cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové pokyny zvysují horní hranici hypertenze pro "jinak zdravé" nad 60 let

Nové pokyny doporucují, aby lékari pouzívali méne agresivní prah pro lécbu vysokého krevního tlaku nebo hypertenze u jinak zdravých dospelých ve veku od 60 let.
Nové pokyny doporucují pouzívat méne agresivní prah pro lécbu vysokého krevního tlaku.

Vysoký krevní tlak nebo hypertenze jsou bezná onemocnení, pri které protéká krev pres tepny pri vyssích nez normálních tlacích. To se týká priblizne 29 procent dospelých ve Spojených státech.

Tradicní prahová hodnota pro systolický krevní tlak (horní hodnota), nad kterou lékari zvazují predepisování lécby, byla 140 milimetru rtuti (mm Hg).

Americká vysoká skola lékaru (AKT) a Americká akademie rodinných lékaru (AAFP) nyní doporucují, aby lékari zahájili lécbu u jinak zdravých dospelých ve veku 60 let a starsích, pokud jejich systolický tlak trvale cte 150 mm Hg nebo vyssí, aby se snízila riziko úmrtí, mrtvice a srdecních príhod.

Obe skupiny vydaly nové pokyny po prezkoumání dukazu o prínosech a skodách vyssích a nizsích prahových hodnot krevního tlaku pro lécbu hypertenze u dospelých ve veku 60 let a starsích.

Spolecné pokyny a podrobnosti prezkumu dukazu jsou zverejneny online v roce 2008 Annals of Internal Medicine. Shrnutí se také objeví v vydání brezna / dubna 2017 Annals of Family Medicine.

K dosazení nových pokynu provedly skupiny systematický prehled randomizovaných kontrolovaných studií a pozorovacích studií. Hledali studie publikované od pocátku databázových záznamu do ledna 2015 a aktualizovaly seznam s hledáním MEDLINE az do zárí 2016.

Ohodnotili dukazy analýzou úmrtí ze vsech duvodu spolu s nemocemi, skodami a úmrtí spojenými s mrtvicí a hlavními srdecními událostmi, vcetne fatálních a nefatálních infarktu a náhlé srdecní smrti.

Nebylo dostatecné dukazy, které by daly doporucení ohledne cílu diastolického krevního tlaku.

"Malý prospech z dalsí agresivní lécby"

Prezident ACP Nitin S. Damle ríká, ze dukazy naznacují, ze jakýkoli dalsí prínos z agresivní lécby vysokého krevního tlaku je malý, "s nizsím poctem benefitu a nekonzistentními výsledky napríc výsledky."

Rychlá fakta o hypertenzi
  • Krevní tlak normálne stoupá s vekem a velikostí tela
  • V USA priblizne 65% dospelých ve veku 60 let nebo starsích trpí vysokým krevním tlakem
  • Je castejsí u dospelých cerných USA nez u tech, kterí jsou bílí nebo hispánstí.

Dalsí informace o hypertenzi

ACP a AAFP rovnez upozornují, ze nekterí pacienti mohou kvuli efektu "bílého pláste" dát falesne zvýsené hodnoty - skutecnost, ze jsou na klinice, zvysuje jejich krevní tlak. Proto je dulezité, aby lékari pred zahájením ci zmenou lécby zajistili presné odectení krevního tlaku.

Nejpresnejsí odezvy na krevní tlak pocházejí z merení provádených po urcitou dobu, at uz na klinice nebo doma, dodávají.

Pokyny obsahují také dve doporucení, kde by mezní hodnota pro systolický krevní tlak mela být 140 mm Hg. Jedná se o to, kdy je treba zvázit zahájení nebo intenzifikaci farmakoterapie u pacientu ve veku 60 let a starsích s urcitými historiky nebo stavy.

Muze se jednat o snízení rizika recidivující mrtvice u pacientu s anamnézou cévní mozkové príhody nebo s prechodným ischemickým záchvatem (jinak známý jako ministerstvo) nebo na základe individuálního posouzení ke snízení rizika cévní mozkové príhody nebo srdecních príhod u nekterých pacientu s vysokým kardiovaskulárním rizikem.

AKT a AAFP poznamenávají, ze lidé s vyssím kardiovaskulárním rizikem zahrnují vsechny osoby se známým onemocnením cév. Zahrnují také dalsí skupiny, jako je vetsina pacientu s diabetem, nekterí pacienti s chronickým onemocnením ledvin, metabolickým syndromem a starsí vek.

Doporucují také, aby pri predepisování léku na vysoký krevní tlak lékari uprednostnovali generické lécivé prípravky, jelikoz mají stejný úcinek, ale stojí méne, a proto jsou pacienti lépe uzíváni podle predepsaného predpisu.

Vysoký krevní tlak poskozuje krevní cévy

Postupne vysoký krevní tlak oslabuje a poskozuje krevní cévy, coz muze vést k komplikacím, vcetne srdecních onemocnení, onemocnení tepen, infarktu a mrtvice.

Existuje mnoho rizikových faktoru pro hypertenzi, nekterí nemodifikovatelní (napr. S ??rodinnou anamnézou vysokého krevního tlaku) a nekterí mohou být modifikovatelní (napríklad konzumují prílis mnoho soli a nedostatecnou fyzickou aktivitu). Nekteré zdravotní stavy a léky mohou také zvýsit krevní tlak.

Krevní tlak se merí ve dvou bodech: kdyz srdce porazí (systolický tlak) a kdyz srdce spocívá mezi údery (diastolický).

Obvykle je údaj o krevním tlaku vyjádren v milimetrech rtuti nebo v mm Hg, pricemz nejprve je uvedeno systolické ctení. Ctení, kdy je systolický tlak 118 mm Hg a diastolický je 76 mm Hg, je udáván jako 118/76 mm Hg nebo "118 pres 76".

U dospelých je normální krevní tlak definován jako systolický tlak pod 120 mm Hg a diastolický tlak pod 80 mm Hg (120/80 mm Hg).

Abnormální krevní tlak je definován jako:

  • Prehypertenze: 120-139 mm Hg systolický nebo 80-89 diastolický mm Hg
  • Vysoký krevní tlak stupne 1: 140-159 systolický nebo 90-99 diastolický
  • Vysoký krevní tlak stupne 2: 160 nebo vyssí systolický nebo 100 nebo vyssí diastolický.

Mnoho starsích dospelých má stav nazvaný izolovaná systolická hypertenze, kde je vysoký pouze systolický krevní tlak. Muze vsak zpusobit tolik skody jako hypertenze, pokud jsou obe císla prílis velká.

"Nejpresnejsí merení pocházejí z více merení krevního tlaku v prubehu casu.Muze se jednat o nekolik merení v klinickém prostredí nebo o ambulantní ci domácí sledování. "

John Meigs, Jr., prezident Americké akademie rodinných lékaru

Zjistete, jak muze hodina jógy denne snízit krevní tlak.

Expozice rozpoustedla na pracovisti souvisí s pozdejsím kognitivním poklesem

Expozice rozpoustedla na pracovisti souvisí s pozdejsím kognitivním poklesem

Drívejsí výzkum souvisel s expozicí rozpoustedlum s poskozením jater a ledvin, poskození dýchacích cest, reprodukcním poskozením a dokonce i rakovinou. Nyní nová studie naznacuje, ze osoby vystavené rozpoustedlum, jako je barva, lepidlo a odmastovadla, mohou být vystaveny zvýsenému riziku pametových a myslenkových problému pozdeji v zivote.

(Health)

Jaké jsou prínosy vitaminu D pro zdraví?

Jaké jsou prínosy vitaminu D pro zdraví?

Obsahy Prínosy Doporucené zdroje nedostatecných príjmu Rizika Vitamin D, známý také jako slunecní paprsek, je produkován telem jako reakce na expozici slunce; muze se také konzumovat v potravinách nebo doplncích. Dosazení dostatecného mnozství vitaminu D je dulezité z mnoha duvodu, vcetne udrzení zdravých kostí a zubu; muze také chránit pred radou stavu, jako je rakovina, diabetes typu 1 a roztrousená skleróza.

(Health)