cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový pohled na obnovu chutových vzorku nabízí nadeji pro pacienty s rakovinou s dysfunkcí chuti

Pacienti s rakovinou podstupujícími chemoterapii nebo radioterapii casto projevují snízení chuti. Nyní výzkumníci odhalili mechanismus obnovy chuti, který pripravil cestu pro nové lécebné strategie pro pacienty s chutovou dysfunkcí.
Výzkumníci zjistili, ze chut, ale obnovení je rízena bílkovinou zvanou ß-catenin, prítomný v ceste Wnt.

Hlavní vedoucí studie Dany Gaillard z Anschutz Medical Campus na univerzite v Coloradu v Denveru a kolegové zverejnují své poznatky v casopise PLOS Genetics.

Chutové pupeny jsou orgány, které obsahují senzorické bunky, které nám umoznují zazít sladké, slané, kyselé, horké a umami (slané) chute. Vetsina chutových pohárku je na povrchu jazyka, ackoli jsou nekteré na tvári, epiglottide a horním jícnu.

Celkove mají dospelí priblizne 2 000 az 4 000 chutových pupenu, které se obnovují priblizne jednou týdne, aby si udrzely chutové funkce. Presný proces, který je základem obnovy chuti, je vsak nejasný.

Mnoho pacientu, kterí podstupují lécbu rakoviny - zejména u tech, kterí mají rakovinu hlavy, krku nebo tlustého streva - mají chutovou dysfunkci. Nekterí pacienti nemusí být schopni ochutnat vubec, zatímco jiní mají kovovou chut, která muze zpusobit, ze se polykají tezko.

Léky proti rakovine pouzívané k usmrcování rakovinných bunek mohou poskodit zdravé bunky, vcetne chutových pohárku, které poskozují jejich schopnost obnovy. "To zase zmení chut osoby [potenciálne] vedoucí k podvýzive, ztráte hmotnosti a nekdy i smrti," ríká starsí studie autorka Linda Barlowová, také z Anschutz Medical Campus.

"Vedci dodávají, ze" porozumení tomu, jak se chutové bunky obnovují v celém zivote dospelého cloveka, to znamená, jak nove vznikající bunky nahrazují staré bunky, kdyz umírají, je nezbytné nalézt potenciální terapeutické cíle pro zlepsení citlivosti na chut u pacientu trpících chutovou dysfunkcí ".

Aktivace dráhy Wnt muze obnovit smysl pro chut u pacientu s rakovinou

Analýzou jazyku mysích modelu zjistila, ze obnovení chutových pohárku je rízeno proteinem v signalizacní dráze Wnt nazvanou ß-catenin. Tento protein je klícem k produkci chutových pohárku pri vývoji embryí a také reguluje obnovu epiteliálních tkání u dospelých, vcetne ústní, kozní a vlasové folikuly.

Pokud jde o obnovu chuti, výzkumníci zjistili, ze ß-catenin reguluje jednotlivé fáze vývoje chutových bunky a kontroluje jejich obnovu.

"Ukazujeme, ze aktivace této cesty [Wnt] smeruje nove vzniklé bunky, aby se staly primárne specifickým typem chutových bunek, jejichz úlohou je podporovat ostatní chutové bunky a pomáhat jim efektivne pracovat," vysvetluje Barlow.

Vedci se proto domnívají, ze jedním z cest, jak obnovit smysl pro chut u pacientu s onkologickým onemocnením, kterí podstupují lécbu, muze být aktivovat cestu Wnt, coz vyvolává obnovu chuti.

Na základe svých zjistení vedci predpokládají, ze malé léky proti rakovine, které blokují cestu Wnt, mohou také zpusobit chutovou dysfunkci, coz znamená, ze pacienti, kterí dostávají takové léky, budou potrebovat doplnkovou lécbu, aby obnovili chut.

Zatímco tým pripoustí, ze je stále jeste mnoho informací o mechanismech, které jsou základem obnovy chutových bunek, verí, ze jejich nálezy nám priblízily zlepsení kvality zivota pacientu s rakovinou.

V cervnu 2014, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii, která identifikovala stresem aktivované hormony v chutových bunkách, které jsou zodpovedné za zjistování sladkých, umami a horkých chutí, o kterých výzkumníci tvrdí, ze mohou vysvetlovat emocionální stravování.

Zivotní chování cloveka muze mít vliv na zdraví vnoucat

Zivotní chování cloveka muze mít vliv na zdraví vnoucat

Výzkum stále více ukazuje, ze zdravotní dusledky uzívání alkoholu clovekem, expozice tabáku a jiné chování mohou ovlivnit zdraví a vývoj potomku, a to jeste pred koncepcí. Nyní nová studie osvetluje mechanizmy, které jsou základem tohoto úcinku, pricemz zjistí, ze zivotní chování cloveka muze dokonce ovlivnit zdraví svých vnoucat.

(Health)

Dukazy to podporují, tak proc se rodice stále zdráhají ockovat své deti?

Dukazy to podporují, tak proc se rodice stále zdráhají ockovat své deti?

Témer 16 let poté, co byla poprvé zverejnena jeho kontroverzní studie, se zpravodajství stalo v práci diskreditovaného britského lékare Andrewa Wakefielda - výzkumného pracovníka, který spojil vakcínu proti spalnickám, príusnicím a rubeole s autismem. Od roku 2010 je spolecnost Wakefield zakázána praktikovat lékarství ve Velké Británii.

(Health)