cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Byla vyvinuta nová nízkoteplotní plazmatická lécba pro rakovinu prostaty

Vedci z University of York ve Velké Británii objevili potenciální novou moznost lécby u pacientu s rakovinou prostaty v raném stadiu - nízkoteplotními plazmy.
ACS odhaduje, ze v roce 2015 bude v USA diagnostikováno priblizne 220 800 nových prípadu rakoviny prostaty.

Studie, publikovaná v British Journal of Cancer, usiluje o vyresení soucasné nedostatecnosti dlouhodobé lécby rakoviny prostaty, a to i pres neustálé zlepsování metod lécby v posledních letech.

V soucasné dobe mohou být pacienti, kterí vyvíjejí casné stadium s omezenými orgány, léceni focální terapií, jako je kryoterapie nebo radioterapie.

"Presto priblizne tretina pacientu po radioterapii pocituje recidivu svého onemocnení," vysvetluje spoluautor studie Adam Hirst. "To muze být dusledkem inherentní odolnosti malých zlomku nádoru - rakovinných kmenových bunek. Krome toho se po lécbe casto vyskytují rada vedlejsích úcinku."

Podle americké rakovinové spolecnosti (ACS) je rakovina prostaty druhou nejcastejsí rakovinou u amerických muzu a druhou hlavní prícinou úmrtí na rakovinu v této skupine. Kolem 1 z 7 bude diagnostikováno onemocnení behem svého zivota, v prumerném veku 66 let.

"V posledních letech se rychle rozvíjející se oblast nízkoteplotních plazmu s atmosférickým tlakem ukázala jako znacný príslib pro budoucí translacní biomedicínské aplikace," píse autori studie, "vcetne rakovinové terapie, generací reaktivních druhu kyslíku a dusíku."

Nízkoteplotní plazmy se vytvárejí, kdyz se pomocí elektrody aplikuje velké elektrické pole pres plyn, címz se rozbíjí plyn. Pri tvorbe plazmy vzniká jedinecné reaktivní prostredí, které obsahuje vysoké koncentrace reaktivních druhu kyslíku a dusíku.

Plazma se následne pouzívá k prenosu reaktivních druhu kyslíku a dusíku na cíl, coz vede k oxidacnímu poskození a smrti bunek, které se lisí od druhu zpusobeného jinými formami terapie.

Zatímco jiné terapie zpusobují apoptózu, coz zpusobuje, ze bunky umírají prirozenými mechanismy, které mohou bunky nakonec odolat, plazma nízké teploty rozkládá bunky a zpusobuje nekrózu. Pri nekróze dochází ke smrti bunek prasknutím bunecných membrán.

Nízkoteplotní plazma terapie by mohla být zivotaschopná, nákladove efektivnejsí moznost lécby

Výzkumníci pouzili vzorky tkání od jediného pacienta, aby získali jak zdravé prostatické bunky, tak bunky rakoviny prostaty, coz umoznuje prímé srovnání úcinnosti lécby.

"Tímto výzkumem jsme zjistili, ze nízkoteplotní plazmy vyvolávají vysoké poskození DNA, coz vede k podstatnému snízení schopnosti vytváret kolonie a nakonec nekrotické bunecné smrti," ríká Hirst.

Stejne jako úcinná pri usmrcování rakovinných bunek muze být pouzití nízkoteplotních plazmu také nákladove efektivnejsím zpusobem lécby rakoviny prostaty, která je omezena orgánem, ve srovnání se soucasnými formami radioterapie a fotodynamické terapie.

"Pouzitím klinicky relevantních vzorku blízkých pacientu jsme predvedli první experimentální dukazy, které podporují potenciál nízkoteplotní plazmy jako budoucí lécbu fokální lécby rakoviny u pacientu s rakovinou prostaty v casném stádiu," uzavírá Hirst.

Vedci se nyní podívají na testování aplikace plazmatu s nízkými teplotami na trojrozmerné repliky nádoru s cílem posoudit presnost plazmové aplikace.

"Veríme, ze s vhodnými zobrazovacími technikami, které usnadní presné zamerování nádoru a náhradní normální tkáne, mnohostranný úcinek nízkoteplotní plazmy poskytne výhody oproti jiným ohniskovým terapiím," uvedli autori.

Tým odhaduje, ze pokud budou vsechny studie úspesné, plazma nízkoteplotní by mohla být pouzita k lécbe onkologických pacientu za 15 let.

Nedávno, Zdravotní novinky dnes hlásil studii, ve které mezinárodní konsorcium vedcu odhaluje genetickou koren rakoviny prostaty u jednotlivých muzu. Jejich objev demonstruje, ze nádory mají spolecné chyby genu, které by mohly nabídnout nové cíle pro lécbu.

Diagnostika tuberkulózy je vyssí mezi novými matkami po porodu

Diagnostika tuberkulózy je vyssí mezi novými matkami po porodu

Podle nové britské kohortní studie zverejnené online v americkém casopise American Respiratory and Critical Care Medicine American Thoracic Society je výskyt diagnózy tuberkulózy (TB) podstatne vyssí u nových matek po porodu, coz naznacuje, ze tato skupina zen predstavuje potenciálne nová cílová skupina vybraná pro screening.

(Health)

Chlamydia: První vakcína na svete v dohledu

Chlamydia: První vakcína na svete v dohledu

Vedci ucinili pokrok smerem k první vakcíne proti chlamýdiím, poté, co odhalily, jak nový antigen redukuje príznaky vyvolané bakterií Chlamydia trachomatis - nejcastejsí prícinou onemocnení. Výzkumníci identifikovali antigen, který snizuje príznaky bakterie chlamydia C.

(Health)