cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Negativní pocity týkající se stárnutí mohou ovlivnit sluch a pamet u starsích lidí

Starsí dospelí, kterí mají negativní pocity týkající se stárnutí, také pracují méne dobre v testech sluchu a pameti, kdyz se zdá, ze negativní pocity podkopávají duveru ve schopnost slyset a pamatovat veci.
Zmena toho, jak se starsí dospelí cíti o sobe, muze zlepsit jejich schopnost slyset a zapamatovat si.

Toto bylo zjistení první studie zamerené na sdruzování mezi tremi promennými ve stejné skupine starsích dospelých osob: pohled na stárnutí, sebepoznání o sluchové a pametové schopnosti cloveka a skutecný výkon techto dovedností.

Studie, vedená univerzitou v Torontu v Kanade, je publikována v casopise Psychologie a stárnutí.

První autor Alison Chasteen je profesor psychologie, jehoz výzkumné zájmy zahrnují stereotypy po celou dobu zivota a kognitivní procesy, jako je pamet a pozornost v sociálních kontextech.

Vysvetluje, ze je treba lépe porozumet faktorum, které ovlivnují kazdodenní zivot starsích lidí:

"Lidé mají pocit, ze starsí vliv ovlivnují jejich smyslové a kognitivní funkce. Tyto pocity jsou casto zakoreneny ve stereotypech o tom, ze jsou starsí a komentáre od tech, kterí se kolem nich setkávají, ze jejich sluch a pamet selhávají."

Studie zahrnovala 301 starsích úcastníku ve veku od 56 do 96 let, kterí dokoncili radu testu na sluch a pamet a kterí také prosli hodnocením svých názoru a potenciálními obavami ze starsích.

Testy sluchu, pameti a vnímání schopností

Zaprvé, úcastníci dokoncili standardní sluchové testy a provedli radu úkonu pro odvolání, aby si otestovali pamet.

V pameti testy se podívali na jeden seznam 15 slov na obrazovce pocítace a naslouchali jinému seznamu slov na sluchátkách. Poté byli pozváni, aby napsali tolik slov, kolik by si mohli vzpomenout.

Byl tam také dalsí test, kdy úcastníci byli pozádáni, aby poslouchali a zopakovali seznam peti slov hned, a pak je znovu vzpomínali po 5 minutách. Byla to zkouska sluchu i pameti.

Aby posoudili vnímání úcastníku ohledne vlastního sluchu a pametových schopností, vedci je pozádali, aby odpovedeli na radu otázek a prohlásení. Napríklad, zda souhlasili nebo nesouhlasili s prohláseními, jako jsou: "Jsem dobrý v zapamatování si jména", nebo "Mohu snadno konverzovat po telefonu".

Aby bylo mozné zhodnotit názory úcastníku na starsí vek, vedci je pozádali, aby si predstavili 15 scénáru a poskytli skóre, které by naznacovalo jejich vekové obavy. Jedním ze scénáru je napríklad to, ze jste zapojeni do automobilové havárie, kde není jasné, který z ridicu je vinen. Úcastníci jsou pozádáni, aby vyhodnotili, jak jsou znepokojeni, ze by byli obvinováni z duvodu jejich veku.

Úcastníci byli také pozádáni, aby vyhodnotili svou obavu ohledne toho, ze budou schopni nalézt spokojenost, být sami ve stárí nebo pri ztráte své nezávislosti, nebo být více zapomnetlivejsí, jak stárnou.

Link je silnejsí, kdyz negativní pohledy ovlivnují sebevedomí

Kdyz analyzovali výsledky, tým zjistil, ze úcastníci, kterí meli negativní názory na stárnutí - a kterí verili, ze mají problémy s jejich sluchem a vzpomínkou - se rovnez nepodíleli na zkouskách techto schopností.

"To neznamená, ze vsichni starsí dospelí, kterí prokazují spatnou schopnost sluchu a pameti, mají negativní názory na stárnutí," ríká profesor Chasteen a dodává:

"Není to tak, ze negativní názory na stárnutí zpusobují spatný výkon v nekterých funkcích, existuje proste korelace mezi obema, kdyz negativní pohled ovlivnuje duveru jednotlivce ve schopnost fungovat."

To naznacuje potrebu ocenit tyto sirsí a sirsí faktory pri hodnocení kognitivního a smyslového zdraví starsích lidí, vysvetluje. Musí se zvázit jejich vnímání o jejich schopnostech a fungování a o tom, jak se cítí starsí.

Profesor Chasteen navrhuje, aby starsí lidé mohli prospech z ucení, jak mohou ovlivnit jejich vlastní zkusenost se stárnutím. Toho by bylo mozné dosáhnout tím, ze jim poskytneme praktické cvicení, které zlepsí myslení, pamet a fyzickou výkonnost a pomohou jim odmítnout stereotypy o stárnutí. Konecne uzavírá:

"Vedomí toho, ze zmena toho, jak se starsí dospelí cítí o sobe, mohou zlepsit své schopnosti slyset a pamatovat, umozní rozvoj intervencí ke zlepsení jejich kvality zivota."

Mezitím, Zdravotní novinky dnes nedávno hlásila studie, která zjistila, ze doma dodávaná jídla omezují pocity osamelosti u starsích lidí, kterí jsou doma. Náhodne kontrolovaná studie dospela k záveru, ze jídlo na kolech presahuje rámec zajistení nutricního zdraví; má také pozitivní vliv na emocní zdraví starsích lidí v nouzi.

Pretrvávání srdecního záchvatu je ve Velké Británii výrazne nizsí nez ve Svédsku

Pretrvávání srdecního záchvatu je ve Velké Británii výrazne nizsí nez ve Svédsku

Nová studie zverejnená v The Lancet zpochybnila péci o pacienty s infarktem ve Velké Británii - uvedla, ze sance na prezití srdecního záchvatu v zemi jsou výrazne nizsí nez ve Svédsku. Vedci tvrdí, ze pokud Spojené království prijalo stejné strategie pro zdravotní péci jako Svédsko, bylo mozné zabránit více nez 11 000 úmrtí na infarkt.

(Health)

Alzheimerovo a Parkinsonovo - nové výzkumné centrum Elan-Cambridge

Alzheimerovo a Parkinsonovo - nové výzkumné centrum Elan-Cambridge

Elan Corporation a University of Cambridge oznámily zahájení nového výzkumného centra excelence pro výzkum a vývoj v oblasti nových terapií Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci. Podepsali desetiletou dohodu, která podle jejich názoru predstavuje zacátek "dlouhodobé spolupráce". Centrum Cambridge-Elan pro inovace v oblasti výzkumu a objevování drog (Cambridge-Elan Center) se stane jedinecným umístením celosvetove vedoucího translacního výzkumného centra.

(Health)