cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.New Heart Attack Predvídání krevního testu

Krevní test, který dokáze predpovedet, zda je clovek vystaven vysokému riziku srdecního záchvatu, byl vyvinut výzkumnými pracovníky v Scripps Translational Science Institute a publikován v casopise Vedecká translacní medicína. Test muze poskytnout lékari a pacientovi tuto dulezitou informaci az dva týdny predtím, nez se pravdepodobne objeví akutní infarkt myokardu (srdecní záchvat).
Vedoucí týmu, kardiolog Eric Topol, vysvetluje, ze pokud bude tento test prokázán jako spolehlivý po dalsích studiích, lékari budou lépe vybaveni a informováni, aby zasáhli s pacienty s velmi vysokým rizikem bezprostredního srdecního záchvatu a zabránili tak útoku a následnému poskození, které muze zpusobit.
Autori vysvetlují, ze akutní infarkt myokardu je v soucasné dobe vysoce nepredvídatelný, i pres nedávný pokrok v diagnostice a lécbe onemocnení koronární arterie. Dodávají, ze lékari zoufale potrebují klinické merení, které dokáze predvídat nadcházející infarkt.
V této studii byl navrzen krevní test, který identifikuje specifické bunky, které se odlupují, kdyz steny cév oslabují - nazývají se CEC (cirkulující endotelové bunky) a signalizují pocátecní stavy akutního infarktu myokardu.
Kardiologové se domnívají, ze infarkt obvykle zacíná dny pred vznikem srazeniny (coz blokuje prutok krve do srdce). Behem pocátecních stadií infarktu se steny cévy oslabují, erodují, pritahují zánetlivé bunky, coz zase poskozuje a poskozuje endotelové bunky, které procházejí vnitrkem cév. Endoteliální bunky jsou bunky, které tvorí bunecnou výstelku tkáne. Závazný zánet zpusobuje, ze CEC premenují, spolecne se zhroutí, prerusují a dostávají se do krevního obehu.
Studie zahrnovala 94 úcastníku, z nichz 50 melo infarkt, zatímco ostatní 44 nemeli (zdravé kontroly). Úrovne CEC v krvi u tech, kterí meli infarkt, byly více nez ctyrikrát vyssí nez u zdravé kontrolní skupiny.
Nejen, ze hladiny CEC v krvi byly mnohem vyssí u pacientu s infarktem, ale i jejich CEC se zmenilo; oni bud byli vetsí, deformovaní a / nebo mnozí meli více jader.

Schéma ukazuje, kde jsou endotelové bunky, oblození sten cév
Topol rekl:

"Poprvé jsme tyto bunky izolovali technikami, které nebyly k dispozici v roce 1999. Jsou to jako okno do procesu, který je základem pro bezprostrední infarkt."

Onemocnení srdce zabije kazdý rok témer 600 000 lidí - to je hlavní prícina smrti v zemi. Lidé obvykle prijízdejí do nouzových místností, které trpí bolestem na hrudníku, podrobí se diagnostickým vysetrením, které nezjistí nic neobvyklého, jsou vysláni domu a trpí infarktem s dny. Ve znacném poctu prípadu se CEC odhazují vnitrní stenu cévy a podílejí se na rade událostí, které vedou k vzniku krevní srazeniny.
Topol rekl:
"Je to srazenina, která odbourává krevní obeh a slouzí jako nejblizsí prícina srdecního záchvatu. Nakonec se rozkládá plaketa a vzniká krevní srazenina."

Napsal Christian Nordqvist

Riziko mrtvice rízené kvalitou stravy a prejídání, spíse nez jednotlivými zivinami

Riziko mrtvice rízené kvalitou stravy a prejídání, spíse nez jednotlivými zivinami

Z prehledu publikovaného v odborném casopise The Lancet Neurology vyplývá, ze mnoho z mnoha studií o prevenci mozkových príhod bylo zalozeno na nespolehlivých dukazech. Totéz platí pro titulky, které zduraznily potenciální prínosy urcitých zivin a potravin. Podle výzkumníku je riziko mozkové príhody pravdepodobneji predpovezeno dietními vzory a nadmerným príjmem energie, tj.

(Health)

Vévodkyne z Cambridge hospitalizovaná s akutní ranní nemocí (Hyperemesis Gravidarum)

Vévodkyne z Cambridge hospitalizovaná s akutní ranní nemocí (Hyperemesis Gravidarum)

Poté, co oznámil, ze princ William a jeho manzelka Catharine (dríve Kate Middleton) ocekávají své první díte, vévodkyne z Cambridge byla hospitalizována s akutní ranní nemoci, lékarsky známou jako hyperemesis gravidarum. Vévodkyne, která je méne nez dvanáct týdnu tehotná, zustává v soukromé nemocnici krále Edwarda VII ve stredním Londýne.

(Health)