cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové poznatky o zánetu mozku mohou vysvetlit reziduální postizení po mrtvici

Zánet je prirozená reakce tela na zranení nebo "invazi" - vyvolává bunky a agenti imunitního systému, aby opravili poskození nebo se vyporádali s "agresorem". Ale nekdy muze být reakce na zánet prílis silná a zpusobit skodu.
Mechanismus zánetu mozku muze vysvetlit, proc nekterí pacienti mají po mrtvici zbytkovou invaliditu.

V mozku se objevuje zánet, kdyz nastane cévní mozková príhoda nebo s onemocnením, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

Nyní vedci objevili nejaké nové stopy o zánetu v mozku, které by mohly vést k novým lécbám.

Výzkum byl veden Dr. Miguel Burguillos, kdyz byl zalozen na univerzite v Lundu a Karolinska Institutet ve Svédsku. Je nyní vedoucím výzkumu mozku a poranení pátere na univerzite Queen Mary v Londýne ve Velké Británii.

V casopise Zprávy o bunkách, Dr. Burguillos a jeho kolegové popisují nové poznatky o receptoru TLR4 a o tom, jak interaguje s proteinem nazývaným galektin-3, aby vytvoril zacarovaný cyklus, který udrzuje zánet.

TLR4 hraje velmi dulezitou roli ve vrozeném imunitním systému - vedci, kterí objevili, získali v roce 2011 Nobelovu cenu.

Tým zjistil, ze galektin-3 je sekretován mikrogliálními bunkami, coz je typ imunitní bunky, která pusobí jako první linie obrany v mozku.

Protein chybí ve zdravých mozcích, ale je prítomen v mozcích s pokracujícím zánetem.

"Samonosný" cyklus zánetu mozku

Tomás Deierborg, docent na katedre experimentálních lékarských ved na univerzite v Lundu, vysvetluje, co objevili o interakci mezi galektinem 3 a TLR4:

"Protein se váze na receptor TLR4 a zesiluje reakce, které vedou ke vzniku zánetu. Dalsí galektin-3 se produkuje a váze se na imunitní bunky a imunitní odpoved se dále zesiluje v samostatném procesu."

Prozkoumat dulezitý vztah mezi receptorem a proteinem, který ho vyvolává, pouzil tým laboratorní testy, pokusy na zvíratech a lidské pokusy.

Napríklad v jedné cásti studie pouzívali mysi geneticky modifikované mysi, které nemely galektin-3, a zjistili, ze mají po infarktu nizsí zánetlivou odezvu a mensí poskození mozku.

V jiné cásti studie zjistili, ze mysi s Parkinsonovou chorobou, které také postrádaly gen pro galektin-3, vykazovaly méne známky poskození mozku.

Vedci také pozorovali, jak TLR4 a galektin-3 interagovali v mozku lidí, kterí zemreli na mrtvici.

Dr. Burguillos ríká, ze si myslí, ze spojení mezi dvema klícovými hráci zánetu v mozku muze cástecne vysvetlit zbytkovou invaliditu, která casto postihuje pacienty s mozkovou príhodou:

"Vysoká hladina galektinu-3 zustává v mozku techto pacientu dlouho po mrtvici, coz muze vysvetlit, proc zánetlivá odpoved i nadále zpusobuje poskození a nezustává."

Nálezy by mely pomoci vyvinout lepsí léky ke snízení skodlivých úcinku zánetu mozku

Galaktin-3 byl jiz známo, ze se podílí na zánetlivé reakci mozku. Protein nebyl nalezen ve zdravých mozcích - pouze v mozcích se zánetem.

Farmaceutické spolecnosti jiz vyvíjejí léky, které se zamerují na galektin-3, aby se snízily skodlivé úcinky zánetu v mozku. Vedci doufají, ze jejich nové nálezy pomohou tomuto vývoji, ríká prof. Deierborg:

"Ted, kdyz rozumíme mechanismu, bude to jednodussí vyvinout úcinnejsí lécbu."

Mezitím, Zdravotní novinky dnes nedávno se dozvedeli o studii, která zjistila, ze prílis mnoho spánku je spojeno se zvýseným rizikem mrtvice. Zatímco výzkumníci neprezkoumali mozné duvody pro toto, navrhují jedno vysvetlení, ze velký nárust potreby spánku muze odrázet zmeny toku krve v mozku.

HIV se znovu objevuje v druhém díteti, o nemz se predpokládá, ze byl lécen predcasne

HIV se znovu objevuje v druhém díteti, o nemz se predpokládá, ze byl lécen predcasne

Jiz v cervenci bylo zjisteno, ze se HIV vrátil do "Mississippiho dítete", o nemz se predpokládalo, ze byl po vcasné antiretrovirové terapii funkcne vylécen. Nyní se v novém kazuistiku zverejneném v The Lancet odhaluje, ze dalsí díte, které se domnívá, ze bylo vyléceno HIV v italském Miláne, nyní má v jeho krvi detekovatelné hladiny viru.

(Health)

Chuze denne o 2000 krocích snizuje kardiovaskulární riziko

Chuze denne o 2000 krocích snizuje kardiovaskulární riziko

Lidé s poruchou glukózové tolerance mohou snízit riziko kardiovaskulárních onemocnení o 8% jednoduse tím, ze budou chodit dalsími 2 000 kroky denne, tvrdí velká mezinárodní studie. Zhorsená tolerance glukózy (IGT), predchudce diabetu 2. typu, postihuje 79 milionu Americanu, podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

(Health)