cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový zákon v Marylandu umoznuje spotrebitelum vybrat kvalifikovaných lékaru

Nový zákon v Marylandu, který je dnes úcinný, vyzaduje, aby lékari, kterí zverejnují certifikaci, oznámili certifikacní radu, jakoz i jejich specializaci.
Krome toho zákon uvádí, ze jedinou prijatelnou certifikacní komisí je 24 clenu Americké rady lékarských specialit (ABMS), autoritativní specializovaná komise pro vsechny americké lékare.
Dr. Henry Garazo, plastický chirurg schválený americkou komorou plastická chirurgie (ABPS), který je clenem ABMS, se domnívá, ze tento návrh zákona je pro spotrebitele krokem správným smerem tím, ze pomáhá verejnosti vybrat správného lékare v rámci správné specializace.
Zvláste dulezité pro pacienty s plastickou chirurgií, zákon pomuze odstranit mnoho lékaru z jiných specialit, kterí nejsou rádne vyskoleni v plastické chirurgii.
Dr. Garazo vysvetluje:

"Vzdelávaný pacient je empatickým pacientem Po letech zmatku a zpozdení Maryland pacienti nyní vedí, zda je" kosmetický chirurg "skutecným plastickým chirurgem Vzhledem k nedávnému nárustu popularity plastické chirurgie mnoho lékaru bez plastické chirurgie vyskolených lékaru volali se kosmetickým lékarum a chodili na víkendové kurzy pri pokusu o kosmetickou chirurgii. Predtím nebyl zádný pozadavek, pricemz mnozí uvedli, ze jsou "osvedceni na palube". Mnozí moji pacienti byli sokováni, kdyz se dozvedeli, ze "kosmetický chirurg" je ve skutecnosti rodinným lékarem nebo lékarem bez odborné praxe v plastické chirurgii.

Az do tohoto okamziku by jakýkoli licencovaný lékar mohl provádet kosmetickou chirurgii v necertifikovaném, kancelárském prostredí a nazývat se "kosmetickým chirurgem". Bez rádného tréninku by mohla být ohrozena bezpecnost pacientu, stejne jako pozadované výsledky. Nový zákon v Marylandu umozní pacientum volbu kompetentních lékaru tím, ze urcí lékare, kterí mají rádnou odbornou prípravu a zda jsou certifikováni pro poskytování sluzeb, které inzerují.
Osvedcení rady je ponekud komplikované, zejména proto, ze se týká plastické chirurgie. Krome ABMS, neziskové organizace, která prisla s profesionálními standardy pro lékare, aby slouzila verejnému zájmu, existuje v USA mnoho nezávislých desek, které ABMS neoveruje, z nichz mnohé zahrnují postupy kosmetické chirurgie. Lékari nebudou schopni oznámit, ze jsou certifikováni jednou z techto neschválených tabulek.
Drívejsí výzkum ukázal, ze vetsina pacientu si preje, aby plakát certifikovaný plastický chirurg provedl své rekonstrukcní nebo kosmetické procedury. Vzhledem k nedostatku predpisu a kontroverzních marketingových technik bylo pro spotrebitele tezké rozhodne urcit specialitu lékare.
Certifikace ABPS board je vycerpávající, dobrovolný proces vzájemného hodnocení a zkousek s presnými pozadavky na skolení a vzdelávání. Pokud jde o plastickou chirurgii, která má být potvrzena ABPS, musí uchazec splnit následující:
  • Musí být absolventem akreditované lékarské skoly
  • Dokoncili jste pozadovaný program chirurgického pobytu (obecne 3 az 5 let)
  • Absolvovali skolení ve schváleném programu plastické chirurgie (2 az 3 roky)
  • Byly doporuceny pro certifikaci ABPS predsedou jejich vzdelávacího programu
  • Absolvovali písemnou a ústní zkousku
  • Predlozili jste soupis vsech provedených operací
  • Splnuje etické a morální normy ABPS
Prijetí tohoto zákona zajistí, aby spotrebitelé v Marylandu vybírali cestného a kvalifikovaného plastického chirurga, který byl speciálne vyskolen ve své specifické disciplíne.
Napsal Kelly Fitzgerald

Úrovne lipoprotein u pacientu s obezitou s NAFLD se nezlepsí pri cvicení

Úrovne lipoprotein u pacientu s obezitou s NAFLD se nezlepsí pri cvicení

Mírná fyzická aktivita nezlepsuje koncentrace lipoproteinu u obézních pacientu s nealkoholickým tukovým onemocnením jater (NAFLD), ríkají vedci. Tým zjistil, ze u techto pacientu cvicení pouze snizuje hladiny triglyceridu a alanin-transaminázy (ALT) o malé mnozství. Studie je publikována v casopise Hepatology, casopisu Americké asociace pro studium onemocnení jater.

(Health)

Obezita muze zvýsit srdecní riziko tím, ze vyvolá skodlivou imunitní odpoved

Obezita muze zvýsit srdecní riziko tím, ze vyvolá skodlivou imunitní odpoved

Nový výzkum naznacuje, ze obezita vyplývající z stravy s vysokým obsahem tuku muze vyvolat imunitní systém, aby zvýsil zánet a zvýsil riziko kardiovaskulárních onemocnení, které vedou k infarktu a mrtvici. Výzkumníci zjistili, ze úcastníci, kterí nesli více tuku kolem svého stredu, meli vyssí hladiny imunitních bunek zánetu nez ti, kterí je nosili na stehnech a hýzde.

(Health)