cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové preventivní lécby dostupné pro mírný HIV

Podle výzkumníku z Lundské univerzity ve Svédsku otevreli cestu novým metodám, které zpomalují rozvoj AIDS u pacientu infikovaných HIV-1. Autori doufají, ze jejich studie, publikovaná v New England Journal of Medicine, muze zlepsit metody lécby a preventivní opatrení k boji proti HIV a AIDS.
HIV-1 je nejcastejsím typem viru, který zpusobuje AIDS, a kdyz infikuje nekoho, kdo jiz bojuje s mírnejsím HIV-2, je méne agresivní. V této studii odborníci zkoumali, jak se onemocnení vyvinulo u lidí infikovaných HIV-1 a tech, kterí byli infikováni jak HIV-1 tak HIV-2.
Joakim Esbjörnsson, virolog z Lundské univerzity, rekl:

"Mírný úcinek HIV-2 byl extrémne silný. Doba trvání vývoje AIDS byla o 50% delsí u tech, kterí byli infikováni obema kmeny nez u tech, kterí nosili pouze virus HIV-1. výzkumníci velmi optimistictí, ze bude mozné identifikovat nové a významné prístupy, které lze prijmout k boji proti rozvoji AIDS. "

Jedinecná vec o jejich výzkumu, vysvetluje Hans Norrgren, výzkumník na Lundské univerzite a Fakultní nemocnici v Skåne a doktorka infekcních onemocnení, je, ze vysetrování bylo provádeno více nez 20 let, ale od zdravých lidí byli poprvé infikováni HIV-1 nebo HIV-1 a HIV-2, a to prostrednictvím vývoje onemocnení, které jim umoznilo porovnat, jak infekce u kazdého jedince postupuje v prubehu casu.
Vysetrení ukázala, ze existuje rozdíl v genetické diverzite HIV, který byl spojen s pocátkem infekce HIV. Behem vývoje infekce koexistují ruzné kmeny HIV; a cím blizsí AIDS dostane infekce, tím vetsí genetický rozdíl mezi nimi.
CD4 + T bunky, které jsou pomocnými bunkami, které hrají klícovou roli v imunitním systému, které jsou zniceny virem HIV, byly také vysetreny. Úcastníci infikovaní HIV-1 a HIV-2 meli s temito bunkami výhodu. V prubehu infekce meli duálne infikovaní pacienti vyssí pocet T-lymfocytu CD4 +, címz bylo dosazeno delsího dosazení nízkých hladin techto bunek. To znamenalo, ze infekce bude trvat déle na to, aby se vyvinula do AIDS.

Patrick Medstrand, profesor virologie na univerzite v Lundu, rekl:
"Nase výsledky naznacují, ze HIV-2 muze aktivovat bunecné reakce, které prirozene kontrolují vývoj AIDS.Muzeme-li tyto zmeny mapovat, muzeme také odhalit zcela nové mechanismy, které jsou klícem k pomalejsímu vývoji onemocnení. , mohlo by to vést k lepsím preventivním opatrením a lécení. "

Unikátní 20letá studie o 4700 nakazených lidí v Guineji-Bissau v západní Africe lezí za objevy.
Fredrik Månsson, lékar v oblasti infekcních onemocnení v Malmö a jeden z výzkumníku ve studii, vysvetlil:
"Nase práce je dusledkem mnohaleté práce mnoha lidí, zejména zamestnancu Národního laboratore verejného zdraví v Guineji-Bissau a policejní zdravotní stanice v hlavním meste Bissau, kterí provedli praktickou práci pri zkoumání úcastníku studie , odber vzorku a provádení laboratorních analýz. "

Stejne jako HIV-1 muze HIV-2 také vést k AIDS
HIV-2, mírnejsí kmen HIV, se nachází ve velkém merítku pouze v západní Africe. Více lidí je nakazeno HIV-1 nez HIV-2 a ví, ze je agresivnejsí. HIV-2 vsak muze také vést k AIDS. Méne lidí infikovaných HIV-2 rozvíjí AIDS a jen asi 25-30 procent tech, kterí nedostali zádnou lécbu.
Napsal Sarah Glynn

Mapa viru chripky z roku 1918 neocenitelná pro jednání s budoucími pandemiemi ríkají vedci

Mapa viru chripky z roku 1918 neocenitelná pro jednání s budoucími pandemiemi ríkají vedci

Získat kompletní genetickou mapu viru chripky z roku 1918, který zabil 50 milionu lidí na celém svete, nabízí nový pohled na biologii viru chripky a pomuze predcházet a kontrolovat budoucí epidemie, podle clánku zverejneného online v casopise mBio v úterý. Zatímco vzkrísení takového smrtícího viru vyvolává nadeji, ze klesne do spatných rukou, otázky biologické bezpecnosti jsou zprísneny a znalosti získané pri studiu úplné struktury "zaniklého" agenta jsou neocenitelné a pomohou nám chránit sami proti budoucím pandemicím, ríkají autori, kterí jsou z Národního ústavu pro alergii a infekcní nemoci (NIAID), soucástí Národních ústavu zdravotnictví v USA a nekolika dalsích institucí v USA a Austrálii.

(Health)

Mohl by spát dalsí vylepsit pamet pro osoby s Alzheimerovou chorobou?

Mohl by spát dalsí vylepsit pamet pro osoby s Alzheimerovou chorobou?

Cetné studie spojily spánek s vylepsenou pametí. Ale muze spát zlepsit pamet dost, aby pomohla pacientum s Alzheimerovou chorobou? To se snazilo vysetrovat vedci z lékarské fakulty Washingtonské univerzity v St. Louis. Extra spánek obnovil schopnost ovoce letí s Alzheimerovými príznaky, které vzbuzují nové vzpomínky - zjistení, ze výzkumníci mohou nabídnout lidem "terapeutický potenciál".

(Health)