cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové maminky sebevrazedné riziko spojené s kockovitým parazitem Toxoplasma Gondii

Zeny nesoucí protilátky proti IgG Toxoplasma gondii pri porodu mají vyssí riziko sebeposkození nebo sebevrazdy pozdeji, zvláste pokud jsou hladiny protilátek vysoké, výzkumníci z Statens Serum Institut, Kodan, Dánsko a University of Maryland, USA Archivy psychiatrie. Toxoplasma gondii je spolecný protozoa (parazita), který po pozití migruje do mozku - muze zustat v mozku v cystické forme v neuronech a gliových bunkách.
Clovek Toxoplasma gondii Zdroje infekce zahrnují nesprávne uvarené kontaminované maso, nezmrzlé zeleniny a krabicky na kocky.
Zeny, které testovaly pozitivní protilátku, mely 1,53krát vyssí riziko sebeprítomného násilného chování nez zeny, které testovaly negativní výsledky, napsali autori. U osob s nejvyssí koncentrací parazita bylo riziko 1,91krát vyssí.
Toxoplasma gondii má tendenci uprednostnovat prefrontální kuru a amygdala - oblasti mozku, které hrají hlavní roli pri regulaci chování a emocí. Abnormality v techto oblastech jsou casté u lidí se schizofrenií.
V predchozí studii tito vedci nasli sdruzení mezi Toxoplasma gondii a sebevrazedné chování. Nicméne, samoregulované násilné události se objevily predtím, nez byly testovány na prípadnou infekci.
V této nejnovejsí studii se MUDr. Teodor T. Postolache a tým rozhodli zjistit, jaký je prediktivní úcinek pro Toxoplasma gondii (T. gondii) muze být na riziku sebeposkození u infikovaných nových matek. Testovali své deti krátce poté, co se narodili kvuli prítomnosti protilátek. Tyto protilátky mohly pocházet pouze od svých matek.
26,8% z 45 271 dánských zen, které nedávno porodily v letech 1992 az 1995, neslo protilátky.
Autori také shromázdili a analyzovali údaje z dánského registru psychiatrických centrálních výzkumu, aby zjistili, zda nekdo a kolik zen má osobní a / nebo rodinnou anamnézu dusevního onemocnení.
Zeny byly sledovány az do roku 2006; v té dobe bylo zaznamenáno 488 prípadu pokusu o sebeposkození - míra výskytu 8,2 na 10 000 osob-let.
Výzkumníci zjistili, ze riziko pokusu o sebevrazdu bylo mnohem vyssí mezi infikovanými zenami s dusevními chorobami v minulosti ve srovnání s infikovanými zenami bez takové historie.
Autori dodali:

"Protoze mnoho pacientu s poruchami nálady nebo uzívání návykových látek nemusí být na psychiatrických klinikách léceno jako hospitalizovaní nebo ambulantní pacienti, nemuzeme vyloucit, ze nekteré úcinky infekce T. gondii u zen bez psychiatrické diagnostiky jsou zprostredkovány zvýsení rizika dusevních poruch. "

Vedci si nejsou jisti, jaký pravdepodobný mechanismus pouzívá T. gondii je to, ze muze zpusobit ublízení zenám. Domnívají se, ze je to nejspís díky a neuroimunní náplast, protoze imunitní systém kontroluje chronickou infekci, zejména nádorovým nekrotickým faktorem-alfa a interleukinem-6 (typy prozánetlivých cytokinu). Bylo zjisteno, ze periferní krve a cerebrospinální tekutina lidí, kterí se pokouseli spáchat sebevrazdu, mají vyssí nez normální hladiny nekrotického faktoru alfa a interleukinu-6.

Autori se domnívají, ze vazba mezi vyssími hladinami protilátek a vyssím rizikem sebeposkozování muze být zpusobena tím, ze infekce nebo její reaktivace se objevily jeste nedávno. Úroven specifických protilátek lidí má tendenci být vysoká okamzite po infekci a postupne klesat.
V Abstraktu ve stejném casopise výzkumníci dospeli k záveru:
"Zeny s infekcí T gondii mají zvýsené riziko
samo-rízeného násilí. "

Co je Toxoplasma gondii?

T. gondii je druh parazitických prvoku. Parazit muze bezne pouzívat kocku jako primární nebo mezilidní hostitel a mnoho druhu teplokrevných zvírat jako mezilidských hostitelu, vcetne lidí.
Kocka je primárním hostitelem parazita, protoze pouze u kocek dochází k sexuální cásti jeho zivotního cyklu. Asexuální cást zivotního cyklu parazita muze probíhat u jiných teplokrevných zvírat, vcetne ptáku, mysí, jiných kocek i lidí - tzv. Intermediární hostitelé. Hlodavci jsou nejbeznejsími prostredními hostiteli.
Vetsina prípadu toxoplazmózy, jejíz onemocnení T. gondii je prícinný cinitel, jsou obecne omezující a mensí.
Avsak pokud se tehotná matka nakazí, mohou mít následky pro plod fatální. Krome vysokého rizika úmrtí infikovaný plod muze být po porodu, trpí epilepsií, spasticitou, mozkovou obrnou, hluchotou, slepotou a mentální retardací.
Lidé nebo kocky se slabým imunitním systémem jsou také zranitelné vuci závazným komplikacím toxoplazmózy.
T. gondii je podle údaju CDC (Centra pro kontrolu a prevenci onemocnení) více nez 60 milionu lidí v USA. Vetsina lidí si vsak neuvedomuje, ze jsou infikováni, protoze jejich imunitní systém brání parazitovi zpusobit onemocnení.
Pokud se objeví známky a príznaky toxoplazmózy, mohou zahrnovat:
  • Horecka
  • Únava
  • Bolest hlavy
  • Lymfadenopatie (zdurené lymfatické zlázy)
  • Myalgie (bolesti svalu a bolesti)
Tyto symptomy podobné chripce mohou trvat nekolik dní nebo trvají nekolik týdnu.


Nekterí lidé se nakazí, kdyz cistí krabici na kocky
Muzete se nakazovat:
  • Dotknete se ústa rukama po zahrade
  • Cistení krabice pro kocky
  • Dotkne se neceho, co prislo do styku s výkaly kocek
  • Konzumace surového nebo nedokonalého masa, zejména jehnecí nebo veprového masa
Napsal Christian Nordqvist

Pitná voda, jíst po tezkém pití "nezabrání tomu,

Pitná voda, jíst po tezkém pití "nezabrání tomu,

Mnoho lidí prísahá pitím vody nebo jíst jídlo prímo po zasedání tezkého pití, aby se zabránilo kocovine. Nový výzkum vsak naznacuje, ze tato strategie neposkytuje zádnou záruku, ze vase hlava nebude mít rána rána následujícího rána. Bolest hlavy, únava, nevolnost a zízen jsou castými príznaky kocoviny.

(Health)

Rovnováha u starsích dospelých se muze zlepsit pomocí sluchadel

Rovnováha u starsích dospelých se muze zlepsit pomocí sluchadel

Malá studie naznacuje, ze starsí lidé se ztrátou sluchu mohou zjistit, ze se jejich rovnováha zlepsuje, pokud pouzívají sluchadla. Toto zjistení podporuje myslenku, ze zlepsení sluchu u starsích lidí se ztrátou sluchu muze snízit riziko pádu. Malá studie naznacuje, ze sluchové pomucky pomáhají starsím lidem se ztrátou sluchu lépe udrzovat rovnováhu.

(Health)