cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový opioid je stejne úcinný jako morfin, bez vedlejsích úcinku

Opioidy patrí mezi nejcasteji predepsané léky proti bolesti ve Spojených státech a jsou také nejnebezpecnejsími; kazdý den zemrelo 78 Americanu z predávkování opioidy. Nyní vedci vyvinuli bezpecnejsí formu léciva, coz podle jejich názoru muze snízit pocet predávkování a bojové závislosti.
Vedci tvrdí, ze bezpecnejsí opiát muze být v kartách.

Ve studii publikované v casopise Príroda, výzkumníci odhalují, jak decipherovali atomovou strukturu "morfinového receptoru" v mozku, aby vytvorili lékovou slouceninu, která blokuje bolest stejne jako morfin, ale bez skodlivých vedlejsích úcinku, které mohou vést k smrti pacienta.

A co víc, tým ríká - na rozdíl od soucasných opiátu - sloucenina neaktivuje mozkovou oblast odmeny, takze má potenciál snízit závislost.

Opioidy se pouzívají k lécbe stredne závazné az silné bolesti. Pracují tím, ze se pripojí k bílkovinám nazývaným opioidní receptory, coz snizuje vnímání bolesti.

Mezi bezné trídy opioidu patrí hydrokodon (Vicodin), oxykodon (OxyContin, Percocet) a morfin (Kadian, Avinza).

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se v letech 1999-2014 trzby opiátu na predpis v USA témer ctyrnásobne zvýsily. Behem stejného období se vsak nezvýsilo mnozství bolesti hlásené Americany.

Vedle stoupání v prodeji léku na predpis opiátu doslo k podobnému nárustu úmrtí na opioidy na predpis; mezi léty 2000-2014 byly drogy v USA odpovedné za témer pul milionu úmrtí

To zpusobilo velké obavy mezi zdravotnickými pracovníky a v lonském roce CDC vydalo nové pokyny pro léky, které pomohou resit problém nazývaný "opioidní epidemie".

Mohla by vsak tato nová studie nabídnout zpusob, jak tuto epidemii vyresit?

Vytvorení nového opioidu od zacátku

Navzdory skodám spojeným s opiáty není pochyb o tom, ze léky nabízejí významný prínos pro mnoho pacientu se stredne tezkou az silnou bolestí.

"Morphine premenil lék", ríká spoluautorkár Brian Shoichet, Ph.D., profesor farmaceutické chemie na Farmaceutické skole na Kalifornské univerzite v San Francisku (UCSF).

"Existuje tolik lécebných postupu, které nyní muzeme udelat, protoze víme, ze muzeme bolest ovládat pozdeji, ale je to samozrejme také nebezpecné. Lidé hledali bezpecnejsí náhradu standardních opiátu po celá desetiletí," dodává.

Podle spolecnosti Shoichet se vedci jiz dríve snazili zmenit strukturu samotného morfinu v pokusu o odstranení skodlivých vedlejsích úcinku pri soucasném zachování úcinku úlevy od bolesti.

Namísto toho, aby se snazili zmenit strukturu morfinu, vedci nové studie zkoumali, jak by mohli vyvinout nový opioid od nuly, a to pomocí informací o strukture mofe- ninového receptoru mozku - mu-opioidního receptoru.

Soubezný autor Dr. Brian Koblika z School of Medicine na Stanfordské univerzite v roce 2012 decipheroval atomovou strukturu tohoto receptoru.

"S tradicními zpusoby objevování léku jste zamcený do malé chemické krabice," ríká Shoichet. "Ale kdyz zacnete se strukturou receptoru, na který se chcete zamerit, muzete vsechny tyto prekázky vyradit. Jste oprávneni si predstavit nejruznejsí veci, o kterých jste ani dríve nemuseli myslet."

PZM21 nezpusobil zádné problémy s dýcháním, zácpa u mysí

Pro jejich studii výzkumníci spojili strukturní informace mu-opioidního receptoru s výpocetní technikou nazvanou "molekulární dokování".

To umoznilo týmu provádet priblizne 4 biliony "virtuálních experimentu", které simulovaly, jak by mohlo do struktury mu-opioidního receptoru zapadnout více nez 3 miliony molekul a aktivovat ho.

Konkrétne výzkumníci hledali molekuly, které se vázou na receptor a aktivují signalizaci G-proteinu, aby se snízilo vnímání bolesti, ale neaktivují beta-arrestin2 - protein, který je zodpovedný za respiracní problémy a zácpu spojenou s uzíváním opioidu.

Výzkumníci oznacili 23 molekul, které ukazují slib, a zvýsením chemické úcinnosti techto molekul 1000krát, zjistili, ze nejúcinnejsí kandidát byl jednou nazývá PZM21.

Dále výzkumníci testovali PZM21 v laboratorních experimentech a modelech mysí. Objevili, ze molekula byla schopna zamerit mu-opioidní receptor, aby snízila signalizaci bolesti stejne efektivne jako morfin, ale nespoustela ??problémy s dýcháním a zácpa.

Rovnez zjistili, ze molekula primárne cílí na opioidní okruhy v mozku, aby zmírnila bolest, s malým dopadem na opioidní receptory v míse. Podle týmu zádný jiný opioid nemá takovou specificnost.

Návykové chování se snízilo u mysí

Mimoto experimenty na mysích odhalily, ze PZM21 nestimuluje dráhy dopaminu v mozku, coz jsou systémy odmenování, které jsou známy jako závislost na palivu.

V experimentech na chování objevily tým, ze mysi nezvýsily cas strávený v komorách, kde jiz dríve dostávali PZM21; to by nebylo prípad, kdyby mysi byly závislé na drogu.

"Neukázali jsme, ze je to opravdu bez návyku," poznamenává Shoichet. "V tomto okamziku jsme práve ukázali, ze mysi se nezdá být motivováni hledat drogu."

Zatímco dalsí výzkum je zapotrebí ke stanovení bezpecnosti a úcinnosti prípravku PZM21 u lidí, stejne jako k tomu, zda by mohl omezit závislost, vedci verí, ze jsou na ceste k vývoji drogy, která by mohla bojovat proti epidemii opiátu.

Vedci dospeli k záveru:

"Na rozdíl od morfinu je PZM21 mnohem úcinnejsí pro afektivní slozku analgezie versus reflexní slozku a je zbaven deprese dýchacího ústrojí a morfinu jako výztuzné aktivity u mysí pri rovnostálných dávkách.

PZM21 tak slouzí jak jako sonda, tak aby se rozptýlila signalizace [opioidního receptoru] a terapeutické vedení, které postrádá mnoho vedlejsích úcinku soucasných opioidu. "

Prectete si o studii, která naznacuje, ze 20 procent pacientu, kterým jsou predepsané opiáty, je sdílí s ostatními.

Detská obezita stále stoupá

Detská obezita stále stoupá

Studie zverejnená v casopise Obezita prinásí temné zprávy o vázení národa. Navzdory vzdelávacím povinnostem a zdravotním informacím detská obezita v Americe nevykazuje zádné známky zpomalení. Nová studie zjistila, ze obezita u amerických detí pokracuje v rustu. V soucasné dobe je více nez 1 ze 3 Americanu povazováno za obézní.

(Health)

Celiakální onemocnení fáze 2a s ALV003, pozitivní výsledky

Celiakální onemocnení fáze 2a s ALV003, pozitivní výsledky

Podle oznámení, které dnes provedla spolecnost Alvine Pharmaceuticals, Inc., klinická studie fáze 2a ALV003 prinesla pozitivní výsledky a prokázala svou schopnost zmírnit poskození intestinálních sliznic indukovaných glutenem u sérologicky negativních pacientu s celiakií, kterí byli udrzováni na bezlepkové diete pro jednu nebo více let.

(Health)