeli jen metabolickou poruchu, rozvíjejí komplikace v mnoha orgánech a jednou z nejsmrtelnejsích komplikací je srdecní onemocnení. "obzvláste zajímá to, proc lidé s diabetem trpí neobvykle tezkými formami srdecních chorob."

Diabetici mají vetsí pravdepodobnost vývoje blokovaných tepen nez nediabetici. Duvody pro to jeste nejsou plne pochopeny. Diabetici, kterí utrpeli srdecní záchvat, prozívají mnohem agresivnejsí prubeh následných onemocnení srdce nez pacienti bez cukrovky a neexistují zádné dukazy o tom, ze srdce diabetiku funguje jinak nez lidé bez onemocnení nezávisle na blokovaných tepnách.
Centra pro kontrolu a prevenci nemocí odhaduje, ze témer 26 milionu Americanu je diagnostikováno s diabetes mellitus 2. typu a dalsích 79 milionu je nediagnostikovaný diabetes nebo pre-diabetes, coz je predstupnová fáze plného vývoje. Vzhledem k temto statistikám je nezbytné prozkoumat základní duvody agresivního vývoje kardiovaskulárních onemocnení u techto pacientu.

Schaffer a její tým verí, ze abnormální metabolismus lipidu muze být na vine. Lipidy patrí do trídy molekul, které obsahují tuky, jako jsou mastné kyseliny a triglyceridy. Predchozí výzkum ukázal, ze srdecní sval diabetických pacientu obsahuje vyssí hladiny techto lipidu, které pravdepodobne ovlivnují srdecní funkce a které se zdají být vedoucí ke vzniku zánetu. Mohou také poskodit zivotne dulezité cásti srdcových bunek, vcetne bílkovin a DNA, coz vede k dysfunkci srdecního svalu.
Schaffer ríká:
"Problémem je, ze jsme nebyli schopni vytvorit silné vazby mezi tím, co meríme ve vzorku krve nalacno, jako jsou triglyceridy a volné mastné kyseliny a stupen dysfunkce srdecního svalu. krevní testy nejsou dobrým prediktorem toho, kdo má nejvyssí riziko onemocnení srdce. "

Nový výzkumný program se zameruje na zjistení lepsích merení srdecních onemocnení u diabetických pacientu a rozdeluje se na ctyri hlavní cásti:
  • První cástí je stanovení klinické metody, která je prínosná pro merení klícových lipidu spojených s komplikacemi diabetes v krevních vzorcích.
  • Druhou cástí je identifikace markeru abnormálního metabolismu lipidu u stávajících krevních vzorku úcastníku klinických studií, vcetne tech, které se objevily ve studii Framingham Heart Study. Dobre navrzené klinické studie jako tyto casto obsahují údaje o shromázdených jak krevních vzorcích, tak neinvazivních zobrazovacích studiích kardiovaskulárních funkcí, jako jsou echokardiogramy. Srovnání techto dvou muze odhalit korelace mezi markery abnormálního metabolismu lipidu a srdecní funkce.
  • Navrhnete laboratorní experimenty, vcetne mysích modelových studií diabetu a srdecních onemocnení, abyste zjistili metodu, pri které mohou abnormální lipidy prispívat k dysfunkci srdecního svalu.
  • Provedte klinickou studii u pacientu s diabetem typu 2, abyste zjistili, zda lécivo snizující hladinu lipidu v krvi zlepsuje funkci srdce.
Washingtonská univerzita bude rovnez slouzit jako koordinacní centrum peti institucí, které byly vybrány k financování Národními institucemi zdraví (NIH) za úcelem výzkumu abnormálního metabolismu kardiovaskulárních a plicních onemocnení. Vedle vlastního výzkumu na univerzite Washington byly ctyri partnerské instituce jmenovány Weill Cornell Medical College, Cleveland Clinic, National Jewish Health a Emory University.
Schaffer ríká: "Budeme spolupracovat s NIH a nasimi partnerskými institucemi, abychom pomohli výzkumníkum komunikovat a informovat o nových prístupech a nových myslenkách v jiných studiích," zduraznujíc multidisciplinární a spolecný charakter výzkumného programu. Dále udeluje iniciative BioMed 21 School of Medicine za poskytnutí potrebných zdroju k provedení tohoto translacního projektu.
Napsal Petra Rattue

Falesné a nestandardní léky vstupující do legálního amerického dodavatelského retezce, varují autority

Falesné a nestandardní léky vstupující do legálního amerického dodavatelského retezce, varují autority

Predbezná zpráva upozornuje na potenciálne závazné ohrození legitimního retezce dodávek drog z USA v oblasti padelaných a nestandardních léku, napr. FDA (Food and Drug Administration), NABP (Národní sdruzení farmaceutických poraden) a nekteré farmaceutické spolecnosti. FDA varuje pred váznými riziky a zranitelnými místy v dodavatelském retezci drog v USA.

(Health)

Huntingtonova choroba snizuje riziko rakoviny

Huntingtonova choroba snizuje riziko rakoviny

Pacienti s Huntingtonovou chorobou mají výrazne nizsí riziko vzniku rakoviny, uvedli v casopise Lancet Oncology vedci z Lundské univerzity a Fakultní nemocnice Skåne, Malmö, Svédsko. Totéz platí pro jiné polyQ (polyglutaminové) onemocnení, dodávají autori. PolyQ poruchy jsou skupinou neobvyklých neurogenereativních poruch charakterizovaných expanzí CAG (cystosin-adenin-guanin) opakováním v specifických genech - jde o zdedené neurodegenerativní onemocnení zpusobené expanzí polyQ v mutantních proteinech.

(Health)