cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový mechanický odstranovac srazenin velmi efektivní pri pokusu o zdvih

Nástroj nové generace, který obnovuje prutok krve a mechanicky odstranuje srazeniny z blokovaných cév u lidí, kterí meli akutní ischemickou mrtvici, se v klinickém hodnocení výrazne zlepsil nez standardní lécba podle nové studie uvedené v Lancet tento týden.
Cévní mozková príhoda, kde se omezuje prívod krve do mozku, je ctvrtou hlavní prícinou smrti ve Spojených státech a je také beznou prícinou dlouhodobého zdravotního postizení. Ztráta prívodu krve zanechává tkán, která má hladovení kyslíkem a zivotne dulezitými zivinami, a pokud není rychle obnovena, tkán zmizí a zpusobí ztrátu mozkové funkce.
Lékari nemají mnoho nástroju k úcinnému resení mrtvice, z nichz témer 90% je zpusobeno vznikem krevní srazeniny. Nejvíce zkoumaná lécba schválená v USA je srazenina známá jako tkánový aktivátor plazminogenu, ale tento lék musí být podán v malém casovém okne 4,5 hodiny od zacátku cévní mozkové príhody a okno je jeste mensí u starsích pacientu.
Jsou-li vylouceny léky na vylucování srazeniny, pak druhou mozností je mechanické vylécení (mechanická trombektomie), u které standardní lécba pouzívá Merci Retrieval System.
Ale ve studii uvedenou v Lancet, nové zarízení, nazvané Solitaire, fungovalo výrazne lépe nez systém Merci, coz je výsledek, který výzkumníci popisují jako "menic hry" pro pacienty s mrtvici.
Vedoucí autor Jeffrey L. Saver, reditel Ústredního centra mozkových príhod Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA), rekl pro tisk:
"Toto nové zarízení významne mení zpusob lécby ischemické mrtvice."
"Jdeme z nasí první generace postupu odstranování srazenin, které byly jen mírne dobré pri opetovném otevrení cílových tepen, a nyní mají velmi úcinný nástroj," rekl Saver, který je také profesorem neurologie na David Geffen School of Medicine na UCLA.

Zarízení nové generace

Nový nástroj, nazývaný revaskularizacní zarízení pro obnovení toku Solitaire Flow (FR), fungoval tak dobre, ze výbor pro bezpecnost, který dohlízel na tento pokus, doporucil, aby se zastavil o rok dríve.
Nové zarízení je jednou z generací nových nástroju urcených k odstranení krevní srazeniny z blokovaných mozkových tepen u pacientu s ischemickou mrtvicí.
Solitaire je samonosný stent vyrobený z tenkých zakrivených drátu. Postup pripomíná miniaturní rybárskou expedici, která vyuzívá nový nástroj jako sít pro zachycení a odstranení krevní srazeniny.
Chirurg zavede prístroj do zablokované tepny pomocí tenké trubice katétru. Jakmile je nástroj uvnitr, objeví se nástroj, zkomprimuje a zachytí srazeninu a chirurg jej vytáhne zpet pres katétr a odebere se a znovu otevre zablokovanou cévu.
Solitaire byla schválena Americkým úradem pro kontrolu potravin a léciv v breznu 2012 a je schválena pro pouzití v Evrope. Vyrábí ji spolecnost Covidien, globální spolecnost se sídlem v Plymouthu, Minnesota, USA.

Zkouska

Lancet studie uvádí výsledky studie Solitaire se zkouskou zámerné trombektomie (SWIFT), která testovala nový nástroj proti standardnímu mechanickému odlucovaci srazeniny Merci Retrieval System.
Zkouska nebyla navrzena tak, aby porovnávala Solitaire nebo Merci proti jakýmkoli lékarským srazeninám.
Úcastníky studie bylo 113 pacientu s akutní ischemickou cévní mozkovou príhodou se stredním az závazným úcinkem na mozku. Prumerný vek byl 67 (68% muzu) a byli léceni na 17 místech v USA a jedné ve Francii.

Výzkumníci náhodne priradili pacientum k odstranení mechanických srazenin bud Solitaire nebo Merci do 8 hodin od vzniku symptomu mrtvice, v období od ledna 2010 do února 2011.
40% pacientu dostalo pred podáním studie standardní medikaci k lécbe srázení krve a zbytek ji nedostal.
Doba od zacátku príznaku mozkové príhody az po zacátek lécby srázejícím srázecem byla prumerne 5,1 hodiny. Výsledky ukázaly, ze:
  • Solitaire byla úcinná u 61% úcastníku (tj. Otevrela zablokované cévy bez príznaku krvácení v mozku nebo kolem nej). To je v porovnání s 24% ve skupine Merci.

  • Míra surivalence tri mesíce po mrtvici byla také lepsí ve skupine Solitaire (úmrtnost 17,2%) nez u skupiny Merci (38,2% úmrtnost).

  • 2% skupiny Solitaire melo krvácení v mozku ve srovnání s 11% u skupiny Merci.

  • Pri sledování po 90 dnech byla celková míra nezádoucích úcinku, vcetne krvácení do mozku, u obou skupin podobná.

  • 58% skupiny Solitaire melo dobrou dusevní a motorickou funkci po 90 dnech, ve srovnání se skupinou Merci 33%.

  • Nástroj Solitaire také otevrel více nádob, kdyz byl pouzit jako první lécba: tato skupina potrebovala méne dalsích pokusu s jinými zarízeními nebo léky.
Vedci dospeli k záveru:
"Prístroj na obnovu toku Solitaire dosáhl podstatne lepsích angiografických, bezpecnostních a klinických výsledku nez systém Merci Retrieval System. Zarízení Solitaire by mohlo být budoucí lécbou volbou pro endovaskulární rekanalizaci pri akutní ischemické cévní mozkové príhode."
Studie byla financována spolecností Covidien a dvema výzkumnými pracovníky byla rovnez zaplacena spolecnost, aby navrhla a provedla proces.
Napsal Catharine Paddock PhD

Lécba zastavit Alzheimeruv krok blíze, protoze vedci objeví klícovou molekulu inhibitoru

Lécba zastavit Alzheimeruv krok blíze, protoze vedci objeví klícovou molekulu inhibitoru

Vedci objevili molekulu, která muze prerusit dulezitou fázi vývoje Alzheimerovy nemoci. Molekuly se prilepí na vadné proteiny a zabranují tvorbe toxických klastru v mozku. Chaperone molekuly - cerné tecky - se vází na amyloid fibril. Image Credit: S. Cohen UK a svédstí vedci naznacují, ze jejich nález pomuze objevovat léky, které by mohly zastavit progresi Alzheimerovy choroby.

(Health)

Co znamená "dobrá smrt"?

Co znamená "dobrá smrt"?

Ackoli mnoho jednotlivcu se vyhýbá úvaze o nevyhnutelnosti smrti, vetsina by souhlasila s tím, ze by chteli dobre umrít. Nový prehled stávající literatury, publikovaný v casopise American Journal of Geriatric Psychiatry, se ptá, co delá "dobrou smrt" podle toho, kdo je zapojen do procesu.

(Health)