cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové infekce HIV a úmrtí na AIDS klesají na nejnizsí úrovne v celosvetovém merítku

Celkove pocet nových infekcí HIV a úmrtí souvisejících s AIDS klesl na nejnizsí úroven od doby, kdy epidemie dosáhla svého vrcholu, podle nové zprávy UNAIDS (Spolecný program OSN o HIV / AIDS) nazvané Zpráva UNAIDS o Svetovém dni AIDS za rok 2011. Autori uvádejí, ze toto bylo rok-zmena hry pro celosvetový boj proti AIDS.
Ve srovnání s rokem 1997 klesla míra nových infekcí HIV o 21%, zatímco úmrtí související s AIDS klesly od roku 2005 o 21%.
Michel Sidibé, výkonný reditel UNAIDS, uvedl:

"Dokonce i ve velmi tezké financní krizi prinásejí zeme odpovedi na AIDS. Zjistili jsme obrovskou míru prístupu k lécbe HIV, který mel dramatický úcinek na zivoty lidí vsude."

Podle odhadu Svetové zdravotnické organizace (WHO) a UNAIDS 6,6 milionu z 14,2 milionu jedincu, kterí mají nárok na lécbu v rozvojových zemích, mel v minulém roce prístup k antiretrovirové terapii, tj. 47% z celkového poctu. To predstavuje 1,35 milionu lidí více nez pred rokem.
Zpráva také ukazuje, ze lécba HIV má znacný dopad na snízení poctu nových infekcí HIV, podle nekterých casných príznaku.

Botswana jako príklad

Vzory sexuálního chování v Botswane zustaly od roku 2000 docela stejné. V roce 2000 melo prístup k lécbe méne nez 5% osob s HIV pozitivním prístupem, ve srovnání s více nez 80% od roku 2009.
Pocet nove diagnostikovaných infekcí HIV klesl od konce devadesátých let o více nez 2/3. Podle spolehlivých údaju jsou soucasné pocty nových infekcí HIV v zemi mezi 30% az 50% nizsí, nez by byly, kdyby nebyla k dispozici antiretrovirová lécba.
Lidé infikovaní HIV, kterí jsou léceni antiretrovirovými léky, mají prakticky nedetekovatelnou hladinu HIV, coz znamená, ze jejich sance na prenos HIV na neinfikované sexuální partnery jsou podstatne nizsí.

UNAIDS citovala nedávné studie, které ukázaly, ze prenos HIV mezi páry muze být o 96% nizsí, pokud je infikovaná osoba lécena antiretrovirotiky.

Globální císla

Na konci roku 2010:
 • Celkem 31,6 milionu az 25,2 milionu lidí zije s HIV na celém svete
 • V roce 2010 bylo celosvetove hláseno 2,4 milionu az 2,9 milionu nových infekcí
 • Mezi lety 1,6 milionu a 1,9 milionu lidí zemrelo v roce 2010 na celosvetové nemoci spojené s AIDS
HIV-pozitivní jedinci zijí déle, zatímco pocet lidí, kterí kazdorocne umírají kvuli onemocnení spojenému s AIDS, klesá, a to díky antiretrovirové terapii a jeho záchranným úcinkum.

Nové infekce HIV

Subsaharské Africe - Nová míra infekce HIV po celém svete bud poklesla, nebo se stabilizovala, informovali autori. Sazby se v subsaharské Africe snízily o 27% od roku 1997, kdy byla epidemie na spicce. V Jizní Africe doslo k poklesu o 27%.
Karibik - v porovnání s rokem 2001 klesly nové míry infekce o tretinu. Na Jamajce a Dominikánské republice doslo ve stejném období k poklesu o 25%.
Jizní a jihovýchodní Asie - nová míra infekce HIV klesla mezi lety 2006 a 2010 o více nez 40%. Sazba v Indii klesla o 56%.

Kde sazby stále rostou

Bitva je daleko od konce, vysvetlují autori. V zemích Oceánie, Stredního východu, severní Afriky, strední Asie a východní Evropy stále narustá pocet nových infekcí HIV. Ve zbytku sveta (zatím neuvedené cásti) zustaly sazby stabilní.

Proc klesly sazby?

Zmena sexuálního chování lidí také pomohla snízit novou míru infekce HIV, zejména u mladých jedincu. Príklady zahrnují:
 • Sexuálne aktivní lidé, kterí mají méne sexuálních partneru
 • Pouzívání kondomu se výrazne zvýsilo
 • Zdá se, ze lidé se stanou sexuálne aktivními pozdeji
Z 24 zemí s celkovým výskytem HIV nejméne 1%, 21 z nich zaznamenalo pokles prevalence. Výskyt v Ghanu, Togu, Nigérii, Kongu a Burkina Faso behem posledních deseti let klesl o více nez 25%.
Bez zmen v sexuálním chování lidí v Zimbabwe za posledních 20 let by bylo kazdorocne dalsích 35 000 infekcí.
Dále se predpokládá, ze více obrízky prispely k poklesu nových míry infekce HIV. Po dobrovolné obrízce v provincii Nyanza v Keni se míra výrazne snízila. Je-li 20 milionu muzu obrezáno ve východní Evrope a jizní Africe, do roku 2015 by bylo mozné odvrátit dalsí 2,4 milionu nových infekcí HIV.
400 000 detí v rozvojových zemích není HIV pozitivní kvuli zvýsenému prístupu k antiretrovirovým lékum, které zacaly v roce 1995. V roce 2010 melo asi 48% vsech HIV-pozitivních tehotných matek prístup k úcinné terapii, která zabranuje jejich infekci.

Nové strategické strategie zalozené na dukazech zalozené na dukazech

Nový rámec pro investice do AIDS, mapovaný organizací UNAIDS, se zameruje na strategie zalozené na dukazech, vysoké hodnote a strategii s vysokým dopadem.

Sidibé rekl:
"Investicní rámec je rízený komunitou, nikoli komoditne rízený, a to lidi uprostred prístupu, nikoli virus."
UNAIDS ríká, ze tento nový investicní prístup by mel dosáhnout velkolepých výsledku:
 • Bylo zabráneno 12,2 milionu nebo více nových infekcí HIV, z toho 1,9 milionu detí (mezi lety 2011 a 2010)
 • Pocet úmrtí souvisejících s AIDS by byl ve stejném období o 7,4 milionu nizsí
Nový rámec se zameruje na sest dulezitých aktivit programu:
 • Koncentrované intervence pro vysoce rizikové skupiny, jako jsou sexuální pracovníci, klienti sexuálních pracovníku, jednotlivci, kterí injekcne podávají drogy, a muzi, kterí mají sex s muzi
 • Zameruje se na deti, aby se nestaly infikovány
 • Programy zamerené na zmenu sexuálního chování
 • Propagace a distribuce kondomu
 • Péce o ty, kterí zijí s HIV, a podporu
 • Dobrovolná obrízka muzu v zemích s vysokou mírou infekce HIV
Je také dulezité snízit stigma, zlepsit dodrzování lidských práv, vytvorit právní ochranné prostredí a budovat kapacity pro komunitní organizace.
Za tímto úcelem je treba v roce 2014 zvýsit financní prostredky na 22 az 24 miliard dolaru. V reakci na AIDS bylo v rozvojových zemích k dispozici priblizne 15 miliard dolaru. Dárcovské prostredky klesly, hlavne proto, ze je k dispozici méne penez; mnoho rozvinutých zemí prozívá ekonomické problémy. Nicméne za to, ze to vsechno stojí za to, musí príspevky pokracovat.
Otevrená publikace - Zdarma publikování - Více pomucek
Napsal Christian Nordqvist

Odhalování bezných mýtu o detských ockovacích látkách

Odhalování bezných mýtu o detských ockovacích látkách

S nástupem Národního týdne pro ockování proti novorozeneckým ockováním odborník na vakcíny Mayo Clinic a pediatr odhalují tri nejcastejsí mýty o bezpecnosti detských vakcín v clánku publikovaném on-line v casopise Human Immunology. Clánek je nazván "Pruvodcem klinikem k galaxii anti-vakcinace".

(Health)

Diabetes typu 2 zpusobený nahromadením toxického tuku, tvrdí studie

Diabetes typu 2 zpusobený nahromadením toxického tuku, tvrdí studie

Drtivá vetsina Americanu zije s diabetem a mnoho dalsích s prediabetem. Ackoli obezita je rizikovým faktorem pro tento stav, nový výzkum naznacuje, ze to muze být jen urcitý druh tuku, který produkuje diabetes 2. typu. Toxické metabolity tuku mohou zpusobit diabetes 2. typu. Více nez 29 milionu Americanu, nebo 9.

(Health)