cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový výzkum by mohl vést k prevenci rakoviny prsu, prevence rakoviny vajecníku pred chirurgickým zákrokem

Dve studie zverejnené v roce 2006 EBioMedicine by mohla pomoci výzkumným pracovníkum smerovat k alternativním strategiím prevence rakoviny prsu a vajecníku, která znemozní operaci.
Obe studie zkoumají mechanismy rakoviny zpusobené mutacemi v genech BRCA1 a BRCA2, které jsou známy pro významné zvýsení rizika rakoviny prsu a vajecníku.

Obe studie odhalily nové informace o úcincích mutací na geny, které vedou k velmi vysokému riziku rakoviny prsu - nejcastejsí rakoviny u zen na celém svete - a rakoviny vajecníku, nejnebezpecnejsí formy gynekologické rakoviny.

Dotycné geny jsou BRCA1 a BRCA2. BRCA1 a BRCA2 mutace predstavují priblizne 20-25% vsech prípadu dedicné rakoviny prsu, 5-10% vsech prípadu rakoviny prsu a priblizne 15% vsech prípadu rakoviny vajecníku.

V soucasné dobe zeny, které nesou tyto mutované geny a které jsou identifikovány jako osoby s vysokým rizikem techto nádorových onemocnení, se mohou rozhodnout pro preventivní operaci - bud dvojí mastektomii nebo odstranení vajecníku a vajícek. Pro mnohé je vsak chirurgie ideálním resením.

"Preventivní chirurgie je pomerne drastická opatrení a my jsme nespokojeni se situací - snazíme se predcházet rakovine prsu a zjistení z naseho výzkumu jsou významným krokem vpred pri prokázání dulezitosti, proc je dalsí výzkum kritický v této aréne" uvádí prof. Martin Widschwendter, vedoucí autor jedné z nových studií z University College London ve Velké Británii.

Mutace v genech BRCA1 a BRCA2 mohou také ovlivnovat vajecníky a hypofýzu, které regulují menstruacní cyklus, s hormony, jako je progesteron, které rídí cyklus, o kterém je známo, ze ovlivnuje vývoj techto nádoru.

V první studii prof. Widschwendter a kolegové zjistili, ze zeny, které mají mutace v genech BRCA1 nebo BRCA2, mají neobvykle nízkou hladinu molekuly nazvané osteoprotegerin (OPG) ve své krvi. OPG je známo, ze blokuje úcinky proteinu nazývaného RANKL, který je spoustecím faktorem pro rakovinu prsu, jehoz produkce je podporena progesteronem.

Zatímco zeny s mutacemi BRCA1 nebo BRCA2 nemely v krvi zvýsené hladiny RANKL, mely méne OPG. Vedci spekulují, ze lék, který napodobuje úcinek OPG nebo inhibuje úcinky progesteronu, muze naopak snízit riziko rakoviny prsu.

"Prevence bez operace je konecným cílem a tato studie je prvním dukazem principu - zjistili jsme nový cíl, který nyní muzeme vyuzít ke snízení rizika rakoviny prsu," uzavírá profesor Wildschwendter.

Mys model poskytuje nový pohled na puvod rakoviny vajecníku

Pro druhou studii prof. Louis Dubeau a kolegové z Keck School of Medicine na univerzite v jizní Kalifornii v USA vyvinuli nový model mysí, který usnadnuje výzkumníkum zkoumat vliv menstruacního cyklu na prsu a riziko rakoviny vajecníku.

Profesor Dubeau vysvetluje impuls pro studii:

"Vedeli jsme, ze menstruacní cyklus má vliv na vývoj techto nádoru, ale nerozumíme mechanismu, který za nimi stojí. Chteli jsme vyvinout mysí model, který by výzkumníci mohli vyuzít ke studiu zpusobu prevence rakoviny prsu a vajecníku u zen s Mutace BRCA1 a BRCA2. "

V tomto modelu navrhli mysi mysi, aby nesly mutace, které odpovídaly tem, které ovlivnují gen BRCA1 u lidí.

Rychlá fakta o rakovine prsu
  • Priblizne 1 z 8 amerických zen behem svého zivota rozvíjí invazivní rakovinu prsu
  • Míra úmrtí na rakovinu prsu se od roku 1989 snizuje, coz je pád, který se pripisuje drívejsímu odhalení, screeningu a povedomí
  • V soucasné dobe existuje v USA více nez 2,8 milionu lidí, kterí prezili rakovinu prsu.

Dalsí informace o rakovine prsu

Tyto mutace byly geneticky upraveny tak, aby se vyskytovaly v tkáních spojených se zvýseným rizikem rakoviny, stejne jako u vajecníku a hypofýzy.

Tímto zpusobem model umoznuje výzkumníkum zkoumat úcinky techto mutací jak na menstruacní cyklus, tak na vysoce rizikové tkáne nezávisle na sobe.

Pomocí tohoto modelu mysi vedci zjistili, ze nekteré formy rakoviny vajecníku pocházejí z tkání, které se nacházejí mimo vajecníky a vajícka - objev, který naznacuje, ze chirurgické odstranení techto orgánu není zaruceno, aby zabránilo tomuto onemocnení u lidí.

"Doufáme, ze to bude mít za následek nové prístupy, které budou v budoucnu eliminovat potrebu operace," uzavírá profesor Dubeau.

Profesor Widschwendter a jeho tým se snazí tento model mysi vyuzít k testování úcinnosti OPG pri prevenci rakoviny prsu. Krome toho doufají také, ze zkousí OPG u pacientu, kterí cekají na preventivní operaci, a posuzují prípadné biologické zmeny v tkáních ohrozených rakovinou, aby zjistili svuj potenciál jako forma prevence rakoviny.

Dríve, Zdravotní novinky dnes uvedeno ve studii publikované v JAMA onkologie zda chirurgie a radioterapie jsou vhodné pro zeny v raných stádiích rakoviny prsu.

Aspirin 'poloviny rekurence rakoviny prsu u zen s nadváhou

Aspirin 'poloviny rekurence rakoviny prsu u zen s nadváhou

Nový výzkum z Texaské univerzity v Austinu zjistuje, ze recidivu rakoviny prsu související s hormonálními úcinky u nadváhy a obézních zen muze být snízena o polovinu pri pravidelném uzívání aspirinu nebo jiných nesteroidních protizánetlivých léku. Více nez 20 let vedci zkoumali protirakovinné vlastnosti aspirinu.

(Health)

Biomarker rezistence na tamoxifen u rakoviny prsu identifikován

Biomarker rezistence na tamoxifen u rakoviny prsu identifikován

Nový výzkum vedený univerzitou v Manchesteru ve Velké Británii zjistil, ze u zen s rakovinou prsu, kterí nemají odpoved nebo kterí se stali rezistentními, lécili hormonálním lékem tamoxifenem, biomarker nebo molekulární "vlajku". Vedci tvrdí, ze jejich objevení pomuze lékarum predpovedet, kterí pacienti s rakovinou prsu budou pravdepodobne nejlépe reagovat na doplnkovou (adjuvantní) hormonální terapii tamoxifenem.

(Health)