cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové rady pro screening rakoviny tlustého streva

Kolorektální karcinom je povazován za druhou hlavní prícinu úmrtí souvisejících s rakovinou, a to jak u muzu, tak u zen, ve Spojených státech. S ohledem na tuto skutecnost zverejnila americká vysoká skola lékaru (AKT) nové pokyny pro lékare Annals of Internal Medicine, pokud jde o provedení screeningu rakoviny kolorektálního karcinomu.
ACP vytvorilo pokyny pro poskytnutí jasných a strucných informací lékarum i pacientum, aby lépe porozumely jak rizikum, tak prínosum screeningu rakoviny tlustého streva. To je zvláste významný okamzik, pricemz výzkumy ukazují, ze dochází k prílisnému screeningu rakoviny, címz jsou pacientky vystaveny riziku a vytvárí se zbytecné náklady, stejne jako lécba a zbytecná lécba pro nekteré typy rakoviny.
Virginia L. Hood, MBBS, MPH, FACP, prezident AKT, uvedli, ze:

"Americká vysoká skola lékaru povzbuzuje dospelé, aby se vysetrili na kolorektální rakovinu od 50 let ... Jen asi 60 procent amerických dospelých ve veku 50 let a starsích se vysetruje, ackoli efektivita screeningu rakoviny tlustého streva pri snizování úmrtí je podporena dostupných dukazu. "

Strucne receno, AKT doporucuje, aby lékari vysetrovali své pacienty na kolorektální karcinom ve veku od 50 let, nebo kde jsou pacienti povazováni za vyssí riziko kvuli predchozí nemoci nebo rodinné anamnéze. Zacínají asi 40 let, nebo o deset let dríve nez clen rodiny, u nehoz byla diagnostikována kolorektální rakovina. Je treba vzít v úvahu i dalsí rizikové faktory. Tito zahrnují rasu (afroamericané mají nejvyssí riziko a míru úmrtnosti), stejne jako dalsí zdravotní problémy, jako jsou polypy, zánetlivé onemocnení strev nebo predchozí kolorektální karcinom.
Moznosti screeningu pro kolorektální karcinom zahrnují: stolicí a endoskopické / radiologické testy. Interval screeningu u prumerných rizikových dospelých osob starsích 50 let je 10 let pro kolonoskopii; pet let pro flexibilní sigmoidoskopii, virtuální kolonoskopii a dvojnásobný kontrast baryum; a kazdorocne pro okultní vysetrení krve.

Kolonoskopie je povazována za zlatý standard, ke kterému jsou srovnávány dalsí screeningové testy. Avsak invazivní povaha testu prinásí rizika zahrnující: mozné krvácení, perforaci streva a nezádoucí reakce v dusledku pozadovaných prípravku a z tohoto duvodu pokyny AKT nedoporucují screening pacientu starsích 75 let nebo pacientu s prumerná délka zivota je kratsí nez deset let.
Doktor Hood dospel k záveru:
"Povzbuzujeme pacienty, aby se podíleli na spolecném rozhodování se svým lékarem pri výberu testu screeningu kolorektálního karcinomu tak, aby pochopili výhody a poskození ... Úspech jakéhokoli screeningového programu, zejména screeningu kolorektálního karcinomu, závisí na vhodném testování a sledování, u pacientu s abnormálními výsledky screeningu a sledováním pacientu pro opakované testování v urcených intervalech. "

Prejímaní spojeno s ztrátou pameti

Prejímaní spojeno s ztrátou pameti

Studie, která byla dnes zverejnena a je plánována na 64. výrocní schuzce Americké akademie neurologie v New Orleans 21. dubna az 28. dubna 2012, ukazuje, ze ti, kterí více nez 70 jedí více nez 2 100 kalorií denne, témer zdvojnásobují riziko ztráty pameti, nebo mírné kognitivní poruchy (MCI). MCI je povazována za fázi mezi normální ztrátou pameti, která prichází s stárnutím a ranou Alzheimerovou chorobou.

(Health)

Aspirin, který funguje v polovine doby, kterou vydal Bayer

Aspirin, který funguje v polovine doby, kterou vydal Bayer

Spolecnost Bayer AG predstavila nove vyvinutý aspirin, který pracuje dvakrát rychleji nez stávající, s pouzitím technologie Pro-Release, která snizuje aspirinové cástice na mikrocástice. Mikrocástice jsou asi jedna desetina typické velikosti cástic, a proto se snadneji rozpoustejí a rychleji dorazí na místo bolesti.

(Health)