cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové pokyny pro testování cukrovky u tehotných zen

Odborníci ríkali, ze diabetes u tehotných zen je nekdy postrádána tradicními metodami screeningu, takze pracovní skupina spolecnosti Endokrinní spolecnost vydala soubor pokynu, které pomáhají zdravotníkum poskytovat nejlepsí péci o cukrovku tehotným zenám.

Pokyny pro klinickou praxi (CPG) byly nedávno zverejneny v publikaci Journal of Clinical Endocrinology a Metabolismus.

Kreslo, které vybralo The Endocrine Society, stejne jako pet odborníku, metodik a lékarský spisovatel spolecne vytvorili CPG.

Odborníci ríkají, ze az jedna z peti zen rozvíjí gestacní diabetes, coz je forma nemoci, která se vyvine behem tehotenství.

Jen asi ctvrtina prípadu gestacní diabetu je identifikována tradicními strategiemi screeningu.

Výsledkem je, ze mnoho tehotných zen jde nediagnostikovane, címz se zvysuje riziko vzniku velkého dítete a potenciálne komplikujícího porodu, tvrdí pracovní skupina.

Dr. Ian Blumer, predseda pracovní skupiny, poznamenává:

"Mnoho zen má diabetes typu 2, ale mozná to neví. Protoze nelécený diabetes muze uskodit jak tehotné zene, tak plodu, je dulezité, aby testování na cukrovku probíhalo brzy v tehotenství, takze pokud se objeví diabetes, aby se zena i její plod udrzely zdravé. "

Pokyny proto doporucují, aby vsechny tehotné zeny, u kterých nebyla diagnostikována cukrovka, byly testovány pri první prenatální návsteve. Tým ríká, ze tento test by mel být proveden pred 13 týdny tehotenství.

Navíc CPG doporucuje pouzívat nizsí hladiny glukózy v krvi k diagnostice gestacního diabetu. Dr. Blumer ríká, ze to usnadní rozpoznání onemocnení u tehotných zen, kdy dríve by to nezjistilo.

Strategie zalozené na dukazech


Odborníci doporucují, aby kazdá tehotná zena, u které nebyla diagnostikována cukrovka, dostala testy na toto onemocnení pri první prenatální schuzce, stejne jako test ústní glukózové tolerance v 24-28 týdnech.

Dr. Blumer a jeho tým poukazují na nedávné studie, které analyzovaly "souhru mezi diabetem a tehotenstvím". Na základe techto studií pouzívá jejich CPG strategie zalozené na dukazech pro zeny s gestacním diabetem.

Nekteré návrhy v CPG obsahují:

 • Tehotné zeny by mely být testovány na základe orálního testu glukózové tolerance v tehotenství 24-28 týdnu
 • Pred tehotenstvím se doporucuje ztráta hmotnosti u zen s cukrovkou s nadváhou nebo obezitou
 • Pocátecní gestacní lécba diabetu by mela zahrnovat lékarskou výzivovou terapii a 30 minut cvicení denne
 • Lécba snizující hladinu glukózy v krvi by mela být pouzita, pokud lécba zivotního stylu není schopna kontrolovat gestacní diabetes a
 • Zeny s diabetem typu 1 nebo 2 by mely mít podrobnou ocní zkousku pro kontrolu diabetické retinopatie.

Rizikové faktory pro gestacní diabetes

Hormonální zdravotní sít naznacuje, ze ackoli kazdá tehotná zena muze vyvinout gestacní diabetes, nekterí jsou vystaveni vyssímu riziku nez jiní.

Organizace uvádí následující známé rizikové faktory, které mohou prispet ke zvýsenému riziku onemocnení:

 • Vek presahující 25 let, riziko je vsak jeste vetsí po 35 letech
 • Africtí Americané, Hispánci, Americtí indiáni a Asijstí Americané mají vyssí riziko nez jiné závody v USA
 • Byt nadváhou nebo obézní
 • Osobní anamnéza prediabetes nebo gestacní diabetes
 • Drívejsí dorucení dítete vázící více nez 9 liber a
 • Rodinná anamnéza diabetu 2. typu.

Sledování cukrovky muze být v budoucnosti snazsí, protoze Zdravotní novinky dnes ze výzkumníci vyvinuli implantabilní snímac, který chtejí modifikovat, aby zjistil glukózu. Monitorování glukózy v reálném case pomocí tohoto senzoru by mohlo vyloucit potrebu diabetiku, aby vzali krevní vzorky, tvrdí výzkumníci.

Osvezovace vzduchu mohou vyvolat alergické príznaky

Osvezovace vzduchu mohou vyvolat alergické príznaky

Domácí vonné látky, obvykle ve forme osvezovacu vzduchu a vonných svícek, mohou vyvolat symptomy alergie nebo zhorsit stávající alergie a zpusobit váznejsí astmatické záchvaty, uvádí studie predstavená na výrocním vedeckém setkání Americké skoly alergie, astmatu a imunologie (ACAAI ), Boston, USA.

(Health)

Stimulace nervu muze být schopna lécit autismus, mrtvici, tinnitus a dalsí

Stimulace nervu muze být schopna lécit autismus, mrtvici, tinnitus a dalsí

Výzkumníci z UT Dallasu vysvetlili, jak specifické zkusenosti, jako jsou zvuky nebo pohyby, spojené s nervovou stimulací, mohou reorganizovat mozek. Tato nová technologie by mohla být zacátkem nových lécby tinnitu, autismu, mrtvice a dalsích poruch. Rychlost, pri které mozog pracuje na laboratorních zvíratech, by mohla být zmenena spárováním stimulace vagusového nervu rychlými nebo pomalými zvuky, podle UT Dallasových neurovedcu v souvisejícím clánku.

(Health)