cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový prulomový lék muze snízit neurologické vedlejsí úcinky nadmerného pití

Pokud jste meli v pondelí nekolik málo nápoju, mohli byste mít pocit následku. Ale v nové studii vedci rekli, ze objevili "prulomový" lék, který muze snízit mozog poskozující úcinky nadmerného pití.
Vedci tvrdí, ze lék nazývaný ethan-beta-sultam by mohl snízit úcinky poskození mozku, které zpusobují nadmerné pití alkoholu.

Prílezitostné pití - definované jako pití ctyr nebo více nápoju v jednom zasedání pro zeny a pet nebo více nápoju v jednom zasedání pro muze - je nejbeznejsí formou nadmerného uzívání alkoholu v USA.

Priblizne 90% alkoholu konzumovaných mladistvými mladsími nez 21 let je v podobe nadmerného pití alkoholu, zatímco 1 z 6 dospelých se venuje ctyrikrát za mesíc alkoholovému alkoholu, coz v prumeru spotrebuje prumerne osm nápoju.

Mnoho jedincu, kterí se úcastní tezkých záchvatu nadmerného pití, muze mít nekteré vedlejsí úcinky. Prestoze se casto vyskytují jako "kocovina", mohou tyto nezádoucí úcinky zpusobit vetsí skody, nez si uvedomíte.

Podle výzkumného týmu - vcetne prof. Mika Page z University of Huddersfield ve Velké Británii - muze binge drinking zpusobit ztrátu a zánet mozkových bunek, coz muze vést k dlouhodobému poskození mozku. Vedci tvrdí, ze tento efekt muze být pro mladistvé, jejichz mozky se stále vyvíjejí, prominentnejsí.

Ale ve své studii - publikoval v Journal of Alcoholism and Drug Dependence - tým odhaluje, jak nová sloucenina s názvem ethan-beta-sultam snizuje mozkové poskození v dusledku nadmerného pití u potkanu.

Ethan-beta-sultam snízil ztrátu mozkových bunek, zánet u potkanu

Získání léku do mozku je nárocné; léky musí projít hematoencefalickou bariérou - membránou, která chrání mozek pred potenciálne skodlivými chemikáliemi - být úcinný. Vetsina léku selhává pri jejich pokusu, coz je cástecne duvod, proc zustává obtízné lécit neurologické poruchy.

Rychlá informace o pití alkoholu
  • Priblizne 92% dospelých v USA, kterí nadmerne pijí, hlásí nadmerné pití za posledních 30 dní
  • Ackoli návykové pití je castejsí u mladsích dospelých, osoby starsí 65 let pít casteji - priblizne 5-6krát mesícne
  • Muzi mají dvakrát vetsí pravdepodobnost nápoju nez u zen.

Dalsí informace o konzumaci alkoholu

Ale Prof. Page a kolegové ríkají, ze ethan-beta-sultam muze prolomit tuto hematoencefalickou bariéru.

Vysvetlují, ze behem záchvatu pití alkoholu se zvysuje pocet gliových bunek, u nichz se predpokládá, ze hrají roli ve vývoji bariéry hematoencefalických mozku.

Ale tým zjistil, ze kdyz podávali etan-beta-sultamový doplnek k potkanum s nadmerným pitím pokazdé, kdyz konzumovali alkohol, sloucenina snízila pocet gliových bunek v mozku. Výsledkem toho bylo, ze lék byl schopen vstoupit do mozku a snízit zánet a ztrátu mozkových bunek.

Navíc krysy, které dostávaly ethan-beta-sultam, vykazovaly pri testování ve vodním bludisti lepsí pracovní pamet ve srovnání s krysy, které nedostaly slouceninu.

Výskyt návykového alkoholu v USA vzrostl z 14,2% dospelých v roce 1993 na 17,1% v roce 2010.

Prof. Page pripoustí, ze výzkum týmu se muze dostat do ohne za vytvorení drogy, která potenciálne maskuje úcinky alkoholu. "Pokud ale prijmete, ze zneuzívání alkoholu bude pokracovat, pak by mohlo být pro spolecnost rozumné, aby se s ním nejak nejakým zpusobem vyporádal," dodává.

Vedci tvrdí, ze ethan-beta-sultam se nemusí omezovat na snízení úcinku nadmerného pití alkoholu. Protoze je schopen projít hematoencefalickou bariérou, muze také vést k nové lécbe neurologických poruch, jako je Alzheimerova choroba.

Zdravotní novinky dnes nedávno hlásena studie od Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), která odhalila, ze vetsina lidí, kterí se zabývají nadmerným pitím - definovaným jako tezké pití, pití alkoholu nebo jakákoli konzumace alkoholu tehotnou zenou nebo jinou osobou mladsí nez vek 21 - nejsou závislé na alkoholu.

Spotreba cukrového nápoje souvisí s 180 000 úmrtí za rok

Spotreba cukrového nápoje souvisí s 180 000 úmrtí za rok

Nový výzkum ukazuje, ze pití sladkých nealkoholických nápoju je odpovedné za témer 180 000 úmrtí po celém svete kazdý rok. Záver pochází z výzkumu prezentovaného na konferencích American Heart Association's Epidemiology and Prevention / Nutrition, Physical Activity and Metabolism 2013 Scientific Sections. Konzumace nápoju se spoustou cukru je spojena se závaznými zdravotními riziky, nebot muze drasticky zvýsit telesnou hmotnost cloveka, coz muze vést k cukrovce, rakovine a kardiovaskulárním chorobám.

(Health)

Mohla by marihuana zvysovat zranitelnost vuci Alzheimerove chorobe?

Mohla by marihuana zvysovat zranitelnost vuci Alzheimerove chorobe?

Nová studie varuje, ze uzívání marihuany muze zvýsit náchylnost k Alzheimerove chorobe, poté, co zjistilo, ze lécivo výrazne snizuje prutok krve v oblasti mozku postizeného chorobou. Výzkumníci naznacují, ze uzívání marihuany muze zvýsit náchylnost k Alzheimerove chorobe snízením prutoku krve v hipokampu.

(Health)