cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový mechanismus za vznikem Alzheimerovy choroby byl identifikován

Nová studie publikovaná v casopise Mozek prevrátí myslení o roli toxických peptidu ve vývoji Alzheimerovy nemoci.
Ve studii se nedostatecné odstranení toxických metabolitu u mysího modelu spojovalo s pocátecními známkami Alzheimerovy choroby v presných místech mozku, kde se tyto zmeny objevují u lidí s onemocnením.

Sporadická Alzheimerova choroba predstavuje 99% vsech Alzheimerových prípadu a zahrnuje vývoj toxických peptidových depozit v mozku. Tyto peptidové depozity zpusobují znicení neuronových sítí, coz vede k dezorientaci, ztráte pameti, zmenám v chování a smrti.

Ackoli studie Alzheimerovy choroby na zvírecích modelech typicky pouzívají mysi s mutovanými lidskými geny, nová studie - provedená výzkumnými pracovníky na univerzite v Oslo v Norsku - pouzila nový model mysi pro beznejsí sporadickou formu Alzheimerovy choroby.

Pro vytvorení nového modelu mysi byla funkce odstranena ze dvou genu v mozku, které se pouzívají k vylucování a stepení toxického Alzheimerova peptidu beta-amyloidu. Vedci tvrdí, ze tento nový "mysí model" bez transgenu umoznuje provádet studie bez "umelé nadmerné exprese" zdedených genu Alzheimerovy choroby.

Ackoli se dríve predpokládalo, ze nadprodukce toxických peptidu zpusobuje nástup a první klinické príznaky Alzheimerovy choroby, nová studie zjistila, ze odpovedným mechanismem je snízené odstranení toxických peptidu spíse nez nadprodukce.

Tým zaznamenal, ze nedostatecné odstranení toxických metabolitu u mysího modelu bylo spojeno s pocátecními známkami Alzheimerovy choroby v presných místech mozku, kde se tyto zmeny objevují u lidí s onemocnením.

Ztráta pameti "není vzdy první známkou Alzheimerovy choroby"

V dalsích zprávách Alzheimerovy studie je publikována studie v casopise Alzheimerova a demence a vedené výzkumnými pracovníky v Národní nemocnici pro neurologii a neurochirurgii v Londýne ve Velké Británii, naznacuje, ze ztráta pameti nemusí být vzdy prvním príznakem Alzheimerovy choroby, jak se bezne domníváme.

Pri hodnocení výsledku neurologických testu z velkého amerického souboru pacientu s Alzheimerovou chorobou britský tým zjistil, ze 1 z 5 pacientu ve svých 60 letech uvádí casné príznaky nesouvisející s pametí, ackoli pouze 1 z 10 pacientu ve svých 70 letech melo jiné nez casné potíze nez problémy s pametí.

Jinými slovy, podíl pacientu, kterí uvádeli pocátecní problémy, které nebyly spojeny s pametí, se s vekem zmensovaly.

Vedoucí studie Josephine Barnesová rekl pro Reuters:

"Nejcastejsí kognitivní príznaky bez pametí byly castejsí u mladsích pacientu s Alzheimerovou chorobou. Testy, které zkoumají a zkoumají tyto kognitivní problémy bez pameti, by mely být pouzity tak, aby nebyly prehlízeny deficity pameti."

Dalsí nedávná studie Alzheimerovy choroby pomocí modelu mysi, který Zdravotní novinky dnes naposledy v minulém mesíci, zaznamenal urcitý úspech v blokování produkce beta-amyloidu, který by mohl potenciálne zastavit onemocnení ve svých stopách s minimálními vedlejsími úcinky. Mysi, které dostaly novou lécbu, vykazovaly 50% nebo více snízení akumulace amyloidových plaku.

Více nez sul, cukry mohou prispet k vysokému krevnímu tlaku

Více nez sul, cukry mohou prispet k vysokému krevnímu tlaku

Nové dukazy zverejnené v on-line casopise Open Heart naznacují, ze pridané cukry pravdepodobne zálezí více nez dietní sodík na riziko hypertenze a kardiovaskulárních onemocnení. Výzkum zahrnuje cukry a obzvláste monosacharidovou fruktózu, která hraje hlavní roli ve vývoji hypertenze a celkového kardiovaskulárního rizika.

(Health)

Demence zpomalila tím, ze mluvila druhým jazykem

Demence zpomalila tím, ze mluvila druhým jazykem

Ti, kterí uvazují o ucení druhého jazyka, se mozná chtejí zapsat do kurzu, nebot výzkumníci zjistili, ze dvojjazycné pusobení muze zpomalit tri typy demencí. Studie, publikovaná v casopise Neurology, je také prvním príspevkem svého druhu, které uvádí druhou jazykovou výhodu tem, kterí jsou negramotní, ríkají vedci, kterí pocházejí jak z University of Edinburgh ve Velké Británii, tak z Nizamova Institutu lékarských ved Hyderabad, Indie.

(Health)