cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový pohled na to, jak Schwannovy bunky opravují poskození periferního nervového systému

Výzkumníci získali nový pohled na to, jak bunky, které izolují nervové bunky v periferním nervovém systému, Schwannovy bunky, chrání a opravují skody zpusobené onemocnením a traumatem.
Vedci tvrdí, ze jejich zjistení pomohou pri vývoji budoucích lécebných postupu pro opravu a zlepsení poskození periferního nervového systému.
Studie, kterou provedli vedci z poloostrova akademie lékarství a stomatologie, University of Exeter, spolu s kolegy z Rutgers University, Newark a University College v Londýne, je publikována v casopise Neurovedy.
Periferní nervový systém (PNS) se skládá ze vsech nervu mimo mozku a míchy. Hlavním úkolem systému PNS je spojit centrální nervový systém s koncetinami a orgány, coz nám umoznuje cítit slunce na nasí tvári a informace o motoru, coz nám umoznuje pohybovat se.
PNS se vsak muze poskodit traumatem a muze se objevit u osob se spolecnými dedicnými chorobami, jako je Charcot-Marie-Tooth (CMT), a u diabetické neuropatie, kterou trpí témer polovina jedincu trpících cukrovkou.
Príznaky zahrnují:

  • Ztráta pocitu v rukou a nohou
  • Problémy s kontrolou mocového mechýre
  • Problémy s trávením
  • Problémy se sexuální funkcí
  • Problémy s regulací krevního tlaku
Schwannovy bunky poskytují myelinové pouzdro (izolace) pro nervové bunky, které prenásejí elektrické signály a tvorí míchu. Schwannovy bunky se díky své plasticite mohou vrátit zpet do nezralé "opravné" bunky, coz jim umozní opravit poskození PNS. I kdyz jsou tyto bunky schopny opravit poskození dobre, neúplná oprava, mozná po oddelení nervu, muze mít za následek bolesti a dlouhodobou ztrátu funkce.

Prestoze jsou tyto bunky schopné demyelinovat, zhorsují je onemocnení, jako je CMT, která postihuje 1 z 2500 lidí. Rozdíly v ruzných CMT genech mohou zpusobit cykly opravené a opetovné izolace (remyminace). To muze zpusobit, ze Schwannovy bunky i nervové bunky umírají stejne jako dlouhodobé poskození. V soucasné dobe neexistuje zádná lécba CMT a osoby s onemocnením trpí zvýsenými smyslovými a motorickými problémy, které by mohly zpusobit jejich trvalé postizení.
Podle výzkumníku budou výsledky této studie vést k lécebným opatrením, která zlepsí poskození zpusobená tezkým traumatem a zastaví skody zpusobené CMT. Navíc si uvedomují, ze jejich potenciál muze zlepsit opravu v prípadech diabetické neuropatie.
Profesor David Parkinson, docent neuroscience, polostulární lékarská a stomatologická univerzita v Exeteru vysvetluje:
"Závery naseho výzkumu jsou vzruseny, protoze jsme si uvedomili mechanismus, kterým nase telo dokáze napravit poskození periferního nervového systému. Pri dalsím vysetrení by to mohlo vést k terapii, která by napravila poskození nervu z traumatu a zmírnila skodu které se týkaly bezných onemocnení, jako je CMT. "
Napsal Grace Rattue

Jak pridaný cukr ve strave vede k obezite, cukrovce - nové stopy o fruktóze

Jak pridaný cukr ve strave vede k obezite, cukrovce - nové stopy o fruktóze

Nová studie na zvíratech zverejnená v pondelí ve sborníku Národní akademie ved nabízí nové stopy o mechanismu, díky kterému dieta s vysokým obsahem fruktózy, jako je pridaný cukr a kukuricný sirup s vysokým obsahem fruktózy, muze prispet k rozvoji obezity a diabetes. Predchozí studie jiz ukázaly, ze príjem fruktózy z pridaného cukru je spojen s epidemickým nárustem obezity, metabolického syndromu a nealkoholického tuku v játrech.

(Health)

Zvyste svalovou hmotu a snizte riziko diabetu 2. typu

Zvyste svalovou hmotu a snizte riziko diabetu 2. typu

Budování svalu muze snízit riziko inzulínové rezistence, coz zase snizuje vase sance na rozvoj pre-diabetes a nakonec vás chrání pred nekdy trpícími cukrovkou typu 2, zjistili badatelé z University of California v Los Angeles ve Journal of Clinical Endocrinology & Metabolismus.

(Health)