cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové opatrení ke snízení rizika srdecních onemocnení po celou dobu zivota

Kardiovaskulární onemocnení je hlavní prícinou úmrtí na celém svete a Svetová zdravotnická organizace odhaduje, ze do roku 2013 z tohoto onemocnení zemre kazdý rok více nez 23 milionu lidí. Ve snaze snízit rizika byla ve Spojeném království vypracována nová doporucení pro prevenci této nemoci 11 profesních spolecností a charitativních organizací.

Tato doporucení byla zverejnena v casopise Srdce.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vedlo kardiovaskulární onemocnení (CVD) v roce 2010 témer 600 000 úmrtí v USA.

Stejne tak ve Velké Británii zije 7 milionu lidí, z nichz zhruba 160 000 zemre kazdý rok.

Významný celosvetový zdravotní problém, úmrtí na srdecní onemocnení, se v posledních 40-50 letech skutecne snízil o polovinu, zejména v zemích s vysokými príjmy, kde pomohla identifikovat spolecné rizikové faktory a národní iniciativy v oblasti verejného zdraví.

Nicméne "navzdory impozantnímu pokroku je toho dosud hodne dosazeno v prevenci a lécbe kardiovaskulární péce, bez jakéhokoli prostoru pro uspokojení," tvrdí autori nejnovejsí studie.

Toto onemocnení je zvláste dulezité v zemích s nízkým a stredním príjmem, kde se zvysuje obezita a cukrovka.

Dalsí doporucená doporucení spolecných britských spolecností pro prevenci kardiovaskulárních onemocnení (JBS3) vyvozují z nejnovejsích dostupných vedeckých poznatku.

A jejich hlavní doporucení spocívá v tom, ze pacienti jsou v centru prevence tím, ze brzy zahájí obranné akce pomocí nástroje pro hodnocení rizik nazývaného kalkulacka rizik JBS3.

Doporucení se zabývají dlouhodobými faktory rizika a zivotního stylu z mládí


Riziko CVD muze být snízeno zmenou urcitých faktoru zivotního stylu, jako je napríklad prestat kourit a cvicit více.

Vysetrovatelé poznamenávají, ze lidé mohou zít zdravejsí a delsí zivoty, pokud lékari posuzují dlouhodobé riziko kardiovaskulárního selhání pacienta.

V soucasné dobe jsou strategie prevence a lécby onemocnení zalozena na odhadu rizika KVO v prístích 10 letech. Nové doporucení vsak rozsirují toto zamerení na to, aby se zamerili pouze na osoby s krátkodobým rizikem pro ty, jejichz faktory týkající se rodiny a zivotního stylu z mladsího veku naznacují vysoké zivotní riziko.

Vedci tvrdí, ze jejich prístup je zalozen na rostoucím dukazu, který naznacuje, ze existuje dlouhá preklinická fáze k CVD a ze vetsina srdecních záchvatu nebo mrtvice se vyskytují u jedincu v "prechodné" kategorii rizik.

Poznamenávají, ze navzdory dukazum o opaku vetsina verejnosti podcenuje jejich celozivotní riziko vývoje a úmrtí na CVD, pokud jde rakovinu jako vetsí hrozbu místo toho.

Jako taková, kalibracní kalkulacka JBS3 má za cíl lépe vzdelávat jedince o jejich zivotním riziku CVD tím, ze odhalí "pravý vek srdce".

Pri pouzití rizikových faktoru v rodine a zivotním stylu predpovídá kalkulacka, kolik let bude pravdepodobne zít pred tím, nez on nebo ona bude mít infarkt nebo mrtvici, ve srovnání s osobou bez techto rizikových faktoru.

Autori uvádejí, ze kalkulacka rizika je nový a vzrusující nástroj, který muze být pouzit k tomu, aby motivoval jak lékare, tak pacienty, aby se vyporádali s potenciální pohromou kardiovaskulárního onemocnení v dobe, kdy není prítomna zjevná nemoc a prevenci muze mít nejvetsí dopad.

Duraz na zmeny zivotního stylu spíse nez na léky na predpis

Tým má nadeji, ze kalkulacka rizika umozní pacientum pomáhat jim pochopit, proc potrebují zacít snizovat riziko vzniku KVO, kdy by meli zacít a presne, co by meli delat.

Rychlá fakta o CVD
  • Více nez 80% úmrtí zpusobených CVD se vyskytuje v zemích s nízkým a stredním príjmem.
  • Celosvetove v roce 2008 priblizne 17,3 milionu lidí zemrelo na KVO.
  • Do roku 2030 se odhaduje, ze více nez 23 milionu lidí zemre kazdorocne z KVO.

"Je dulezité zduraznit, ze pro vetsinu bude silným poselstvím potenciální zisky z casné a trvalé zmeny ve zdravejsím zivotním stylu spíse nez predepsání léku," ríkají.

Modifikovatelné faktory zivotního stylu zahrnují prijetí zdravé výzivy, odvykání kourení a zvýsení mnozství pravidelného cvicení pri snizování sedavé aktivity.

Vedci poukazují na to, ze akutní kardiovaskulární péce je pomerne drahá. Se zvysující se délkou zivota se zvysuje i prevalence CVD.

"Zvysování zivotních nákladu, které bylo dosazeno prostrednictvím národních investic do akutní kardiovaskulární péce jiz více nez deset let, musí být doplneno moderním a integrovaným prístupem k prevenci kardiovaskulárního systému," ríkají.

Zdravotní novinky dnes nedávno hláseno na nové 3D vytistené membráne, která je implantována na vnejsí vrstvu srdecní steny, aby predpovedi výskytu srdecních záchvatu, které premenují lécbu pacienta.

Rádiové sazby v nekterých zemích klesají, v jiných se zvysují

Rádiové sazby v nekterých zemích klesají, v jiných se zvysují

Míra rakoviny klesla v mnoha zemích s vysokými príjmy, ale v zemích s nízkými a stredními príjmy vzrostla, podle výzkumu zverejneného v casopise Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. Snaha o screening rakoviny pomáhá kontrolovat míry rakoviny v bohatsích zemích. Podle World Cancer Research Fund International bylo odhadováno 14.

(Health)

Syndrom polycystických vajecníku "zdvojnásobuje" prijímání zen v nemocnicích

Syndrom polycystických vajecníku "zdvojnásobuje" prijímání zen v nemocnicích

Zeny s syndromem polycystických vajecníku, hormonální poruchou a hlavní prícinou neplodnosti v USA jsou dvakrát vyssí nez jiné zeny, které mají být hospitalizovány, a vykazují vetsí riziko vzniku mnoha onemocnení s "obzvláste sklonem k vývoji metabolických a kardiovaskulární poruchy ", naznacuje velká retrospektivní kohortní studie.

(Health)