cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové nanopartikulární chemo je na plodnosti jemnejsí

Pomocí nanocástic jako "trojských koní" vedci navrzili a testovali v laboratori zpusob, jak dodat chemo lék na bázi arzénu, který zurive napadá rakovinu, ale je jemnejsí na vajecníky. Doufá, ze nová metoda pomuze chránit plodnost zen podstupujících lécbu rakoviny.
Tým také vyvinul rychlý zpusob testování stávajících a nových chemoterapeutických léciv pro jejich vliv na funkci vajecníku, takze lékari a jejich pacientky mohou rozhodovat o lécbe, která minimalizuje poskození vajecníku a tím zvysují sanci mít budoucí rodinu.
Nová chemoterapeutická látka nanocástic, kterou navrhli, je prvním testovaným lékem proti rakovine, který je testován pri vývoji kvuli jeho vlivu na plodnost pomocí nového testu rychlé toxicity.
Pokroky v lécbe rakoviny znamená, ze prezívají více pacientu, ale mnoho pacientu casto celí docasné nebo trvalé ztráte plodnosti po podstupování tradicní chemoterapie.
Spoluresitelka studie Teresa Woodruffová, séfka péce o plodnost na Northwestern University Feinberg School of Medicine v Chicagu, uvádí ve svém prohlásení:
"Nasím hlavním cílem je vytvorit inteligentní drogy, které zabíjejí rakovinu, ale nezpusobují sterilitu u mladých zen."
Woodruff a jeho kolegové podávají zprávu o nové lécbe a rychlém testu v 20 PLOS ONE.

V soucasné dobe je testování léku proti rakovine pro jejich vliv na plodnost casove nárocné a nákladné.
Woodruff a dalsí spolupracující výzkumný pracovník týmu Thomas O'Halloran, reditel Institutu Chemistry of Life Processes v Northwesternu, jsou manzelem a manzelkou. Jeho odborné znalosti spocívají v rozvoji rakovinových léku, v péci o plodnost a jejich prirozený zájem o práci druhého vyvolal myslenku spolecné studie.

Nanobin pusobí jako malý trójský kun

K tomu, aby se podával rakovinový oxid arzenitý, výzkumníci ho zabalili do "nanobinu". Nanobin obsahuje nano-velké krystaly arzenu huste zabalené do kapsle vyrobené z tuku.
Takze "trójský kun" se zdá být normální bublinou tuku, lipozomem, ale ve skutecnosti obsahuje pul milionu molekul smrtelné protirakovinné drogy.
O'Halloran popisuje výzvu, jimz celili pri navrhování nanobinu:
"Musíte umístit nádor s významnou dávkou arzenu, ale soucasne zabránit vystavení normální tkáne drogy."
Liposomy jsou stovkykrát mensí nez prumerná lidská bunka a snadno proklouznou der v deravých cévách, které nádory rostou, aby je krmily.
Dalsím rysem výzkumníku se rychle obrátil ve svuj prospech, je to, ze nádorová tkán je o neco kyselejsí nez zdravá tkán, coz pomáhá nanobinu uvolnit svuj smrtelný náklad na správném míste.

Nanobin forma léku je úcinnejsí, ale zpusobuje mensí poskození plodnosti

Pomocí nového testu toxicity byl tým schopen ukázat, ze prístup nanobin mel pozadovaný úcinek na nádorové bunky, ale zabránil poskození vajecníku, folikulu nebo vajec.
Poznamenávají, ze snízená toxicita je zalozena na skutecnosti, ze "enkapsulovaný arzen není bioaktivní, dokud se neuvolní, coz nastane behem 48 hodin".
Pri testování proti lymfomu byla forma léku proti rakovine úcinnejsí nez lécivo ve své tradicní volné forme.
O'Halloran ríká, ze "droga byla navrzena tak, aby maximalizovala její úcinnost, ale snízila fertotoxicitu."
"Mnoho rakovinových léku zpusobuje sterilizaci, proto je v reprodukcním traktu skutecne dulezité se zamerit na nové fáze návrhu léku. Dalsí systémy tela se zlepsují, kdyz lidé prestanou uzívat drogu, ale plodnost se nemuzete zotavit," vysvetluje.
Jedním z duvodu, proc se výzkumníci rozhodli testovat nový lék na lymfom, je, protoze jak poznamenávají, Hodgkinuv lymfom a Burkittuv lymfom jsou velmi rozsírené u pacientu v reprodukcním veku.
Oxid arsenitý je jiz schválen pro lécení leukémie a jiných nádoru krve u lidí.
O'Halloran si myslí, ze ve forme nanobinu muze být také pouzit k lécbe solidních nádoru, vcetne rakoviny prsu. Jiz publikoval výzkum, který ukazuje, ze nanobiny mohou snízit rust nádoru v trojite negativním karcinomu prsu, který casto spatne reaguje na tradicní chemo a má spatnou míru prezití.

Rychlý test na úcinky na plodnost

Mezitím, v druhé polovine studie, tým vyvinul in vitro folikulové kultury, které mohou rychle testovat casné úcinky chemických léku na plodnost.
S novým testem porovnávali úcinky nanobinu a volné formy arzénového léciva pouzívaného v experimentech bunecných kultur a mysí a prokázaly, ze forma nanobinu byla mnohem méne toxická pro zenskou fertilitu.
Woodruff vysvetluje, ze test muze být snadno prizpusoben jakémukoli lécenému léku proti rakovine, aby "dostal casný pohled pod stanu".
Výsledky takového testu pomohou rakovinným lékarum zhodnotit moznosti lécby pro pacientky, kterí chtejí zachovat své sance na budoucí rodinu.
"Mohou predepisovat méne toxické lékové rezimy nebo je odkázat specialistum na uchovávání plodnosti," vysvetluje Woodruff.
Kdyz mluvíme o nanobinové forme arzénového léciva, dodává:
"Vzhledem k tomu, ze tento nový lék vede k rozvoji, muzeme ríci, ze je to dobrá droga pro mladé pacientky s rakovinou, které mají obavy z plodnosti."
Prostredky od Národního ústavu pro zdraví a vývoj detí z Národních ústavu zdravotnictví, Národní institut pro lécbu rakoviny národních ústavu zdraví a Ministerstva obrany pomohly financovat studium.
V nedávném císle Plodnost a sterilita, výzkumníci z Národního onkologického institutu hlásili studii o izraelských zenách, kterí dostávali fertilní lécbu, která zjistila, ze IVF (fertilizace in vitro) nezvysuje riziko rakoviny prsu a jiných zen.
Napsal Catharine Paddock PhD

Cvicení v extrémním teple zpusobuje váznou nemoc a smrt, CDC

Cvicení v extrémním teple zpusobuje váznou nemoc a smrt, CDC

Americké strediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyzývají sportovce, aby ucinili zvlástní opatrení v horkém pocasí, protoze výkon v extrémním teple muze lidem dehydratovat a mít onemocnení související s teplem, jako je vycerpání tepla nebo tepelná mrtvice, nekdy s fatálními následky. U stredoskolských sportovcu je tepelná nemoc behem tréninku nebo souteze hlavní prícinou úmrtí a zdravotního postizení, avsak je predcházet.

(Health)

Chirurgický zákrok: "ne vsichni zijí stastne po vsem"

Chirurgický zákrok: "ne vsichni zijí stastne po vsem"

Americká spolecnost pro metabolickou a bariatrickou chirurgii uvádí, ze pocet operací pro snízení telesné hmotnosti v USA se zvýsil z 13 000 v roce 1998 na více nez 200 000 v roce 2008. Duvody, proc podstupovat chirurgický zákrok, se mohou pohybovat od zdravotních potreb az po touhu po zvýsení duvery. Ale nový výzkum naznacuje, ze ackoli chirurgie muze delat lidi stastný v nekterých zpusobech, to muze také zpusobit problémy.

(Health)