cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové maminky sebevrazedné riziko spojené s kockovitým parazitem Toxoplasma Gondii

Zeny nesoucí protilátky proti IgG Toxoplasma gondii pri porodu mají vyssí riziko sebeposkození nebo sebevrazdy pozdeji, zvláste pokud jsou hladiny protilátek vysoké, výzkumníci z Statens Serum Institut, Kodan, Dánsko a University of Maryland, USA Archivy psychiatrie. Toxoplasma gondii je spolecný protozoa (parazita), který po pozití migruje do mozku - muze zustat v mozku v cystické forme v neuronech a gliových bunkách.
Clovek Toxoplasma gondii Zdroje infekce zahrnují nesprávne uvarené kontaminované maso, nezmrzlé zeleniny a krabicky na kocky.
Zeny, které testovaly pozitivní protilátku, mely 1,53krát vyssí riziko sebeprítomného násilného chování nez zeny, které testovaly negativní výsledky, napsali autori. U osob s nejvyssí koncentrací parazita bylo riziko 1,91krát vyssí.
Toxoplasma gondii má tendenci uprednostnovat prefrontální kuru a amygdala - oblasti mozku, které hrají hlavní roli pri regulaci chování a emocí. Abnormality v techto oblastech jsou casté u lidí se schizofrenií.
V predchozí studii tito vedci nasli sdruzení mezi Toxoplasma gondii a sebevrazedné chování. Nicméne, samoregulované násilné události se objevily predtím, nez byly testovány na prípadnou infekci.
V této nejnovejsí studii se MUDr. Teodor T. Postolache a tým rozhodli zjistit, jaký je prediktivní úcinek pro Toxoplasma gondii (T. gondii) muze být na riziku sebeposkození u infikovaných nových matek. Testovali své deti krátce poté, co se narodili kvuli prítomnosti protilátek. Tyto protilátky mohly pocházet pouze od svých matek.
26,8% z 45 271 dánských zen, které nedávno porodily v letech 1992 az 1995, neslo protilátky.
Autori také shromázdili a analyzovali údaje z dánského registru psychiatrických centrálních výzkumu, aby zjistili, zda nekdo a kolik zen má osobní a / nebo rodinnou anamnézu dusevního onemocnení.
Zeny byly sledovány az do roku 2006; v té dobe bylo zaznamenáno 488 prípadu pokusu o sebeposkození - míra výskytu 8,2 na 10 000 osob-let.
Výzkumníci zjistili, ze riziko pokusu o sebevrazdu bylo mnohem vyssí mezi infikovanými zenami s dusevními chorobami v minulosti ve srovnání s infikovanými zenami bez takové historie.
Autori dodali:

"Protoze mnoho pacientu s poruchami nálady nebo uzívání návykových látek nemusí být na psychiatrických klinikách léceno jako hospitalizovaní nebo ambulantní pacienti, nemuzeme vyloucit, ze nekteré úcinky infekce T. gondii u zen bez psychiatrické diagnostiky jsou zprostredkovány zvýsení rizika dusevních poruch. "

Vedci si nejsou jisti, jaký pravdepodobný mechanismus pouzívá T. gondii je to, ze muze zpusobit ublízení zenám. Domnívají se, ze je to nejspís díky a neuroimunní náplast, protoze imunitní systém kontroluje chronickou infekci, zejména nádorovým nekrotickým faktorem-alfa a interleukinem-6 (typy prozánetlivých cytokinu). Bylo zjisteno, ze periferní krve a cerebrospinální tekutina lidí, kterí se pokouseli spáchat sebevrazdu, mají vyssí nez normální hladiny nekrotického faktoru alfa a interleukinu-6.

Autori se domnívají, ze vazba mezi vyssími hladinami protilátek a vyssím rizikem sebeposkozování muze být zpusobena tím, ze infekce nebo její reaktivace se objevily jeste nedávno. Úroven specifických protilátek lidí má tendenci být vysoká okamzite po infekci a postupne klesat.
V Abstraktu ve stejném casopise výzkumníci dospeli k záveru:
"Zeny s infekcí T gondii mají zvýsené riziko
samo-rízeného násilí. "

Co je Toxoplasma gondii?

T. gondii je druh parazitických prvoku. Parazit muze bezne pouzívat kocku jako primární nebo mezilidní hostitel a mnoho druhu teplokrevných zvírat jako mezilidských hostitelu, vcetne lidí.
Kocka je primárním hostitelem parazita, protoze pouze u kocek dochází k sexuální cásti jeho zivotního cyklu. Asexuální cást zivotního cyklu parazita muze probíhat u jiných teplokrevných zvírat, vcetne ptáku, mysí, jiných kocek i lidí - tzv. Intermediární hostitelé. Hlodavci jsou nejbeznejsími prostredními hostiteli.
Vetsina prípadu toxoplazmózy, jejíz onemocnení T. gondii je prícinný cinitel, jsou obecne omezující a mensí.
Avsak pokud se tehotná matka nakazí, mohou mít následky pro plod fatální. Krome vysokého rizika úmrtí infikovaný plod muze být po porodu, trpí epilepsií, spasticitou, mozkovou obrnou, hluchotou, slepotou a mentální retardací.
Lidé nebo kocky se slabým imunitním systémem jsou také zranitelné vuci závazným komplikacím toxoplazmózy.
T. gondii je podle údaju CDC (Centra pro kontrolu a prevenci onemocnení) více nez 60 milionu lidí v USA. Vetsina lidí si vsak neuvedomuje, ze jsou infikováni, protoze jejich imunitní systém brání parazitovi zpusobit onemocnení.
Pokud se objeví známky a príznaky toxoplazmózy, mohou zahrnovat:
  • Horecka
  • Únava
  • Bolest hlavy
  • Lymfadenopatie (zdurené lymfatické zlázy)
  • Myalgie (bolesti svalu a bolesti)
Tyto symptomy podobné chripce mohou trvat nekolik dní nebo trvají nekolik týdnu.


Nekterí lidé se nakazí, kdyz cistí krabici na kocky
Muzete se nakazovat:
  • Dotknete se ústa rukama po zahrade
  • Cistení krabice pro kocky
  • Dotkne se neceho, co prislo do styku s výkaly kocek
  • Konzumace surového nebo nedokonalého masa, zejména jehnecí nebo veprového masa
Napsal Christian Nordqvist

CDC: Prípady Ebola v západní Africe mohou v lednu presáhnout 550 000

CDC: Prípady Ebola v západní Africe mohou v lednu presáhnout 550 000

Ve své poslední zpráve o soucasné epidemii Ebola v západní Africe vyzývají americké strediska pro kontrolu a prevenci nemocí, aby byly okamzite zavedeny okamzité intervence a varovaly, ze "náklady na zpozdení budou znicující". Pokud budou pokracovat soucasné trendy, budou podle nej budoucí pocet prípadu v Libérii a Sierra Leone v lednu prekrocit 550 000.

(Health)

Nedostatek vitaminu D souvisí se zvýseným rizikem astmatických záchvatu

Nedostatek vitaminu D souvisí se zvýseným rizikem astmatických záchvatu

Dospelí s astmatem, kterí mají nedostatek vitaminu D, mohou být mnohem casteji postizeni astmatickými záchvaty. To je podle nové studie výzkumníku z Tel Avivské univerzity v Izraeli. Výzkumníci zjistili, ze astmatikum s deficitem vitaminu D bylo o 25% castejsí výskyt astmatického záchvatu nez u pacientu s normální hladinou vitaminu D.

(Health)