cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové matky ohrozené OCD (obsedantne-kompulzivní porucha)

Nové matky trpí symptomy obsedantne-kompulzivní poruchy (OCD) více nez obycejná populace, podle nového pruzkumu Northwestern Medicine a publikovaného v Journal of Reproductive Medicine.
Vedci identifikovali príznaky obsesivne-kompulzivní poruchy u 11 procent zen v druhém týdnu a sestém mesíci po porodu, ve srovnání s pouze 2 procenty ve zbytku populace.
Jedná se o první studii svého druhu, která pozoruje obsesivne-kompulzivní symptomy u matek po porodu.
Príznaky jsou obecne pouze docasné a zahrnují takové obavy, jako je zranení dítete nebo vystavení bakteriím. Výzkumníci verí, ze pokud príznaky narusují jejich kazdodenní fungování, pak by to mohlo naznacovat psychickou poruchu.
MUDr. Dana Gossettová, hlavní autor studie a vedoucí a asistentka gynekologie a porodnictví na Lékarské fakulte Northwestern University Feinberg, uvedla:

"Mozná, ze urcité druhy obsesí a nátlaku jsou prizpusobivé a vhodné pro nové rodice, napríklad ty, které se týkají cistoty a hygieny. Kdyz vsak narusuje bezné kazdodenní fungování a péci o díte a rodice, se stává maladaptivním a patologickým. "

Vedecké rozvratné myslenky po narození je vedly ke stanovení, zda jsou pocity bezné u vsech zen.
MUDr. Emily Millerová a vedoucí autorka studie uvedli: "Nátlak je reakcí na ty posedlé myslenky, na rituální chování, které docasne napomáhá úzkosti, ale nemuze rozumne zabránit tomu, aby se posedlost vyskytla."
OCD muze být zpusobena stresem, coz muze vysvetlit, proc situace, jako je tehotenství, mohou predisponovat zeny k poruchám.
Nejcastejsí myslenky, které byly na mysli zen ve studii, byly o necistotách nebo zárodcích, rekl Miller.
Nekterí dokonce meli rusivé myslenky, které zahrnovaly poskození jejich dítete.
Miller rekl: "To muze být emocionálne bolestivé. Nemáte v úmyslu díte poskodit, ale máte strach, ze to udeláte."
Gossett to zmínil kdyz porodila své první díte, neustále se bála, ze nejakým zpusobem poskodí své díte. "Prichází do tvé mysli neznámé a desivé," rekla.
Do studie se zúcastnilo celkem 461 zen, vsichni byli ve druhém týdnu sledováni a poté bylo po porodu znovu vysetreno 329 detí po sesti mesících. Byli prijati behem jejich dorucení na Northwestern Memorial. Vsechny príznaky byly hláseny samy sebe.
Priblizne polovina úcastníku uvedla, ze jejich príznaky OCD se zlepsily o sest mesícu. Nové zeny vsak hlásily, ze se objevily príznaky, které nebyly behem prvních dvou týdnu po porodu.
Gossett rekl: "Pokud se tyto príznaky vyvíjejí mnohem pozdeji po porodu, je méne pravdepodobné, ze budou hormonální nebo adaptivní."
Miller ríkal, ze poporodní OCD predstavuje výraznou dusevní chorobu po porodu, která není tak dobre klasifikovaná Bylo také zjisteno, ze 70 procent zen, které prokázaly pozitivní pozornost obsedantne kompulzivních príznaku, melo symptomy deprese.
Miller dospel k záveru:
"Existuje nejaká debata o tom, zda je poporodní deprese jednoduse velkou depresivní epizodou, která se stane po narození nebo její vlastní choroba s vlastními vlastnostmi. Nase studie podporuje myslenku, ze to muze být její vlastní onemocnení s více úzkostí a obsedantne-kompulzivní symptomy, nez by byly typické pro depresivní epizodu. "

Napsal Joseph Nordqvist

Roztrousené náklady na léky proti rakovine "poskozují péci o pacienta"

Roztrousené náklady na léky proti rakovine "poskozují péci o pacienta"

Onkologové vysvetlují v clánku pro casopis Mayo Clinic Proceedings, ze rostoucí náklady na léky proti rakovine ovlivnují péci o pacienty s rakovinou v USA. Mezi léty 2000 a 2012 se náklady na léky proti rakovine zvýsily více nez desetinásobne. Dr. S. Vincent Rajkumar z Mayo Clinic Cancer Center v Rochesteru, MN a jeho kolega Hagop Kantarjian z Cancer Center v Texaské univerzite MD Anderson v Houstonu uvádí, ze prumerná cena léku proti rakovine ciní 5 000 az 10 000 USD za 1 rok lécby pred rokem 2000.

(Health)

Rekurentní ztráta tehotenství muze být prevencí progesteronem

Rekurentní ztráta tehotenství muze být prevencí progesteronem

Opakovaná ztráta tehotenství se vyskytuje az u jedné ctvrtiny vsech tehotenství. Nový výzkum vsak naznacuje, ze dávka progesteronu muze pomoci zenám úspesne prenáset tehotenství na termín. Nový výzkum naznacuje, ze lécba progesteronem muze zabránit opakovanému potratu. Opakovaná ztráta tehotenství (RPL) je klinický stav, ke kterému dochází, kdyz zena má dve nebo více neúspesných tehotenství behem prvních 4-6 týdnu tehotenství.

(Health)