cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová vakcína proti rakovine ledvin ukazuje slib

V soucasném vydání Prírodní medicína, výzkumníci na univerzite v Tübingenu a immatics biotechnologies GmbH podávají zprávu o výsledcích dvou klinických studií testujících vakcínu IMA901 proti rakovine ledvin.
Vakcína, která se skládá z deseti syntetických peptidu spojených s nádory (TUMAP), se pouzívá k lécbe jedincu trpících rakovinou ledvin. Na rozdíl od chemoterapie pusobí vakcína spoustením vlastních vrazedných T-bunek tela k napadení nádoru. Podle výsledku studií tato úcinná imunizace proti rakovine muze být úcinná a prodlouzit zivot pacientu s rakovinou ledvin s podstatne méne nezádoucími úcinky nez chemoterapie.
Profesor Dr. Hans-Georg Rammensee, vedoucí oddelení imunologie na univerzite v Tübingenu a spoluzakladatel biotechnologií imálie, vysvetlil:

"Tato práce je mírovým bodem ve vývoji imunitní terapie proti rakovine. Zde pouzitý princip - aktivní imunizace proti rakovinným antigenum dríve identifikovaným v rakovinových bunkách - lze pouzít proti prakticky vsem typum rakoviny." Vedci z University of Tübingen publikovali podobne úspesné klinické studie studie v prípade rakoviny tlustého streva, také ve spolupráci s imatami a rakovinou prostaty Immatika v soucasné dobe provádí studie lécby glioblastomu [bezný a maligní nádor mozku] a dalsí studie pro lécbu rakoviny jater a karcinomu vajecníku jsou v plánu . "

Profesor Dr. Arnulf Stenzl, vedoucí urologie u univerzitních nemocnic, který dohlízel na klinické studie, rekl:
"Vsechny dríve pouzívané léky vedly k zretelnému zlepsení snízení rakoviny ledvin ledvin, ale nevedly k zádoucímu prodlouzení zivota pacienta a rozhodne nevylécily pacienta. Dalsím vývojem aktivní imunizace v kombinaci s nízkou dávkou jednorázové chemoterapie je významný krok v lécbe karcinomu ledvinových bunek a mozných dalsích maligních nádoru. "

S pomocí biomarkeru provedl tým jedinecnou analýzu imunitní odpovedi proti rakovinným antigenum. Vedci také podrobne popisují presné charakteristiky bílých krvinek, které se úcastní v prubehu imunizace. Byla nutná komplexní logistika, aby se tyto bunky zmrazily a dopravily do Tübingenu z studijních center v celé Evrope, a pritom se ujistily, ze jsou ve vhodném stavu pro analýzu.
Výsledky ukazují jasnou souvislost mezi imunitní reakcí a klinickým pokrokem u pacientu s rakovinou ledvin s dokumentovanými reakcemi T-bunek proti 2 nebo více peptidám spojeným s nádory. Podle výzkumníku jejich výsledky potvrzují teorii, ze lécení rakoviny lze dále rozvinout tím, ze vyvolá imunitní systém zaútocit na cílové struktury na povrchu nádoru.
Navíc by jejich zjistení mohly poskytnout presnejsí predpoved, jak dlouho mohou pacienti po ockování prezít. Tým v soucasné dobe zkoumá radu potenciálních biomarkeru v nové studii fáze III imáliky o jejich schopnost ukázat imunitní odpoved a prodlouzení zivota pacienta po lécbe vakcínou.
Napsal Grace Rattue

Nemoc uklidnení pacienta pri spánku

Nemoc uklidnení pacienta pri spánku

Kazdý, kdo je nemocný, muze ocenit radost z dobrého spánku, ale ve velké instituci, jako je nemocnice, jsou nezbytné provozovat zarízení, které muze narusit pokoj pacienta. Jeste víc se vsemi elektronickými zarízeními, mobilními telefony, alarmy, interkomy a podobne, které vytvárejí zvuky, aby probudili mrtvé.

(Health)

Osm tipu, které pomáhají vyprázdnit opozdené vyprázdnení zaludku

Osm tipu, které pomáhají vyprázdnit opozdené vyprázdnení zaludku

Obsah Co je to gastroparéza? Tipy na výzivu Co kdyz dietní zmeny nefungují? Perspektivní gastropareze je pomerne castá porucha trávení, která postihuje az ctyri procenta lidí ve Spojených státech. Príznaky se mohou pohybovat od mírné az tezké a mohou být docasné nebo chronické. Existuje nekolik lécebných postupu, ackoliv zmeny stravy jsou obvykle první moznost doporucená tem, kterí mají gastroparézu.

(Health)