cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový screeningový test rakoviny prostaty ukazuje slib

Podle nové studie publikované v Journal of Urology vedci z NewYork-Presbyterian Hospital a Weill Cornell Medical Center úspesne vyvinuli a testovali nový screeningový test rakoviny prostaty. Test je kombinací nové farmakoterapie a úrovní PSA v prubehu casu s cílem identifikovat muze s vysokým PSA, kterí mají vyssí riziko vzniku agresivního karcinomu prostaty, i kdyz meli negativní biopsii.
Studie ukazuje, ze PSA muze být mnohem úcinnejsím ukazatelem rakoviny prostaty, pokud se uzívá navíc k lékové terapii ve srovnání s bezne pouzívaným samostatným testem.
Vedoucí výzkumný pracovník Dr. Steven A. Kaplan, E. Darracott Vaughan Jr., profesorka urologie na Weill Cornell Medical College a reditelka Iris Cantor Men's Health Center v NewYork-Presbyterian / Weill Cornell, uvedla: "V dobe, kdy hodnota PSA je stále více diskutována, ukázalo se, ze pokud se pouzívá specificky, muze mít velkou hodnotu pri identifikaci muzu s dríve nezjisteným karcinomem prostaty. "

Doktor Kaplan, který je také séfem Institutu pro mocový mechýr a prostaty ve spolecnosti NewYork-Presbyterian / Weill Cornell, pokracuje:

"Ukázalo se, ze pouzívání PSA s temito léky nám pomáhá odlisit rakovinu prostaty od benigní nemoci prostaty u pacientu, kterí jsou obtízne diagnostikováni, a také ukazuje lepsí zpusob, jak pouzít jak test PSA, tak tyto mocné léky."

Kaplan vyvinul kombinovanou screeningovou metodu, aby získal lepsí prehled o riziku rakoviny u muzu s konzistentne abnormálními hodnotami PSA pres jednu nebo více negativních biopsií. Kaplan oznacuje tuto skupinu pacientu za "diagnostickou dilematu" pro lékare, "prestoze biopsie jsou cím dál tím úcinnejsí pri detekci rakoviny prostaty, znacný pocet pacientu s rakovinou prostaty má nadále negativní biopsii." On pokracuje ríkat, ze soucasný PSA (prostatický specifický antigen) test sám není dobrý ukazatel rakoviny prostaty, poznamenává: "To merí mnoho faktoru spojených s nemocí prostaty, vcetne zvetsení prostaty a zánet."
Vedci se chteli dozvedet, co se stane s hladinami PSA po pouzití dvou inhibitoru 5-alfa-reduktázy, tj. Finasteridu a dutasteridu, které jsou navrzeny tak, aby snízily velikost zvetsené prostaty. Hypoteticky tyto léky mohly potenciálne zlepsit pouzití PSA pri diagnostice rakoviny prostaty. Domnívají se, ze to muze znamenat prítomnost rakoviny, pokud hladiny PSA zustávají nadále pretrvávající, a to i pres zmensování prostaty, nebo PSA se po dosazení nejnizsí úrovne zvysuje. Biopsie by také mohla být úcinnejsí, pokud je zláza mensí.
Tým obsadil celkem 276 muzu u NewYork-Presbyterian / Weill Cornell, jejichz PSA byl vyssí nez 4, kterí meli ve své dvojfázové studii normální digitální rektální vysetrení a dve nebo více negativních biopsií.
První fáze zahrnovala denní podání 5 mg finasteridu nebo 0,5 mg dutasteridu 97 pacientum. Hodnota PSA úcastníku byla merena ve 6 a 12 mesících a byla provedena transrektální ultrasonografie a biopsie po 1 roce. Podle výsledku bylo po roce lécebné terapie hladina PSA u vsech muzu snízena v prumeru o 48%. Hodnota redukce byla vsak mnohem vyssí u pacientu s benigním onemocnením prostaty a podstatne méne (28%) u pacientu, u nichz biopsie prostaty identifikovala rakovinu.

Druhá fáze zahrnovala stejnou farmakoterapii u 179 pacientu, ale tito pacienti meli pouze biopsii, pokud jejich PSA projevila zmenu 0,4 ng / dl. V dusledku toho bylo 42 muzu nebo 27% podrobeno biopsii, z cehoz 26 muzu (54%) bylo diagnostikováno s rakovinou. U této populace pacientu bylo 77% pacientu diagnostikováno nádorovými onemocneními.
Tým dokázal úspesne odhalit rakovinu u muzu, kterí se zúcastnili studie druhé fáze, která zahrnovala kombinovanou lécbu a vyhodnocení trendu PSA, a posílala pouze ty muze, kterí pro biopsii provedli minimální zmeny PSA, coz znamená, ze pouze ti, kterí skutecne potrebovala biopsii, která mela v porovnání se vsemi muzi v první fázi studie.
Dr. Kaplan uzavírá: "Nase studie ukazuje, ze tyto léky mohou být velmi nápomocné pri diagnóze nedetekovatelného karcinomu prostaty."
Napsal Petra Rattue

E-cigarety '95% méne skodlivé nez tabák '

E-cigarety '95% méne skodlivé nez tabák '

Nezávislé prezkumy nedávné vedecké literatury o pouzívání e-cigaret dospely k záveru, ze tato zarízení jsou asi o 95% méne nebezpecná nez kourení spalitelných tabákových výrobku. Témer vsichni, kdo pouzívají elektronické cigarety, jsou soucasnými kuráky nebo bývalými kuráky, kterí je pouzívají jako záchytné zarízení. Navzdory tomuto zjistení hodnotitelé také uvedli, ze kolem 44 let.

(Health)

Lécba testosteronem muze zpusobit tvorbu krevních srazenin

Lécba testosteronem muze zpusobit tvorbu krevních srazenin

Predepisování substitucní terapie testosteronem se v posledním desetiletí dramaticky zvýsilo a stále více muzu ve veku 40 a více let se snazilo vyhnout se hormonálním úcinkum stárnutí. Nekterí výzkumníci vsak varují, ze lécba muze být ohrozena. Nová studie naznacuje, ze muze zvýsit riziko vzniku závazných krevních srazenin.

(Health)