cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Objevila se nová technika chemoterapie

Výzkumníci úspesne prosadili novou techniku, která vyuzívá svetlo pro aktivaci chemoterapeutických léku v specifických bunkách, coz zvysuje úcinnost lécby rakoviny. Tým popisuje zjistení v casopise Bunka.
Rakovinné bunky mohou být nyní cílene zamereny na svetlo.
Obrazový obrázek: Malgorzata Borowiak, LMU Mnichov

Výzkum spoluautoru Olivera Thorn-Sesholda, PhD a prof. Dirka Traunera z Ludwig-Maximilians-Universitat, Mnichov, Nemecko. Usilovali o vyresení problému závazných nezádoucích úcinku, s nimiz se setkali nekterí uzivatelé siroce predepisovaných chemoterapeutických léku.

V soucasné dobe existuje více nez 100 druhu rakoviny, které jsou v soucasné dobe identifikovány. Ruzné typy nádorových onemocnení se velmi zrídka chovají obdobne, a tudíz obrovská výzva, pred kterou pacienti a zdravotnictí pracovníci celí, aby identifikovali nejlepsí lécbu.

Tradicne se chemoterapeutické léky nespecificky zamerují na rakovinné bunky, a tak se protínají s funkcí normálních bunek a zpusobují závazné nezádoucí úcinky, jako je poskození srdce a nervu. Vzhledem k tomuto riziku muze být lécba podávána pouze v relativne nízkých dávkách a neposkytuje nejlepsí terapeutický prínos.

Abychom prekonali tuto výzvu, vedci vyvinuli metodu pro optické rízení léku inhibujících mikrotubuly, které jsou v soucasné dobe v klinických studiích. Inhibitory zasahují do funkce mikrotubulu, slozek bunecné kostry, které hrají klícovou roli v proliferaci bunek, migraci a prezití.

Vedci identifikovali pevný konstrukcní prvek potrebný pro biologickou aktivitu léciva a nahradili tento prvek pruzným závesem, který se muze otácet nebo zavírat v reakci na modré svetlo.

Profesor Trauner popisuje výhodu této techniky:

"Výsledek je, ze nase slouceniny si zachovávají silné protirakovinné úcinky stávajících inhibitoru mikrotubulu, ale pridávají bonus lokalizace specifické pro tkán."

Modifikované slouceniny, nazvané "fotostatiny", jsou úcinné pri inhibici proliferace a prezití bunek cílených svetlem, ale sousední bunky nejsou ovlivneny. Tato technika muze být pouzita cetnásobne, takze je vhodná pro dlouhodobé aplikace jak v klinice, tak v laboratori.

Nový vývoj také otevírá dvere dalsího výzkumu, protoze tato technika se zameruje na kritickou mikrotubulovou podjednotku lokalizovanou v bunkách vsech rostlin a zivocichu. Tato metoda muze být prizpusobena ke studiu nebo lécbe siroké skály organismu nebo procesu, nebo dokonce potenciálne sirokého spektra nemocí u lidí.

Opravdu terapeutický

Dr. Thorn-Seshold doufá, ze odstranení nezádoucích vedlejsích úcinku zajistí, ze "nové slouceniny budou schopny být pouzity v lékarství v dávkách, které jsou opravdu terapeutické v nádorech, a tak dosáhnou mnohem úcinnejsí terapie, nez je v soucasné dobe mozné."

V budoucích klinických situacích vedci doufají, ze technika muze lécit radu podmínek. Pacienti s rakovinou oka mohou být léceni na sobe modrými barvami a rakovinou kuze s bandází, které prinásejí svetlo. Implantovatelná sít malých LED, která blikne kazdých nekolik minut k udrzení chemoterapeutického úcinku, muze být pouzita pro vnitrní nádory.

Dr. Thorn-Seshold doufá, ze výsledky budou dulezitým krokem ve vývoji lécby rakoviny, rekl:

"Pole fotofarmakologie je velmi mladá, takze farmaceutický prumysl muze nejakou dobu trvat, nez si uvedomí hodnotu sloucenin. Presto, pokud jsou nase pokracující studie úspesné, budeme mít presvedcivý návrh pro dalsí predklinický vývoj a my se zavázali dostat se tak daleko do skutecné terapie, jak jen muzeme. "

Co je to psoriáza?

Co je to psoriáza?

Obsah Co je psoriatická gutta? Etapy Diagnostika Výzvy pro pacienty Lécba Psoriáza je chronické autoimunitní onemocnení kuze, které zrychluje prirozený rustový cyklus telních bunek tela. Existuje nekolik ruzných typu psoriázy a príznaky se lisí od typu k typu. Nejcastejsím typem psoriázy je plaková psoriáza, která je charakterizována náplastí tlusté, cervené kuze a stríbrných supin na tele.

(Health)

Zdrzování estrogenové terapie stálo desítky tisíc zivotu

Zdrzování estrogenové terapie stálo desítky tisíc zivotu

Témer 50 000 zen zbytecne za posledních deset let zemrelo, protoze estrogenová terapie nebyla podána pacientum ve veku 50 az 69 let, kterí podstoupili hysterektomii po studiích WHI. Lékari a pacienti byli v roce 2002 vázne odlozeni pomocí HRT (hormonální substitucní terapie), protoze dve studie - HERS a WHI - naznacovaly, ze jeden typ by mohl zvýsit riziko kardiovaskulárních problému.

(Health)