cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová zpráva upozornuje na zanedbané zátez leptospirózy

Leptospiróza je jednou z predních svetových zoonotických onemocnení - bakteriální onemocnení, která postihuje a prochází mezi lidmi a zvíraty - a v soucasné dobe zpusobuje více nez 1 milion nových infekcí a témer 59 000 úmrtí rocne s úmrtností 10%. Nová studie, publikovaná v PLOS zanedbávané tropické nemoci, ukazuje, ze je pravdepodobne mnohem rozsírenejsí nez se dríve myslelo a rostlo.
Zatízení leptospirózy je vyssí nez dríve.

Leptospiróza je "sociálne-ekologický problém", prevládající v kontextu sociální nespravedlnosti, která vetsinou postihuje nejchudsí segmenty spolecnosti a "tezce zanedbané onemocnení", ríká profesor Albert Ko, predseda katedry epidemiologie mikrobiálních onemocnení na Yale School of Public Health v New Haven, CT.

Prof. Ko a jeho kolegové provedli systematický prehled publikovaných studií o morbidite a úmrtnosti a databázích a vyvinuli model onemocnení pro vytvorení celosvetového odhadu poctu lidských leptospiróz.

Zpráva, kterou spolecne vypracovali výzkumní pracovníci Nadace Oswalda Cruze a Institutu kolektivního zdraví v Brazílii, Univerzite ve Svýcarsku ve Svýcarsku a Svetové zdravotnické organizaci (WHO), tvrdí, ze incidence této nemoci má potenciál rust v nadcházejících desetiletích kvuli globálním zmenám klimatu a rychlé urbanizaci. Vzhledem k tomu, ze se predpokládá, ze populace slumu ve svete se do roku 2030 zdvojnásobí na 2 miliardy lidí, lze ocekávat epidemie.

Kde se vyskytuje leptospiróza?

Bakterie, které zpusobují onemocnení, se vylucují do moci potkanu, psu, dobytka a dalsích savcu. Patogen muze prezít ve vode a pude týdny nebo mesíce. Od vody to prechází na lidi.

Tropické zeme nesou bremeno pro 73% prípadu, zejména mestských slumu a chudých venkovských zemedelských ploch Latinské Ameriky, Afriky, Asie a ostrovních národu. Tam, prostrednictvím nedostatecné kanalizace a sanitace, v kombinaci s extrémními klimatickými jevy a tezkými sezónními srázkami, lidé pricházejí do kontaktu s kontaminovaným prostredím.

Dospelí muzi ve veku 20-29 let mají statisticky vyssí pravdepodobnost smrti leptospirózy s dusledky pro rodiny, komunity a ekonomiku. Riziko úmrtí se s vekem zvysuje.

USA nejsou imunní vuci nemoci. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo v roce 1998 vystaveno 775 osob, z nichz bylo nakazeno 110, coz je nejvetsí zaznamenaná epidemie v zemi.

Prípady pocházejí z jezer ve Wisconsinu a bazinách na Floride. Pocet prípadu u detí v mestských oblastech v USA se také zvysuje a leptospiróza byla v lednu 2013 obnovena jako choroba ohrozená na vnitrostátní úrovni.

CDC uvádí mezi temi, kterí jsou ohrozeni, zemedelce a delníky, vodní sporty a úcastníky dobrodruzství. Priblizne 100-200 prípadu se vyskytuje kazdorocne v USA, z toho 50% na Havaji. V USA je míra úmrtí asi 1-5%.

Jak postupuje leptospiróza?

Leptospiróza se muze vyskytnout, kdyz spirochetalové bakterie známé jako leptospires - rod Leptospira - které byly usazeny ve vode nebo pude, vnikly do lidského tela oderem do pokozky nebo polykáním postizené vody nebo otrením ocí. Mohou zpusobit sirokou skálu príznaku, z nichz nekteré mohou být zameneny za jiné nemoci nebo nemusí existovat zádné príznaky.

Inkubacní doba je obvykle 7 dní, s rozsahem 2-29 dnu. Symptomy obvykle zacínají náhle a první fáze muze zahrnovat horecku, bolesti hlavy, zimnici, svalové bolesti, zvracení, zloutenku, anémii a nekdy vyrázku, po které se clovek muze cítit lépe. Bez lécby muze existovat druhá, závaznejsí fáze, známá jako Weilova nemoc, která muze zahrnovat plicní krvácení, selhání ledvin nebo jater nebo meningitidu, coz muze vést k nemnoho mesícu nemoci nebo dokonce ke smrti. Lécba antibiotiky muze trvat nekolik dní az tri týdny. Nedostatek vhodného diagnostického testu je klícovým problémem, jelikoz jak pocátecní príznaky, tak distribucní hranice se prekrývají s malárií, dengue a strevní horúckou. Nesprávná diagnóza muze vést k závazným komplikacím a spatným výsledkum. Pokud je správne diagnostikována, mohou být predepsané vhodné antibiotika, i kdyz s ruzným úspechem. Autori doufají, ze jejich výzkum bude pro politické cinitele výzva k budování. Prof. Ko dodává:

"Studie identifikovala dulezitou zdravotní zátez zpusobenou touto zivot ohrozující nemocí, která se jiz dávno zanedbává, protoze se vyskytuje v nejchudsích cástech svetové populace.

V soucasné dobe neexistují úcinná kontrolní opatrení pro leptospirózu. Studie poskytla rozhodujícím cinitelum na celostátní i mezinárodní úrovni dukazy o investicích do iniciativ zamerených na prevenci onemocnení, jako je vývoj nových vakcín, jakoz i zamerování základních environmentálních a sociálních podmínek zakorenených v sociální nespravedlnosti, které vedou k jejich prenosu . "

Autori tvrdí, ze az dosud podcenení a nedostatek údaju o leptospiróze vedlo k jeho zanedbanému postavení, coz omezilo úsilí o rozvoj preventivních a kontrolních opatrení. Jejich nová zpráva, doufají, to zmení.

Clánek znalostního centra od Zdravotní novinky dnes poskytuje dalsí informace o leptospiróze a jejích prícinách.

Ti, kterí kourí, jak se brzy probudí, mají mnohem vyssí riziko rakoviny

Ti, kterí kourí, jak se brzy probudí, mají mnohem vyssí riziko rakoviny

Pokud jste kurák, který se rozsvítí behem 30 minut od rána, je riziko vzniku rakoviny plic a hlavy a krku podstatne vyssí nez u kuráku, kterí cekají více nez hodinu, vedci z Pennn State College of Medicine Hershey uvedl v casopise Cancer.

(Health)

Menstruace nemá vliv na kognitivní funkci, zjistují studie

Menstruace nemá vliv na kognitivní funkci, zjistují studie

Krce v brise, zmeny nálady a bolavé prsy jsou jen nekteré z nepríjemných príznaku, které mohou doprovázet menstruaci. Nicméne, na rozdíl od obecné víry, mlha mozku je jeden symptom, který je nepravdepodobné, ze se objeví v té dobe v mesíci. Nový výzkum zjistí, ze menstruacní cyklus nemá vliv na kognitivní funkce.

(Health)