cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová lécivá látka proti hepatitide C vykazuje slibné výsledky ve studiích fáze II

Slibné výsledky studie fáze II publikované v casopise Gastroenterologie navrhnou pridání nového léku danoprevir k soucasné standardní péci (peginterferon a ribavirin) u pacientu s hepatitidou C vede k vysoké míre remisí.

Výsledky vyvolávají nadeji, ze nový lék Roche muze zlepsit kvalitu zivota pacientu s hepatitidou C.

Vedoucí autor Dr. Patrick Marcellin, profesor hepatologie na univerzite v Parízi a vedoucí Vedecké výzkumné jednotky hepatitidy v Hôpitalu Beaujon, Clichy ve Francii, ríká:

"Navzdory nedávným pokrokum je soucasný rezim lécby hepatitidy C pro pacienta obtízný a náchylný k nezádoucím úcinkum."

Úcelem studie ve fázi II je zjistit, zda nová lécba funguje dostatecne dobre, aby ospravedlnila vetsí studii fáze III. Stanoví nejlepsí dávku, která se má pouzívat, a snazí se dozvedet se více o nezádoucích úcincích a zpusobu jejich zvládání.

V prípade této studie osetrovatelé lécili 237 pacientu, kterí dosud nemeli zádnou lécbu. Pacienti byli náhodne zarazeni bud do 12 týdnu danoprevir nebo placebo plus peginterferon alfa-2a a ribavirin, následovaný peginterferonem alfa-2a a ribavirinem.

Pacienti, kterí dostávali danoprevir, dostávali jednu ze trí dávek: 300 mg kazdých 8 hodin, 600 mg kazdých 12 hodin nebo 900 mg kazdých 12 hodin.

Zádné detekovatelné stopy hepatitidy C

Hlavním výsledkem merení, které vysetrovatelé hledali, byla trvalá virová odpoved - to nejsou zádné stopy viru hepatitidy C v krvi - po 6 mesících.

Výsledky ukazují, ze lék byl dobre tolerován a trvalá virová odpoved byla vyssí u pacientu uzívajících danoprevir.

Nejvyssí odpoved byla u pacientu, kterí dostávali 600 mg kazdou 12hodinovou dávku (85% trvalé virové odezvy), následovali ti, kterí meli 900 mg kazdých 12 hodin (76%) a pak 300 mg kazdých 8 hodin (68%). . Trvalá virologická odpoved skupiny placebo cinila 42%.

Vysetrovatelé také zjistili, ze jeste pred tím, nez dokoncili 1 týden lécby, skupina danoprevir vykazovala snízené hladiny viru hepatitidy C v krvi.

Az 79% pacientu, kterí pridávali danoprevir k lécbe, dosáhlo casné odpovedi a byli zpusobilí ke zkrácení schématu lécby.

Studie pouzívající nizsí dávky danopreviru plus soucasná úroven péce jiz probíhají, ríkají výzkumní pracovníci, a dodávají, ze pocátecní úcinnost a bezpecnostní údaje z techto studií jsou slibné. Cílem techto studií je nalézt optimální rovnováhu mezi efektivitou a minimální expozicí léku.

Rozsirte kontakt s kontaminovanou krví

Hepatitida C je zpusobena virem, který se sírí prímým kontaktem s krví infikovaných osob. Az pred zhruba 20 lety, predtím, nez byla zavedena rutinní screening, byla bezná cesta pres darovanou krev. Taková nemoc se stala dámou Anita Roddicková, britská organizace zabývající se ochranou zivotního prostredí a zakladatel spolecnosti Body Shop.

Kdyz dámská Anita oznámila, ze má hepatitidu C, asi 7 mesícu pred úmrtím v zárí 2007, rekla, ze dostala virus, kdyz dostala krevní transfuzi v roce 1971, kdy se její dcera Sam narodila.

Chronická hepatitida C muze zpusobit poskození jater, cirhózu, selhání jater nebo rakovinu jater.

Infekce mají dve fáze: akutní infekci, která je prvních 6 mesícu po pocátecní infekci a chronická infekce.

Behem akutní fáze je prítomno jen velmi málo príznaku a asi 20% lidí, kterí se nakazí, dokáze odstranit virus a nevytvárí chronickou infekci. Ale u zbývajících 80% se chronická fáze setkává po celá desetiletí a to je doba, kdy dojde k váznému poskození.

Casové období pro vznik príznaku je nepravidelné a nekterí lidé mohou lécit nediagnostikovane. Takze to muze být nekolik desetiletí, jako v prípade dámy Anity, nez zjistí, ze mají onemocnení.

Diagnóza muze být komplikována skutecností, ze nekteré príznaky, jako je únava, deprese, nespavost, bolesti bricha a potíze, podrázdení kuze a vyrázky, mohou být zameneny za jiné nemoci.

Pokus byl financován spolecností F. Hoffmann-La Roche Ltd.

1 z 4 pacientu s poranením mozku rozvíjí PTSD

1 z 4 pacientu s poranením mozku rozvíjí PTSD

Jeden ze ctyr pacientu, kterí prezili cévní mozkovou príhodu nebo TIA (prechodný ischemický záchvat), rozvíjí PTSD (posttraumatickou stresovou poruchu) behem dvanácti mesícu, zatímco 1 z 9 má chronickou PTSD po dobu delsí nez 12 mesícu, informovali výzkumníci z Columbia University Medical Center casopis PLoS ONE. To znamená, ze témer 300 000 pacientu, kterí prezili cévní mozkovou príhodu nebo TIA, vyvíjejí príznaky PTSD kazdý rok v USA v dusledku traumatické zkusenosti.

(Health)

Klinická zkouska: jeden clovek mrtvý, pet hospitalizovaných ve Francii

Klinická zkouska: jeden clovek mrtvý, pet hospitalizovaných ve Francii

Muz zemrel a pet dalsích bylo hospitalizováno ve Francii poté, co se zúcastnilo klinického hodnocení nového léku proti bolesti vyvinutého portugalskou farmaceutickou spolecností BIAL. Po úcasti na klinickém hodnocení nového léku proti bolesti - vedeného soukromou výzkumnou spolecností Biotrial - zemrel jeden clovek, zatímco dalsích pet bylo hospitalizováno.

(Health)