cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový krevní test "mohl presne predpovedet riziko srdecního infarktu"

Podle The Heart Foundation bude v tomto roce trpet infarktem více nez 920 000 Americanu a mnohé z nich se stanou bez varování. Ale výzkumníci z výzkumného ústavu Scripps v Kalifornii ríkají, ze vytvorili krevní test, který by mohl predpovedet, zda jsou pacienti s vysokým rizikem infarktu.

Výzkumný tým vedený profesorem Petem Kuhnem ríká, ze v soucasné dobe neexistuje zádný test, který by dokázal predvídat výskyt srdecního infarktu s dobrou presností.

Ale ríkají, ze jejich románový test, jehoz podrobnosti byly nedávno zverejneny v casopise Fyzikální biologie, se dosud ukázala jako úspesná v identifikaci pacientu, kterí podstupují lécbu nedávného srdecního záchvatu a kterí jsou zdraví zdraví.

Test identifikuje endotelové bunky v krvi

Nový test pouzívá techniku ??"fluidní biopsie". Funguje tím, ze identifikuje prítomnost endoteliálních bunek - které procházejí stenami tepny - v krevním recisti.

Podle vedcu endotelové bunky, které cirkulují v krevním recisti, byly spojeny s probíhajícími infarkty.


Výzkumníci tvrdí, ze test HD-CEC muze presne detekovat cirkulující endotelové bunky u pacientu, coz znamená, ze test by mohl být pouzit k predpovedi rizika srdecního infarktu.

Verí, ze endotelové bunky vstupují do krevního reciste jako dusledek vzniku nemocných plaku, roztrzení a ulcerace v tepnách, coz vyvolává zánet.

Dodávají, ze toto poskození tepen muze vést k tvorbe krevních srazenin. Tím se zastaví krev protékající tepnami, coz muze zpusobit infarkt.

Pomocí nove vytvoreného postupu nazývaného testem High-Definition Circulating Endothelial Cell (HD-CEC) byli vedci schopni identifikovat a diferencovat endotelové bunky ve vzorcích krve u 79 pacientu, z nichz vsichni jiz meli infarkt, kdyz jejich vzorky byly odebrány.

Výzkumníci také pouzili test HD-CEC u dvou skupin pacientu jako kontrolní opatrení. Jedna skupina se skládala ze sedmi pacientu, kterí byli léceni kardiovaskulárním onemocnením, zatímco druhá skupina sestávala z 25 zdravých pacientu.

Krevní test "úspesne identifikovali pacienty s infarktem"

Výzkumný tým zjistil, ze test HD-CEC byl schopen detekovat cirkulující endotelové bunky v krvi pacientu prostrednictvím "morfologických rysu a jejich reakcí se specifickými protilátkami".

Pacienti trpící infarktem meli ve své krvi mnohem vyssí hladiny cirkulujících endotelových bunek, ve srovnání se zdravými pacienty. Vedci poznamenávají, ze bunky byly identifikovány s "vysokou citlivostí a vysokou specificností".

Pro dalsí potvrzení presnosti testu HD-CEC jej vedci srovnávali s testem CellSearch, který byl schválen Úradem pro kontrolu potravin a léciv (FDA) USA, aby identifikoval cirkulacní nádorové bunky u pacientu s rakovinou.

Z tohoto duvodu výzkumníci zjistili, ze test HD-CEC byl schopen detekovat cirkulující endotelové bunky presneji nez test CellSearch.

Vedci tvrdí, ze je to proto, ze test HD-CEC "pouzil metodu prímého rozboru a neobsahoval zkreslení od fáze obohacování."

"Nás test úcinne analyzuje miliony bunek, coz je více práce, ale zarucuje, ze analyzujete vsechny potenciální bunky," ríká profesor Kuhn.

Vysetrovatelé verí, ze technika je nyní pripravena k testování na pacientech, u nichz se projevují príznaky zvýseného rizika srdecního záchvatu, ale dosud u nich nedoslo.

Prof. Kuhn dodává:

"Cílem této práce bylo prokázat dukaz, ze tyto cirkulující endotelové bunky mohou být spolehlive detekovány u pacientu po infarktu a neexistují u zdravých kontrol - které jsme dosáhli.

Nase výsledky byly v porovnání se zdravými kontrolami tak významné, ze dalsím krokem je zhodnotit uzitecnost testu pri identifikaci pacientu v pocátecních fázích srdecního záchvatu. "

Není to jediný výzkum, který by se zameril na moznost predvídat riziko srdecního infarktu. V listopadu lonského roku, Zdravotní novinky dnes hlásena studie od vedcu z univerzity v Edinburghu ve Velké Británii, která podrobne popisuje novou zobrazovací techniku, která muze osvetlit nebezpecné tukové desticky v tepnách, které jsou v nebezpecí prasknutí - a tudíz identifikovat riziko infarktu.

Harvard zavre své primátské výzkumné centrum

Harvard zavre své primátské výzkumné centrum

Harvardská lékarská skola práve oznámila, ze v prístích dvou letech ukoncí své výzkumné centrum primátu New England (NEPRC) kvuli "vysokým financním nákladum". Výzkumné stredisko probehlo v nedávné dobe dukladným vysetrením po smrti ctyr opic, na kterých inspektori zjistili významná porusení pravidel dobrých zivotních podmínek zvírat.

(Health)

Detské mazlícky prekonávají sourozence pro uspokojení vztahu

Detské mazlícky prekonávají sourozence pro uspokojení vztahu

Psi jsou casto oznacováni jako "nejlepsí prítel cloveka", a podle nového výzkumu toto tvrzení platí zejména v detství. Studie zjistily, ze deti mohou mít méne konfliktní a uspokojivejsí vztah s rodinným mazlíckem nez se svými sourozenci. Detské vztahy s domácími zvíraty mohou být méne konfliktní a uspokojující nez sourozenecké vztahy, tvrdí výzkumní pracovníci.

(Health)