cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.



Nové prípady prasat nejvyssí za 18 let, Anglie

Nové prípady spalnicek dosáhly v Anglii a Walesu nejvyssí úrovne po 18 letech, z nichz mnozí byli mladí dospelí a mladiství, kterí nebyli imunizováni po podvodném MMR 1998. Zdravotní úrady ríkají, ze mnoho mladých lidí a detí muselo být hospitalizováno.
Podle agentury HPA (Agentury na ochranu zdraví) bylo v lonském roce v Anglii a Walesu potvrzeno 2016 potvrzených prípadu, coz je nejvyssí celkový pocet po dobu jednoho roku od roku 1994.
V roce 2012 doslo v Merseyside a Sussex k výskytu ohnisek, stejne jako v nekolika drobných ohniscích mezi cestujícími v celé zemi.
Osmdesát sedm procent z 7 392 prípadu spalnicek hlásených v EU (Evropská unie) do konce listopadu 2012 pocházelo z Rumunska, Spanelska, Itálie, Francie a Velké Británie.
Vedoucí imunizace u HPA, Dr. Mary Ramsay, rekl:

"Pokrytí MMR je nyní na historicky vysoké úrovni, ale osýpky jsou vysoce infekcní a mohou se snadno sírit mezi komunitami, které jsou spatne ockované, a mohou postihnout kazdého, kdo je náchylný, vcetne batolat, u nichz bylo ockování zpozdeno. rutinní vek, který nyní muze být teenager, je vystaven zvlástnímu riziku, ze bude vystaven, napríklad ve skole.
Prasata nadále cirkulují v nekolika evropských zemích, které jsou oblíbené u rekreantu. Osýpky jsou vysoce infekcní onemocnení, takze jediným zpusobem, jak predcházet ohniská, je zajistit, aby Spojené království melo dobré ockování vakcínou MMR a aby v okamziku, kdy byly hláseny prípady, byla prijata okamzitá opatrení v oblasti verejného zdraví s cílem zamerit se na neockované osoby v blízkosti mozný."

Dr. Ramsay vysvetlil, ze mnoho lidí si neuvedomuje, ze dnes osýpky mohou zasáhnout lidi, mohou zpusobit vázná onemocnení a dokonce i smrt; vidí to jako onemocnení minulosti. Rodice musí zajistit, aby jejich deti byly imunizovány proti zardenkám, príusnicím a spalnickám se dvema dávkami vakcíny MMR.
Zdravotní orgány Spojeného království naléhají na rodice, jejichz deti nebyly ockovány, aby se dostali k ockování svého lékare (praktického lékare, lékare primární péce). Nevakcinovaní dospelí by meli také navstívit svého lékare.
Dr. Ramsay rekl: "Pokud si nejste jisti, zda vy nebo vase díte máte dve dávky vakcíny, promluvte se svým lékarem, který bude mít záznam."
Následující známky a príznaky jsou casté u lidí s osýpkou:
  • Príznaky podobné chripce
  • Horecka
  • Fotofobie (citlivost na svetlo)
  • cervené oci
  • Sedobílé skvrny v krku a ústech
  • Behem nekolika dní se na kuzi objevuje cervenohnedá skvrnitá vyrázka, která se zpocátku zacíná za usima, delá se kolem hlavy a krku a pak se rozprostírá do nohou a zbytku tela.

USA - v roce 2011 doslo k nejvetsímu poctu prípadu spalnicek za 15 let

V dubnu roku 2012 informovala CDC (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí), ze v roce 2011 bylo ve Spojených státech hláseno více prípadu spalnicek nez v predchozích 15 letech. Vetsina prípadu se týkala cizincu navstevujících zemi nebo Americanu, kterí se nakazili v zahranicí.
Celkove vsak na 222 prekracují aktuální císla z Evropské unie. Jedna tretina vsech prípadu spalnicek v USA v roce 2011 musela být hospitalizována - v tomto roce vsak nemeli úmrtí z této nemoci.

Dr. Samuel Katz, tvurce vakcíny proti spalnickám, mluví o spalnickách:


Napsal Christian Nordqvist

Regulace spánku ovlivnená hladinami dopaminu

Regulace spánku ovlivnená hladinami dopaminu

Podle studie publikované v casopise PLoS Biology, dopamin, neurotransmiter, který pomáhá rídit mozkové odmeny a centra pro príjem, hraje rovnez roli pri regulaci spánku. Studie byla provedena výzkumnými pracovníky z CIBERNED (Centro de Investigación Biomedica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas), závislých na spanelském ministerstvu hospodárství a konkurenceschopnosti prostrednictvím Institutu zdravotnictví Carlos III a na Fakulte biologie na univerzite v Barcelone.

(Health)

Zdravotní a sociální péce Bill skodlivé úcinky musí být minimalizovány, UK

Zdravotní a sociální péce Bill skodlivé úcinky musí být minimalizovány, UK

Dr. Hamish Meldrum, predseda Rady britské lékarské asociace, vyzval lékare, aby po záverecné debate o návrhu zákona o zdravotní a sociální péci v budovách parlamentu ocekávali a udelali, co mohou, aby "omezili jeho skodlivejsí aspekty." Meldrum prohlásil ve zpráve clenum BMA, ze je znepokojen a zarmoucen, ze zákon o zdravotní péci a sociální péci prosel.

(Health)