cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové pokyny týkající se PTSD mohou být pro veterináre snadnejsí

Posttraumatická stresová porucha nebo PTSD je oslabující stav, který postihuje ty, kterí jsou prímo v ohni a také ti, kterí se nacházejí v okolí. Získání péce z vládní podpory muze být velmi nárocný proces, ale nová studie ukazuje vztah mezi PTSD a ohrozeným imunitním systémem u veteránu. To znamená, ze veteránum, kterí jsou postizeni PTSD, muze být vetsí nadeje, címz se dríve identifikuje stav s méne byrokracie.
Pocet veterináru, kterí dostávají péci o dusevní zdraví, se v posledních ctyrech letech zvýsil na 1,2 milionu z 900 000. Jen v lonském roce melo více nez 400 000 veteránu, kterí dostali lécbu dusevního zdraví, diagnostiku PTSD.
Mezi vojáky stále v armáde úredníci odhadují, ze 1 z 5 trpí akutním stresem, úzkostí, depresemi nebo jinými dusevními problémy z nasazení vojenské zóny.
Jak pokracuje výzkum, mohou být vyvinuty nové metody diagnostiky a lécby PTSD, ríká dr. Prakash Nagarkatti, vedoucí výzkumný pracovník.
Nagarkatti vysvetluje:

"Tento prulom v pomoci veteránum s PTSD je velmi povzbudivý.Pro plné vyuzití techto lékarských vývoje je dulezité, aby veteráni zádali o výhody, které si zaslouzí.Protoze imunitní systém a nervový systém vzájemne úzce spolupracují, dysregulace v jednom muze závazne ovlivnit ostatní, coz vede k nástupu klinických onemocnení spojených s PTSD. "

PTSD postihuje témer 30% Vietnamských válecných veteránu a více nez 35% veteránu, kterí se vraceli z nedávných konfliktu v Iráku a Afghánistánu. V soucasné dobe veterinári poskytují invalidní dávky veteránum s diagnózou PTSD v souvislosti s jejich aktivní vojenskou sluzbou. V závislosti na rozsahu invalidity a hodnocení zdravotního postizení se prumerná cástka dávek veteránu pohybuje v rozmezí od 123 do $ 2 613 za mesíc.

Aby byl veterán nárok na dávky, musí predlozit jasnou lékarskou diagnózu PTSD, dukazy o stresové události, ke které doslo behem vojenské sluzby, a dukaz, ze stresová událost je prícinou PTSD. Ve vztahu k oslabenému imunitnímu systému mohou být standardy pro péci identifikovány snadneji.
Jan Dils, advokáti, L.C., uvádí, ze zástupci advokátu a likvidátoru jsou k dispozici, aby pomohli veteránum získat výhody poradenství a zastupování v prubehu celého procesu podávání zádostí a následných odvolání. Stav byl tradicne poznamenán psychologickými príznaky, jako je deprese, zlost a úzkost. Nový výzkum vsak identifikoval spojení mezi PTSD a zvýsením nekterých typu bunek, které regulují imunitní funkce.

Dils pokracuje:
"Aplikace muze zahrnovat slozité papírování a odvolání muze být zapotrebí, pokud VA popírá tvrzení nebo ji povazuje za méne závazné, nez skutecne je. Tento proces muze být obzvláste zatezující pro veterány, kterí se vyrovnávají s bolestivým a vycerpávajícím stavem, jako je PTSD "Poté, co obetovali tolik pro nasi zemi, veríme, ze nasi veteráni si zaslouzí nejlepsí dostupnou lékarskou péci a kvalitní právní pomoc, aby jim pomohli pokracovat ve svém zivote."

Zdroj: oficiální zpráva
Napsal Sy Kraft

Tetování spojená s vzácnou kozní infekcí, CDC

Tetování spojená s vzácnou kozní infekcí, CDC

Zdá se, ze prinejmensím dva jiní zdraví muzi získali vzácnou bakteriální kozní infekci, která je tezko lécitelná antibiotiky po obdrzení tetování v salonku v Seattlu ve státe Washington v USA, podle zprávy v casopise Emerging Infectious Diseases, ze byl zverejnen pred tiskem dne 10. srpna Centrami pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

(Health)

Vitamin C muze zabíjet léky odolné TB bakterie

Vitamin C muze zabíjet léky odolné TB bakterie

Vitamin C muze v laboratorní kulture zabít bakterie tuberkulózy (TB) rezistentní proti lékum, podle nového, prekvapivého objevu odborníku na Albert Einstein College of Medicine spolecnosti Yeshiva University. Výzkum zverejnený v Nature Communications naznacuje, ze pridání vitaminu C do stávajících léciv TB by mohlo zkrátit lécbu TBC.

(Health)