cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové pokyny k vysokému krevnímu tlaku vydané výborem

Clenové jmenovaní do osmého spolecného národního výboru vydali nové pokyny pro rízení vysokého krevního tlaku, vcetne devíti doporucení a vývojové schéma, které pomáhají lékarum lécit pacienty s hypertenzí.

Publikováno online v JAMA, smernice se zabývají tremi hlavními otázkami týkajícími se hypertenze - nejbeznejsího stavu primární péce, která muze vést k infarktu, mrtvici, selhání ledvin a úmrtí.

Ve spojeném publikaci s pokyny Dr. Howard Bauchner, séfredaktor JAMA, poznamenává, ze vytvárení pokynu v USA "stalo se stále více komplikovanejsími a spornými" kvuli názorum zúcastnených stran.

Clenové výboru se vsak rozhodli resit následující tri otázky:

  1. U pacientu s hypertenzí, u jakého krevního tlaku by mela být lécba zahájena?
  2. Jaký cíl krevního tlaku má pacient usilovat o to, aby vedel, ze dostává zdravotní prínos z jejich léku?
  3. Pri zahájení lécby hypertenze, jaké jsou nejlepsí léky?

Nové pokyny výboru pro rízení hypertenze u pacientu jsou zalozeny na datech z randomizovaných kontrolovaných studií.

Po vycerpání dukazu z randomizovaných kontrolovaných studií dospeli výzkumníci k záveru, ze pacienti ve veku 60 let nebo starsí s hypertenzí by se meli zamerit na hladinu krevního tlaku nizsí nez 150/90 mm Hg.

Navíc zjistili, ze lidé ve veku 30-59 let by meli mít za cíl diastolický cíl mensí nez 90 mm Hg, ale dodávají, ze neexistují dostatecné dukazy pro stanovení systolického cíle u hypertenzních pacientu mladsích 60 let.

V dusledku toho výbor doporucuje pro tyto skupiny krevní tlak nizsí nez 140/90 mm Hg.

"Stejné prahové hodnoty a cíle se doporucují u dospelých s hypertenzí s diabetem nebo nediabetických chronických onemocnení ledvin (CKD), jako u populace s hypertenzí ve vekové skupine mladsí nez 60 let," dodává paní.

Cvicení je doporuceno ke snízení léku

Spíse nez definovat, u kterého hypertenze na úrovni krevního tlaku (BP) zacíná, clenové výboru identifikují hladiny "prahového krevního tlaku", pri nichz muze lécba zacít.

Navrhují zahájení lécby u pacientu ve veku 60 let a starsích pri krevním tlaku 150/90 mm HG, ale poznamenávají, ze "toto dukazové pokyny nedokázaly definovat vysokou hodnotu BP a panel se domnívá, ze 140/90 mm Hg definice od Joint Národní výbor 7 je primerený. "

Ovsem také zduraznují výhody zdravé výzivy, kontroly telesné hmotnosti a pravidelného cvicení, které ríkají, ze "mají potenciál zlepsit kontrolu TK a dokonce snízit potrebu léku".

Clenové výboru uzavreli své pokyny tím, ze pridali:

"Tato doporucení vsak nenahrazují klinický úsudek a rozhodnutí o péci musí peclive zvázit a zahrnout klinické vlastnosti a okolnosti kazdého jednotlivého pacienta."

V cervenci 2013, Zdravotní novinky dnes ze nová molekula by mohla být pouzita jako výchozí bod pro vývoj léku, které "vypnou" vysoký krevní tlak v tele, zatímco dalsí studie naznacují, ze vitamín D muze pomoci predejít hypertenzi.

Denní cukrové nápoje zvysují riziko onemocnení srdce u muzu

Denní cukrové nápoje zvysují riziko onemocnení srdce u muzu

Nápoje s pridaným cukrem zvysují riziko vzniku srdecního onemocnení u cloveka o 20%, pokud pije denne, zatímco jejich ekvivalentní "dietní" nápoje se zdají být ne, výzkumníci z Harvard School of Public Health uvedli v casopise Circulation. Definovali jeden nápoj jako cást 12 jednotek. Mezi rizikové faktory spojené se srdecními chorobami patrí spatná strava, obezita, rodinná anamnéza srdecních onemocnení, pravidelné kourení tabáku, nedostatecné cvicení, vysoká konzumace alkoholu a cukrovka.

(Health)

Muzi s vysokým BMI s nizsím rizikem revmatoidní artritidy

Muzi s vysokým BMI s nizsím rizikem revmatoidní artritidy

Výzkumný tým ze Svédska, publikovaný v casopise Journal of Rheumatology, tvrdí, ze vysoký index telesné hmotnosti u muzu muze snízit riziko revmatoidní artritidy, ackoli to samé o sobe nelze ríci zenám. Výzkumníci naznacují, ze vysoký BMI muze chránit muze pred revmatoidní artritidou, ackoli tomu tak není u zen.

(Health)